Nowy pakiet pomocowy BGK. Gwarancje i pożyczka płynnościowa

Nie każda firma będzie mogła skorzystać z tarczy finansowej PFR 2.0, ale pakiet pomocowy dla potrzebujących zastrzyku gotówki ma również BGK. Teraz gwarancje są na dłużej i na korzystniejszych warunkach, tylko chętni na pożyczkę muszą się pospieszyć.

Publikacja: 23.01.2021 13:07

Nowy pakiet pomocowy BGK. Gwarancje i pożyczka płynnościowa

Foto: Shutterstock

Gwarancje BGK z pakietu pomocowego udzielane są od początku stycznia bez prowizji, na dłuższy okres i wyższe kwoty. Kredyt może uzyskać nawet firma, która ma krótką historię kredytową lub nie ma wystarczających zabezpieczeń.

– W pakiecie pomocowym BGK oferujemy gwarancje dla firm każdej wielkości, od mikro– po duże przedsiębiorstwa, i z każdej branży. O tym, na ile gwarancje są ważnym instrumentem dla przedsiębiorców w czasie pandemii, świadczy skala udzielonego wsparcia. Dzięki gwarancjom BGK prawie 60 tys. przedsiębiorców uzyskało ponad 50 mld zł kredytu – podlicza Tomasz Robaczyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Warto sprawdzić: Tarcza Finansowa PFR 2.0. Pomoc antykryzysowa z warunkami

O kredyt z gwarancjami lub gwarancje faktoringowe na korzystniejszych warunkach będzie się można starać do końca czerwca bieżącego roku. Tylko po pożyczkę płynnościową trzeba wystąpić do 31 stycznia.

Jak kredyt, to z gwarancją

Firmy, niespełniające rządowych warunków do skorzystania z tarczy antykryzysowej, są zdane same na siebie. W ich przypadku pozostaje pożyczka, kredyt lub leasing. W przypadku kredytów firmowych Związek Firm Pośrednictwa Finansowego widzi wyraźne ożywienie już w III kwartale 2020 r. W ciągu pierwszych trzech miesięcy II półrocza wartość kredytów firmowych udzielonych przy wsparciu ekspertów ZFPF wyniosła 421 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 28 proc. w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku.

– Obostrzenia w kredytowaniu wprowadzone przez banki w II kwartale 2020 r. najmocniej uderzyły w firmy, które funkcjonują w tzw. branżach zagrożonych, których koronakryzys dotknął w największym stopniu – podkreśla Dominik Skrzycki, wiceprezes ZFPF, ekspert mFinanse. – Firmy działające na rynku starają się jak najszybciej nadrobić straty z II kwartału i w związku z tym ich apetyt na kredytowanie utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest to bardzo dobry prognostyk na kolejne miesiące – dodaje.

Dużym ułatwieniem w pozyskaniu finansowania są gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego.

W skład pakietu pomocowego wchodzą m.in: gwarancje de minimis, gwarancja płynnościowa i gwarancja spłaty limitu faktoringowego.

"gwarancja bgk"

pieniadze.rp.pl

Gwarancje de minimis – większe kwoty, lepsze warunki

Największym powodzeniem cieszą się gwarancje de minimis, które są zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, udzielanego przez bank współpracujący z BGK firmom z sektora MŚP bez względu na to, czy poniosły one straty w wyniku pandemii, czy nie.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. maksymalny okres gwarancji dla kredytu obrotowego wynosi 75 miesięcy, a dla inwestycyjnego 120 miesięcy. Gwarancją jest objęte 80 proc. wartości kredytu, maksymalnie do równowartości 1,5 mln euro dla gwarancji pięcioletnich i do 750 tys. euro dla umów dłuższych. BGK w tym okresie zrezygnował też z pobierania prowizji, która standardowo wynosi 0,5-proc. za każdy rok gwarancji. Warunkiem objęcia kredytu gwarancją de minimis był przed pandemią brak zaległości wobec US i ZUS, ale dla kredytów obejmowanych gwarancją do końca czerwca 2021 r. – jak podkreśla BGK – brak zaległości do 1 lutego 2020 r.

Największym powodzeniem cieszą się gwarancje de minimis

– W związku z drugą falą pandemii i potrzebami przedsiębiorców bardzo nam zależało na dodatkowym zwiększeniu atrakcyjności najpopularniejszego dzisiaj rozwiązania zabezpieczającego spłatę kredytu – gwarancji de minimis. Poza tym, że przedłużyliśmy możliwe okresy gwarancji, zwiększyliśmy też kwotę gwarancji do maksymalnej możliwej, jeśli chodzi o przepisy UE. Zadbaliśmy również, by można było obejmować gwarancjami kredyty w walucie obcej – dodaje.

Warto sprawdzić: Nowe podatki i opłaty, które przygotował rząd od 2021

O objęcie kredytu gwarancją de minimis na zmienionych warunkach mogą ubiegać się nie tylko nowi kredytobiorcy, ale również chętni na podwyższenie już posiadanego kredytu lub występujący o przedłużenie jego spłaty.

Nie tylko inwestycje – gwarancja Biznesmax

Mikro, małe i średnie firmy do końca czerwca 2021 r. będą mogły także skorzystać z bezpłatnej gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania. Dzięki niej przedsiębiorcy mogli już wcześniej taniej sfinansować inwestycje proekologiczne np. w instalacje fotowoltaiczne. Można nimi było zabezpieczyć też kredyt na finansowanie kosztów niekwalifikowanych, np. VAT projektów dofinansowanych z innych funduszy unijnych. Teraz gwarancją mogą być objęte także kredyty obrotowe – zarówno odnawialne, jak i nieodnawialne.

