Kolejny pomysł na opłaty w OFE

Prace nad ustawą o OFE. Biuro Analiz Sejmowych krytykuje planowane zmiany i przedstawia swoje

Publikacja: 28.05.2009 05:29

Wątpliwości Biura Analiz Sejmowych (BAS) budzi przede wszystkim zmiana w zakresie pobieranej opłaty za zarządzanie aktywami – jak można przeczytać w ich opinii, którą „Rz” znalazła na stronach Sejmu. I to zarówno pod względem racjonalności, jak i efektywności ekonomicznej.

Przypominamy, że nowela ustawy o OFE przygotowana przez resort pracy zakłada, że od przyszłego roku opłata od składki spadnie z obecnych 7 do 3,5 proc. Obecne zapisy zakładają stopniowy spadek tej opłaty od tego poziomu. Zmniejszeniu ma też ulec wysokość opłaty za zarządzanie. Dodatkowo, gdy aktywa przekroczą 45 mld zł, ma już ona nie być procentowa, a stała, i wynosić 15,5 mln zł. Obecnie zawsze jest procentowa i zależy od wysokości aktywów.

[wyimek]435 mln zł zarobiły PTE z opłaty od składki i za zarządzanie w I kwartale roku. O 1,3 proc. więcej niż rok temu[/wyimek]

Według biura Kancelarii Sejmu w długiej perspektywie zmiana w opłacie za zarządzanie nie doprowadzi do znacznego zwiększenia wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych. A to główny cel, który przyświecał resortowi pracy w pracach nad zmianą prawa. BAS podkreśla, że wprowadzenie maksymalnej wysokości opłat pobieranych przez największe fundusze spowoduje generalny wzrost kosztów dla członków funduszy, ponieważ więcej osób trafi do funduszy mniejszych pobierających większe opłaty. A w dłuższej perspektywie spowoduje dodatkowo zmniejszenie efektywności inwestycyjnej wszystkich OFE, ponieważ największe z nich nie będą zainteresowane zwiększaniem liczby klientów i podejmowaniem ryzyka osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników.

Podobne argumenty od dawna podnoszą przedstawiciele funduszy emerytalnych, zwłaszcza tych największych oraz organizacje pracodawców (np. Lewiatan). O większe uzależnienie wynagrodzenia PTE od wyników OFE apelował też OPZZ.

Biuro Analiz Sejmowych uważa, że lepsze byłyby takie zmiany, które uwzględniałby wzmocnienie roli premii za dobre wyniki inwestycyjne, np. poprzez zmiany obecnej relacji między opłata bazową 0,045 proc. a maksymalna premią 0,005 na relację odpowiednio 0,03 i 0,015 proc. lub nawet wyższą. Taka regulacja premiowałaby zwiększenie efektywności funduszy, bez względu na ich wielkość i byłaby lepsza dla uczestników systemu.

Na stronach resortu pracy pojawiły się wczoraj także nowe opinie na temat kolejnej planowanej nowelizacji prawa o OFE – tzw. dużej nowelizacji, która ma obejmować więcej zagadnień w tym utworzenie funduszy dopasowanych do wieku klientów. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i NBP odpowiedziały na pismo minister pracy dotyczące wyboru formy organizacyjno-prawnej przyszłych zróżnicowanych portfeli funduszy.

Według pierwszej instytucji zarówno subfundusze wydzielone w ramach funduszy, jak i fundusze posiadające odrębne osobowości prawne mogą zostać przyjęte. Przy podejmowaniu decyzji należy jednak wziąć pod uwagę m.in. koszty i ryzyko związane z działalnością subfunduszy. KNF już wcześniej wskazywał też na trudności z nadzorem nad subfunduszami. NBP z kolei opowiada się za utworzeniem nowych funduszy z odrębną osobowością prawną, a nie subfunduszy.

Wątpliwości Biura Analiz Sejmowych (BAS) budzi przede wszystkim zmiana w zakresie pobieranej opłaty za zarządzanie aktywami – jak można przeczytać w ich opinii, którą „Rz” znalazła na stronach Sejmu. I to zarówno pod względem racjonalności, jak i efektywności ekonomicznej.

Przypominamy, że nowela ustawy o OFE przygotowana przez resort pracy zakłada, że od przyszłego roku opłata od składki spadnie z obecnych 7 do 3,5 proc. Obecne zapisy zakładają stopniowy spadek tej opłaty od tego poziomu. Zmniejszeniu ma też ulec wysokość opłaty za zarządzanie. Dodatkowo, gdy aktywa przekroczą 45 mld zł, ma już ona nie być procentowa, a stała, i wynosić 15,5 mln zł. Obecnie zawsze jest procentowa i zależy od wysokości aktywów.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora