To najwyższy wynik w tym roku. W minionym miesiącu OFE sprzyjał rynek obligacji i dzięki niemu wartość ich jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są wpłacane przez klientów składki) wzrosła.

Jednak od początku roku do końca listopada fundusze są na minusie.Ich strata wynosi 23,24 mld zł. To efekt bessy trwającej na warszawskiej giełdzie od ubiegłego roku. Od szczytu hossy w ubiegłym roku (najwyższy poziom indeks WIG osiągnął 6 lipca 2007 r.) do 28listopada tego roku wynik finansowy OFE wyniósł 31,28 mld zł.

OFE nie przejadły jednak wszystkich zysków wypracowanych od początku działalności. Wciąż są na plusie. Od 1999 r. ich zysk wynosi prawie26 mld zł.

W tym roku aktywa netto funduszy emerytalnych spadły z poziomu 140,0mld zł na początku roku do 132,7 mld zł na koniec listopada. Jednak wysokość aktywów OFE wciąż jest wyższa od wartości składek otrzymanych od początku ich istnienia. Z ZUS dostały bowiem do końca listopada 116,5 mld zł.

Jak podała KNF na koniec listopada udział akcji w portfelach funduszy emerytalnych wciąż był niski i wyniósł 21,9 proc. (29,1 mld zł).Na koniec października było to 21,5 proc. Udział papierów skarbowych to aż 74 proc. (98,2 mld zł).