Za mało analiz w sprawie OFE

Instytucje publiczne opowiadają się za obniżkami opłat pobieranych przez OFE i planują zmiany w prawie w tym zakresie

Publikacja: 11.02.2009 01:25

Za mało analiz w sprawie OFE

Foto: Fotorzepa, Seweryn Sołtys

Uwagi ministerstw: finansów i gospodarki, NBP, Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Rządowego Centrum Legislacyjnego do założeń zmian w prawie dotyczącym funduszy emerytalnych opublikowano na stronie internetowej resortu pracy. A właśnie to ministerstwo pracuje nad zmianami prawa dotyczącego OFE.

Większość instytucji zgodnie zarzuciła założeniom brak analiz i symulacji dotyczących proponowanych rozwiązań i ich skutków. Dotyczy to zwłaszcza propozycji obniżenia opłat pobieranych przez OFE oraz podniesienia kosztów działania towarzystw emerytalnych (na skutek podwyższenia części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego). Większość jednak zgadza się z tym, by opłaty, zwłaszcza od składki, były obniżone.

Według KNF i NBP trzeba też przeanalizować zróżnicowanie stawek opłaty za zarządzanie w zależności od typu funduszu. W opinii nadzoru od typu funduszu powinny też zależeć gwarancje bezpieczeństwa. Uważa on też, że należy bardziej uzasadnić wprowadzenie kwotowej opłaty za zarządzanie, gdy aktywa OFE przekroczą 20 mld zł, oraz wpłaty na rachunek premiowy, gdy aktywa przekroczą 35 mld zł.

Ale wszyscy są zgodni co do tego, że trzeba wprowadzić dodatkowe fundusze o różnej strategii inwestycyjnej, w tym bezpieczny, który będzie chronił zgromadzony kapitał przed przejściem na emeryturę.

Resort pracy zaproponował, by jedno towarzystwo mogło zarządzać trzema funduszami. KNF przypomniała, że jej rekomendacja zakładała cztery fundusze. Niejasności budzi też sposób zmiany danego typu funduszu na inny.

Ministerstwa i urzędy nadzorcze zgadzają się też z tym, że gwarancje minimalnej wymaganej stopy zwrotu powinny być różne w zależności od typu funduszu. Krytykują jednak inflację jako punkt odniesienia dla bezpiecznego typu OFE. Robią to zarówno KNF, NBP, jak i resort gospodarki. Ta ostatnia instytucja jest za zmianami w mechanizmie minimalnej wymaganej stopy zwrotu OFE. Uważa, że fundusze same powinny wyznaczać sobie ten punkt odniesienia w statucie. Resort finansów wskazuje na zbyt mało propozycji poszerzenia możliwości inwestycyjnych OFE. Zwłaszcza że tzw. grupa robocza przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego przygotowała już odpowiednie rekomendacje. Resort pracy proponuje jedynie poszerzenie katalogu inwestycji OFE o warranty subskrypcyjne.

Według NBP zaproponowane w założeniach zmiany mogą nie wystarczyć do tego, aby wyeliminować patologie w pozyskiwaniu klientów. Resort pracy chce zwiększenia liczby losowań i zmniejszenia wypłat transferowych oraz promowania alternatywnych kanałów dystrybucji. Zdaniem NBP można ujednolicić zasady prezentowania kosztów akwizycji, określić ich limit oraz różnicować wynagrodzenie akwizytora w zależności od typu funduszu. Nad zmianami w prawie o OFE wciąż pracuje specjalna grupa robocza.

NBP

Uwagi ministerstw: finansów i gospodarki, NBP, Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Rządowego Centrum Legislacyjnego do założeń zmian w prawie dotyczącym funduszy emerytalnych opublikowano na stronie internetowej resortu pracy. A właśnie to ministerstwo pracuje nad zmianami prawa dotyczącego OFE.

Większość instytucji zgodnie zarzuciła założeniom brak analiz i symulacji dotyczących proponowanych rozwiązań i ich skutków. Dotyczy to zwłaszcza propozycji obniżenia opłat pobieranych przez OFE oraz podniesienia kosztów działania towarzystw emerytalnych (na skutek podwyższenia części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego). Większość jednak zgadza się z tym, by opłaty, zwłaszcza od składki, były obniżone.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami