Emerytury z OFE już od stycznia

Dla kobiet po sześćdziesiątce. Te, które wpłacały składki do funduszy emerytalnych, od przyszłego roku mogą dostawać z tego źródła świadczenie, o ile zgromadziły dostatecznie duży kapitał

Publikacja: 25.12.2008 01:10

Emerytury z OFE już od stycznia

Foto: Fotorzepa, Raf Rafał Guz

W 1999 r. wystartował nowy system emerytalny. Każdemu, kto wówczas się zapisał do otwartego funduszu emerytalnego (OFE), zostały otworzone dwa rachunki: w ZUS i OFE, na które co miesiąc wpływają składki. Do tego ci, którzy pracowali przed startem nowego systemu, mają naliczony kapitał początkowy zgromadzony w starym systemie.

Od przyszłego roku każdy, kto osiągnie wiek emerytalny, a wcześniej przystąpił do OFE, otrzyma „nową” emeryturę. Przez pięć pierwszych lat będzie to dotyczyło kobiet, które o pięć lat wcześniej od mężczyzn, w wieku 60 lat, mogą zakończyć karierę zawodową. Panowie zaczną korzystać z nowego systemu od 2014 r.

Większość świadczenia dla tych, którzy stosunkowo krótko wpłacali składki do OFE, będzie pochodzić ze starego systemu, czyli z kapitału początkowego. Według szacunków struktura wypłacanej od przyszłego roku emerytury kobiety z rocznika 1949 r. będzie wyglądać następująco: część z funduszu emerytalnego – 7 proc. całości, z ZUS – 12 proc., a reszta, czyli 81 proc., z kapitału początkowego.

Dla porównania, w przypadku kobiety, która przejdzie na emeryturę w 2019 r., po 20 latach odkładania pieniędzy w OFE, proporcje te będą wyglądać tak: OFE 16 proc., ZUS 24 proc., kapitał początkowy 60 proc. Dopiero osoby, które rozpoczęły pracę po 1999 r., otrzymają świadczenie wyłącznie z nowego systemu, czyli z OFE i ZUS.Około dwóch tysięcy kobiet, które są w OFE, w przyszłym roku ukończy 60 lat i będzie mogło przejść na emeryturę.

Przeciętnie mają one na koncie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Ale zdarzają się oszczędności grupo przekraczające 60 tys. zł (w CU, PZU Złota Jesień), a nawet ponad 73 tys. zł (ING). Stan konta członka OFE zależy od wysokości składek przesyłanych przez ZUS, wyników inwestycyjnych OFE, a przede wszystkim od tego, czy dana osoba przez cały czas pracowała, a tym samym ZUS regularnie przekazywał jej składki.

Prezydent podpisał niedawno ustawę o emeryturach kapitałowych, która reguluje wypłatę świadczeń z kapitału zgromadzonego w OFE. Zgodnie z nią każdy klient funduszu do ukończenia 65 lat będzie otrzymywać tzw. emeryturę okresową. Będzie ją wypłacać fundusz emerytalny, ale prześle ZUS wraz z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z konta w pierwszym filarze oraz kapitału początkowego).

Prawo do emerytury kapitałowej i jej wysokość także ustali ZUS na podstawie wniosku złożonego przez członka OFE. Świadczenie zostanie wyliczone jako iloraz kwoty zgromadzonej przez daną osobę na rachunku w OFE i średniego dalszego trwania życia ustalonego na podstawie tablic, takich samych dla obu płci. Okresowa emerytura ma być co rok waloryzowana tak jak świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ale emerytura z OFE zostanie wyliczona tylko wtedy, gdy kapitał zgromadzony w funduszu jest wyższy od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego (obecnie musi wynosić co najmniej 3263 zł). Z szacunków „Rz” wynika, że około 40 proc. kobiet uprawnionych do emerytury nie spełnia tego warunku (powodem może być niskie wynagrodzenie, brak składek w jakimś okresie, bessa na giełdzie, która uszczupliła kapitały). Ich pieniądze zgromadzone w OFE trafią więc do ZUS.

Kobietom, które ukończą 60 lat i przejdą na emeryturę, fundusze będą wypłacać pieniądze stopniowo, co miesiąc. Pozostała część kapitału znajdującego się na koncie będzie inwestowana jak dotąd. Paniom dalej będzie przysługiwało prawo do zmiany funduszu. W razie śmierci właścielki środki będą dziedziczone.

Po ukończeniu 65 lat każdemu będzie przysługiwać emerytura dożywotnia. W przypadku osoby, która wcześniej pobierała emeryturę okresową, pozostałe na jej koncie środki, powiększone o zyski z inwestycji, posłużą do zakupu dożywotniego świadczenia. Będą je wypłacać fundusze dożywotnich emerytur kapitałowych (FDEK) zarządzane przez towarzystwa emerytalne (dziś zarządzają one OFE) lub specjalne zakłady emerytalne. Ustawy o FDEK prezydent jeszcze nie podpisał.

Raczej nie należy oczekiwać, że do marca dużo klientek OFE zdecyduje się na przejście na emeryturę. Powód jest prosty. W marcu będzie waloryzacja.

[ramka][b]Ile nowych emerytek[/b]

Według szacunków Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych połowa uprawnionych może w 2009 roku otrzymać emeryturę z funduszy emerytalnych. Pozostałe osoby albo zdecydują się na dłuższą aktywność zawodową – z korzyścią dla nich, bo każdy rok pracy skutkuje wyższym świadczeniem – albo ich kapitał, ze względu na jego wartość, zostanie jednorazowo przekazany do ZUS, zwiększając emeryturę z pierwszego filara.[/ramka]

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami