Poczynając od kwoty zobowiązania i okresu spłaty, kosztów typu: marża bankowa, czy ubezpieczenie na życie, po stawkę WIBOR regulowaną przez Radę Polityki Pieniężnej.

Zależności

Im niższa kwota kredytu i niższy okres spłaty zobowiązania, tym wyższa rata. Jeśli wydłużymy okres spłaty, rata będzie malała. Również każda dziesiętna i setna różnicy w procencie wyrażającym wysokość marży, ma wpływ kilkunasto-, a nawet kilkusetzłotowy na wysokość naszego miesięcznego zobowiązania wobec banku. Podobnie jest z ubezpieczeniami.

Czym jest WIBOR

WIBOR, to rynkowa stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Wykorzystywany jest również w określaniu stawki oprocentowania kredytu hipotecznego. Wraz z marżą kredytową tworzy oprocentowanie nominalne. Banki w umowach, w ustalaniu stawki oprocentowania, powołują się najczęściej na stawkę WIBOR 3M lub 6M. Jest ona zwykle aktualizowana przez bank, w celu określenia wysokości bieżącej raty: miesięcznie, kwartalnie lub co pół roku.

Rata kredytu nie jest stała

Ze względu na zmienność stóp procentowych, kwota kredytu z odsetkami może w przyszłości być wyższa niż w momencie jej zaciągania. Dziś, kiedy rynkowe stopy procentowe są na rekordowo niskich poziomach, zaciągnięcie kredytu jest bardzo tanie. Odsetki jakie spłacamy do banku nie są wysokie. Taka sytuacja nie należy jednak do wiecznych. W przyszłości spodziewać się należy wzrostu stóp procentowych, a co za tym idzie podwyższenia rat kredytów, które obecnie zaciągamy. Wzrosty te mogą spowodować, że koszty naszej raty skoczą o kilkadziesiąt a nawet kilkaset złotych.