Rząd ma przyjąć projekt ustawy dotyczącej emerytur

Dziś Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych, przygotowanym przez resort pracy

Publikacja: 26.08.2008 06:38

Agnieszka Chłoń-Domińczak jest odpowiedzialna w Ministerstwie Pracy za projekty ustaw, które reguluj

Agnieszka Chłoń-Domińczak jest odpowiedzialna w Ministerstwie Pracy za projekty ustaw, które regulują wypłatę emerytur z II filaru

Foto: Rzeczpospolita

W ostatni czwartek projekt przyjął już Komitet Stały Rady Ministrów. Reguluje on działalność specjalnego funduszu, do którego trafią pieniądze dzisiejszych klientów OFE, gdy ukończą oni 65 lat. Fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych (FDEK) ma być – podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE) – zarządzany przez oddzielną instytucję: nową, czyli zakład emerytalny, lub istniejącą, czyli towarzystwo emerytalne (PTE, które zarządzają już OFE).

Ten ostatni pomysł chwalą instytucje finansowe. Przede wszystkim dlatego, że powierzenie tej roli PTE oznacza obniżenie kosztów. Krytykują jednak inny zapis projektu.

– Największym zagrożeniem jest reżim finansowy zapisany w projekcie, szczególnie wymóg utrzymywania marginesu wypłacalności na bardzo wysokim poziomie 10 proc. rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Przy zaproponowanym systemie opłat działalność ta może być nierentowna. Istnieje możliwość, że nie zaangażujemy się w taki projekt, jeśli spodziewana rentowność będzie poniżej poziomu możliwego do zaakceptowania przez naszych akcjonariuszy – mówi Zygmunt Kostkiewicz, wiceprezes CU Życie.

Zgodnie z projektem z wypłaconej emerytury zakład emerytalny lub PTE będzie mógł pobrać opłatę w wysokości maksymalnie 3,5 proc. Rozwiązaniem korzystnym dla instytucji finansowych byłoby albo zwiększenie pobieranej opłaty, albo zmniejszenie wysokości rezerw. Ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Dotychczas przy zapisanym w projekcie poziomie rezerw upierał się przede wszystkim resort finansów, ale także nadzór finansowy.

Nie tylko kwestia wysokości rezerw będzie zapewne szeroko dyskutowana w Sejmie w trakcie prac nad dwiema ustawami, które regulują wypłatę świadczeń ze środków obecnie gromadzonych w OFE (drugi projekt o emeryturach kapitałowych już przyjął rząd). Wróci też zapewne pomysł emerytur małżeńskich, z których resort pracy zrezygnował.

Pierwsze czytanie obu projektów odbędzie się na początku września. Agnieszka Chłoń-Domiczak, wiceminister pracy, liczy, że do końca października parlament przyjmie obie ustawy. Zwłaszcza że projekt ustawy o emeryturach kapitałowych musi wejść w życie do końca roku, bo od 2009 r. ruszy pierwsza wypłata świadczeń ze środków zgromadzonych w OFE. Osoby do 65. roku życia będą otrzymywać tzw. emeryturę okresową, która później zostanie przekształcona w świadczenie dożywotnie.

W ostatni czwartek projekt przyjął już Komitet Stały Rady Ministrów. Reguluje on działalność specjalnego funduszu, do którego trafią pieniądze dzisiejszych klientów OFE, gdy ukończą oni 65 lat. Fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych (FDEK) ma być – podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE) – zarządzany przez oddzielną instytucję: nową, czyli zakład emerytalny, lub istniejącą, czyli towarzystwo emerytalne (PTE, które zarządzają już OFE).

Ten ostatni pomysł chwalą instytucje finansowe. Przede wszystkim dlatego, że powierzenie tej roli PTE oznacza obniżenie kosztów. Krytykują jednak inny zapis projektu.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży