Jak stracić dopłaty do kredytu mieszkaniowego "Na start"? Uwaga na pułapki

Kredyt „Na start” będzie miał warunki, które sprawią, że nieuważny kredytobiorca może łatwo stracić dopłaty. Obok dość oczywistych – jak skazanie prawomocnie za oszustwo kredytowe - są też takie, które wydają się ograniczać kredytobiorców.

Publikacja: 10.04.2024 13:25

Jak stracić dopłaty do kredytu mieszkaniowego "Na start"? Uwaga na pułapki

Foto: Shutterstock

Proponowany przez rząd kredyt mieszkaniowy „Na start” to nie tylko dopłaty do kredytów i ułatwienie w zakupie mieszkania czy domu. Jak każde wsparcie środkami publicznymi, pomoc ta ma warunki oraz ograniczenia, które sprawiają, że można ją stracić. Co do zasady prawo do dopłat straci się z ostatnim dniem miesiąca, w którym wystąpiło zdarzenie, które je odbiera. Ewentualnie wypłacone nienależne dopłaty będą podlegać zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Jak można stracić dopłaty do kredytu mieszkaniowego „Na start”?

- Dopłaty odbiera prawomocne skazanie kredytobiorcy za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6czerwca 1997 r. - Kodeks karny, popełnione w związku z udzieleniem kredytu mieszkaniowego z dopłatami do rat tego kredytu, czyli dopłaty można stracić za oszustwo kredytowe. Naciąganie zdolności kredytowej czy ukrywanie faktów istotnych z punktu widzenia możliwości zaciągnięcia kredytu nie jest więc dobrym pomysłem, bo może stać się powodem utraty dopłat. I to ich całości – od momentu udzielenia kredytu.

Czytaj więcej

Kredyt na start: dobry, ale raczej nie dla singli

Dość oczywistym powodem utraty dopłat jest sprzedaż mieszkania w okresie obowiązywania dopłat (10 lat) – dotyczy to zarówno sprzedaży mieszkania własnościowego, jak i spółdzielczego prawa do lokalu (w ramach kredytu „Na start” można też nabyć spółdzielcze prawo do własności). Przy czym nie dotyczy to sytuacji, w której nieruchomość stanowiła współwłasność, a nieruchomość zbywana jest na rzecz drugiego kredytobiorcy.

Prawo do dopłat można także utracić, gdy następuje zwrot kwoty partycypacji w TBS, czyli beneficjent dopłat opuszcza Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Dopłaty przepadają również jeżeli wygaśnie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu ustanowione w związku z wkładem do spółdzielni pokrytym przy pomocy kredytu „Na start”.

Nie prowadź działalności gospodarczej w domu kupionym za kredyt „Na start”

Dopłaty przepadają również w razie zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (lub części) w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Czyli w mieszkaniu lub w domu kupionym w ten sposób nie należy rejestrować działalności gospodarczej czy spółki, bo zmienia to sposób użytkowania lokalu. Można natomiast podać adres takiego mieszkania jako korespondencyjny.

Nie można także wynajmować takiego mieszkania czy domu. Wynajmowanie oznacza przepadek dopłat, i to zarówno w przypadku wynajęcia całości, jak i części nieruchomości. Nie oznacza to natomiast, że nie może się wprowadzić rodzina czy partner lub partnerka (jeżeli z kredytu „Na start” skorzystała osoba w stanie wolnym).

Nie kupuj innej nieruchomości mieszkalnej

Nabycie kolejnego mieszkania czy domu powoduje utratę dopłat wynikających z zasad kredytu „Na start”. Dotyczy to kupowania mieszkania, domu jednorodzinnego, jak i nabywania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego itp. Od tej zasady jest jednak wyjątek – otrzymanie nieruchomości w spadku nie pozbawi beneficjenta pomocy państwa praw do niej.

Inne powody utraty dopłat do kredytu „Na start”

Dopłaty można stracić także w sytuacji, gdy życiowe zakręty doprowadzą kredytobiorcę do upadłości. Przy czym straci je od momentu jej nastąpienia, czyli nie będzie potrzeby zwracać dopłat za czas kredytowania do momentu upadłości.

Pomoc państwa można stracić także jeśli umowa kredytu „Na start” była zawarta przez parę, w której tylko jedno z kredytobiorców spełniało kryterium wieku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której w skład gospodarstwa domowego pozostałego kredytobiorcy wchodzi dziecko.

Dopłaty można również stracić, jeżeli zmieni się oprocentowanie kredytu „Na start” ze stałego na zmienne.

Proponowany przez rząd kredyt mieszkaniowy „Na start” to nie tylko dopłaty do kredytów i ułatwienie w zakupie mieszkania czy domu. Jak każde wsparcie środkami publicznymi, pomoc ta ma warunki oraz ograniczenia, które sprawiają, że można ją stracić. Co do zasady prawo do dopłat straci się z ostatnim dniem miesiąca, w którym wystąpiło zdarzenie, które je odbiera. Ewentualnie wypłacone nienależne dopłaty będą podlegać zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse Domowe
Jak kobiety oszczędzają i inwestują
Finanse Domowe
ZBP: Wakacje kredytowe mniej opłacalne niż pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
Finanse Domowe
Pieniądze pożyczone „na chwilę” mogą okazać się pułapką
Finanse Domowe
Lombardy przyciągają nie tylko po pieniądze, ale także na zakupy
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Finanse Domowe
Saudyjskie inwestycje. Inspiracja dla oszustów, pułapka dla łatwowiernych
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał