Pomoc dla firm. Aktualne programy, kto i ile może dostać

Bierzemy pod lupę wszystkie trwające programy pomocowe dla przedsiębiorców i sprawdzamy, kto i ile może dostać.

Publikacja: 01.05.2021 18:47

Pomoc dla firm. Aktualne programy, kto i ile może dostać

Foto: Pomimo dodania 16 nowych kodów PKD pomoc w dalszym ciągu nie jest równomierna dla wszystkich branż dotkniętych restrykcjami

Właśnie zmieniły się zasady wsparcia firm z dodatkowych 16 branż najbardziej poszkodowanych w związku z pandemią. Od 26 kwietnia przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie miejsc pracy oraz dotacje. Świadczenie postojowe też już nie będzie jednorazowe, ale to wciąż za mało.

Warto sprawdzić: Firmy mogą zawieszać raty kredytów podczas lockdownu

Zmiany w tarczy dotyczą dofinasowania do wynagrodzeń pracowników i dotacji na koszty bieżącej działalności gospodarczej, świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego oraz zwolnienia z opłacania składek ZUS. Pierwsze dwie już obowiązują, dwie pozostałe zaczną obowiązywać od 4 maja.

Pomoc dla pracowników…

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników może otrzymać przedsiębiorca, którego przychód z działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie pandemii o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Wybór należy do przedsiębiorcy. Dodatkowymi warunkami są: terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych do końca III kwartału 2019 r., składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy.

Wyjątkiem jest decyzja fiskusa w sprawie spłaty zadłużenia i terminowa spłata rat lub odroczenie terminu płatności. Prawa takiego nie mają tylko firmy, którym grozi upadłość i te, w których toczy się postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne. Dofinansowanie wyniesie po 2 tys. zł miesięcznie dla każdego pracownika przez trzy miesiące od złożenia wniosku, jeżeli przedsiębiorca nie korzystał w danym miesiącu z innego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Wnioski będzie można składać elektronicznie do 30 czerwca w wojewódzkich urzędach pracy.

…i dla firm

Dotacja na koszty bieżącej działalności – do 5 tys. zł będzie przyznawana od 4 maja na takich samych zasadach jak do wynagrodzeń pracowników. W zależności od kodu PKD, zapisanego 31 marca br., będzie ją można otrzymać raz, dwa razy, cztery razy lub pięć. Przedsiębiorcom, którzy już otrzymali dotację w wyniku rozporządzenia ze stycznia lub lutego tego roku, liczba ewentualnych dotacji zostanie pomniejszona o otrzymane już wcześniej.

Świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe, wynoszące 2,8 tys. zł lub 1,3 tys. zł, będzie można składać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W dalszym ciągu będzie również można ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS lub zwrot składek już opłaconych. Będzie ono przysługiwało przedsiębiorcom, którzy opłacali składki przed 1 listopada 2020 roku. Wcześniej ruszyła tarcza 7.0 dla młodych firm.

Warto sprawdzić: Tarcza Finansowa PFR 2.0. Pomoc antykryzysowa z warunkami

Firmy, których dotknęły obostrzenia, mogły się starać ponownie o zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe i dotacje. Rozszerzono też krąg uprawnionych o kolejne kody PKD, m.in. o hotele i inne obiekty zakwaterowania, noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pola kempingowe i namiotowe, agentów i organizatorów turystyki i usługi wspomagające transport lotniczy.

Wsparcie dostały też najmłodsze firmy, które rozpoczęły działalność w ubiegłym roku. Ważne, żeby nie zawiesiły działalności przed 30 listopada 2020 r. Przy ustalaniu spadku obrotów, uprawniającego do wsparcia, w ich przypadku przyjmuje się miesiąc, dwa lub trzy przed złożeniem wniosku do miesiąca poprzedniego. Wszystko zależało od rodzaju świadczenia.

"pomoc dla firm"

Na całkowite umorzenie subwencji może liczyć ok. 42 tys. firm, które były najbardziej poszkodowane, ich przychody ze sprzedaży zaś spadły o co najmniej 30 proc. Fot. Shutterstock

pieniadze.rp.pl

Pomoc samozatrudnionym

Warto pamiętać, że uchwalona przed rokiem tarcza antykryzysowa zapewnia pomoc mikroprzedsiębiorcom – także prowadzącym jednoosobową działalność gospodarcza. Przedsiębiorcy skorzystali ze zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego i z bezzwrotnej pożyczki wysokości 5 tys. zł. Można jednak również korzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które przysługuje przedsiębiorcom niezależnie od kodu PKD. Wsparcie wynosi do 7,5 tys. zł.

Od 1 lutego 2021 r. do końca marca mikro- i małe firmy mogły już występować o zwolnienie z opłacania składek ZUS za następne dwa miesiące, dotację do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłatę do wynagrodzeń. Na wsparcie mogły liczyć także firmy, które rozpoczęły działalność w 2020 r. i prowadziły działalność 30 listopada ubiegłego roku. Przychód wystarczyło porównać do miesiąca, dwóch lub trzech, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku – w zależności od formy pomocy, do miesiąca poprzedniego. Według resortu finansów pomoc może objąć ponad 300 tys. firm, dla których przeznaczono 5,17 mld zł.

Czas rozliczenia

Dla ponad 348 tys. przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika i dla małych i średnich firmy, które skorzystały z tarczy finansowej 1.0 ważną datą będzie 31 maja. Tego dnia przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju zaczną wydawać decyzje dotyczące rozliczania 18,9 mld zł wsparcia udzielonego mikroprzedsiębiorstwom i 42 mld zł wypłaconych małym i średnim firmom.

Na całkowite umorzenie subwencji może liczyć ok. 42 tys. firm, które były najbardziej poszkodowane, ich przychody ze sprzedaż spadły o co najmniej 30 proc. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w stosunku do 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2019 r. i nie miały statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji.

Warto sprawdzić: Spółki najbardziej poturbowane przez pandemię koronawirusa

Pozostałe podmioty będą musiały zwrócić co najmniej jedną czwartą subwencji. Mikrofirmy, które kontynuowały działalność w ciągu 12 miesięcy od momentu otrzymania wsparcia, mogą liczyć na umorzenie 25 proc. Dodatkowo od 0 do 50 proc., jeżeli nie zmniejszyły zatrudnienia. Trzeba się liczyć z tym, że zmniejszenie stanu zatrudnienia o 10 proc. skutkuje zwiększeniem kwoty zwrotu o 10 proc.

Warunkiem umorzenia do 75 proc. pomocy dla firm z sektora MŚP jest oprócz kontynuowania działalności i utrzymania średniego zatrudnienia wysokość poniesionej przez firmę straty gotówkowej ze sprzedaży.

Wnioski będzie można składać w bankowości elektronicznej w ciągu dziesięciu dni roboczych po upływie roku od otrzymania wsparcia. Rozliczanie subwencji nie dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy spłacili ją już w całości, otrzymali wezwanie o zwrot wsparcia lub nie posiadają konta w banku, w którym zawarli umowę o subwencję finansową.

Właśnie zmieniły się zasady wsparcia firm z dodatkowych 16 branż najbardziej poszkodowanych w związku z pandemią. Od 26 kwietnia przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie miejsc pracy oraz dotacje. Świadczenie postojowe też już nie będzie jednorazowe, ale to wciąż za mało.

Warto sprawdzić: Firmy mogą zawieszać raty kredytów podczas lockdownu

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Finanse firmy
Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?