Do uzyskania gwarancji Biznesmax nie są potrzebne żadne zaświadczenia

Firmy z sektora MŚP, korzystające z gwarancji Biznesmax, udzielanych z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw programu operacyjnego „Inteligentny rozwój”, mogą uzyskać dopłaty do odsetek od kredytu za pierwsze trzy lata od jego uruchomienia. Stawka roczna dopłaty dla gwarancji udzielanych do 31 grudnia 2021 r. wynosi 5 proc. kredytu za trzy lata, a dla gwarancji udzielonych od 1 stycznia 2022 – 3,33 proc., choć BGK zastrzega, że stawka ta może się zmienić.

Do uzyskania gwarancji Biznesmax nie są potrzebne żadne zaświadczenia, ale firma musi mieć zdolność kredytową i spełniać 1 z 17 kryteriów podmiotu innowacyjnego opisanych w „Przewodniku po kryteriach dostępu uprawniających do skorzystania z gwarancji spłaty kredytu (Biznesmax) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR)”.

Firmy z sektora MŚP, które nie mogą uzyskać gwarancji BGK z funduszy pomocowych, mogą do 30 czerwca 2021 r. skorzystać z niższej prowizji za udzielenie gwarancji COSME, która wynosi 0,7 proc. kwoty gwarancji dla kredytów obrotowych. Dłuższy jest też maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych – wynosi 39 miesięcy, a nie jak wcześniej 27 miesięcy.

"gwarancja bgk"

Firmom nieobjętym tarczami w podtrzymaniu płynności lub rozwijaniu biznesu mogą pomóc gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego. Fot. Adobe Stock

pieniadze.rp.pl

Gwarancje płynnościowe

Na zmienionych warunkach średnie i duże przedsiębiorstwa mają szanse na gwarancje płynnościowe, którymi mogą być obejmowane kredyty obrotowe – nawet wykorzystywane poprzez kartę kredytową, ale udzielane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej lub wydatków inwestycyjnych, które poprawią płynność finansową firmy.

Gwarancje płynnościowe, udzielane są z Funduszu Gwarancji Płynnościowych – programu pomocy zatwierdzonego przez Komisję Europejską na wsparcie gospodarki w związku z pandemią, do 200 mln zł. Objęte jest nimi – podobnie jak w przypadku gwarancji de minimis, 80 proc. wartości kredytów, ale przez okres 27 miesięcy dla kredytów branych na 24 miesiące. Z gwarancji płynnościowej – w przeciwieństwie do gwarancji de minimis – mogą skorzystać tylko firmy, które 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, nie mają zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS i KRUS oraz w urzędzie skarbowym lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r. Prowizja za udzielenie gwarancji wynosi od 0,25 proc. do 1,15 proc. kwoty gwarancji.

Warto sprawdzić: Nowe ważne regulacje w płatnościach online

Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych udzielane są również gwarancje faktoringowe – teraz też na nowych zasadach. Wydłużony został czas objęcia gwarancją limitu faktoringowego z 21 do 24 miesięcy. Dłuższy o trzy miesiące jest też maksymalny okres gwarancji, który do końca czerwca wynosi 27 miesięcy. Gwarancją objęty jest zarówno faktoring odwrotny, jak i z regresem. Dzięki nim można liczy niższe koszty i wyższe limity na dłuższy czas.

Pożyczka płynnościowa zamiast gwarancji

BGK udziela firmom mikro, małym i średnim, których sytuacja pogorszyła się w związku z szerzeniem się pandemii, nie tylko gwarancji, ale również nieoprocentowanych pożyczek płynnościowych z programu operacyjnego „Inteligentny rozwój”.

Przedsiębiorstwo może dostać nawet kilka pożyczek o łącznej wartości do 15 mln zł.

Wysokość każdej ustalana jest jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok, jeżeli firma działa krócej. Może to być również 25 proc. łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r. Pieniądze z pożyczek można przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników, w tym także składki ZUS i US, opłacenie podatków czy opłacenie zaległych faktur. Zainteresowani muszą się jednak pospieszyć. Pożyczki będą udzielane tylko do 31 stycznia 2021 roku.

Gwarancje BGK z pakietu pomocowego udzielane są od początku stycznia bez prowizji, na dłuższy okres i wyższe kwoty. Kredyt może uzyskać nawet firma, która ma krótką historię kredytową lub nie ma wystarczających zabezpieczeń.

– W pakiecie pomocowym BGK oferujemy gwarancje dla firm każdej wielkości, od mikro– po duże przedsiębiorstwa, i z każdej branży. O tym, na ile gwarancje są ważnym instrumentem dla przedsiębiorców w czasie pandemii, świadczy skala udzielonego wsparcia. Dzięki gwarancjom BGK prawie 60 tys. przedsiębiorców uzyskało ponad 50 mld zł kredytu – podlicza Tomasz Robaczyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Ogromne pieniądze dla start-upów
Finanse firmy
300 mln euro na ekologiczne przemiany firm
Finanse firmy
PARP: Niespodziewany nabór dla HoReCa
Finanse firmy
Oto TOP 3 naborów w czerwcu
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Finanse firmy
Nowe pożyczki zabezpieczone gwarancją InvestEU
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą