Blokada środków na koncie

Fotorzepa, Marta Bogacz

Każdy, kto trzyma pieniądze na koncie w banku, może uważać, że ma do nich wyłączny dostęp. Te zasady nie obowiązują jednak, gdy stajemy się czyimś dłużnikiem, np. nie zapłaciliśmy za mandat albo zalegamy z ratami. Wtedy określone instytucje mogą decydować o środkach zdeponowanych na naszym rachunku, a wykonawcą ich zarządzeń jest bank.

Za blokadę środków na koncie bankowym odpowiadają najczęściej Urząd Skarbowy, ZUS, komornicy, Izba Celna, prokuratura czy sądy rejonowe. Na blokadę pieniędzy na rachunku zezwalają im przepisy prawa, m.in. ustawa: Prawo bankowe, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

O Blokadzie środków bank nie musi powiadamiać swojego klienta. Ten obowiązek leży po stronie instytucji zlecających tę operację, np. komornika czy Urzędu Skarbowego. O swojej decyzji informują listownie. Ważne więc, by w zawsze podawać w urzędach swoje aktualne dane adresowe.

W przypadku osób pracujących na etacie, na umowie o pracę, bank z decyzji komornika może dokonać zajęcia środków pieniężnych wyłącznie do określonej wysokości – część pieniędzy chroniona jest przed zajęciem. Jest to tzw. „kwota wolna od zajęcia” – w 2018 roku wynosi ona 1 530 zł netto. Najniższa pensja krajowa jest więc wolna od zajęć komorniczych. Wyjątkiem są komornicze zajęcia alimentacyjne- niezależnie od wysokości dochodu, komornik ma prawo zająć 60 proc. wynagrodzenia dłużnika i wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – w przypadku których zajęciu podlega całość zarobków.

Ustawowo, wszystkie świadczenia o charakterze socjalnym typu: 500+, rodzinne, alimenty na dzieci są w całości zwolnione z egzekucji komorniczych. W przypadku ich zajęcia, wystarczy udać się do oddziału MOPS i uzyskać zaświadczenie, że wskazane konto służy wyłącznie do odbioru świadczeń.

Rachunek może zostać zablokowany na skutek zabezpieczenia roszczeń wywołanych toczącą się sprawą sądową, z tytułu zaległości alimentacyjnych, braku spłaty kredytów czy nie opłaconych podatków. Również w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że część środków zebranych na koncie bankowym pochodzi z działalności przestępczej (prania brudnych pieniędzy czy terroryzmu).

Bank może zdjąć blokadę z rachunków klienta i umożliwić mu swobodne dysponowanie środkami po całkowitej realizacji zajęcia egzekucyjnego lub gdy do banku wpłynie dokument zwalniający rachunek spod egzekucji od uprawnionego organu egzekucyjnego.

Mogą Ci się również spodobać

Nie NIP, a wiarygodność firmy powinna mieć dla banku znaczenie

Różne nazwy firm, jeden NIP. Czy bank da kredyt pracownikowi

Czy różne nazwy pracodawcy pod jednym numerem NIP mogą być przyczyną odrzucenia wniosku kredytowego ...

Karta Dużej Rodziny dostępna jest dla rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Karta Dużej Rodziny. Oszczędności dzięki dzieciom.

Zniżek udziela obecnie ponad 3,8 tys. firm Karta Dużej Rodziny ma zasięg ogólnopolski. Ze ...

Ruszył rządowy program „Mieszkanie na start”, czyli system dopłat do czynszu wynajmu mieszkania. Radzimy, jak otrzymać dotację.

Dopłaty do wynajmu, czyli Mieszkanie na Start

Ruszył rządowy program Mieszkanie na Start, czyli system dopłat do czynszu wynajmu mieszkania. Od ...