Instytucje, które dotychczas nie obsługiwały płatności online, mogą skorzystać ze wsparcia do końca 2025 r. Koszty związane z wdrożeniem oraz rozliczaniem transakcji zostaną zrefundowane w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. – Pandemia wpłynęła na wiele obszarów naszego życia. Z uwagą obserwujemy zwłaszcza zmianę preferencji konsumentów w obszarze płatności bezgotówkowych. Polacy w trosce o własne bezpieczeństwo chętniej płacą kartą i robią zakupy w sieci. Już pierwsze miesiące pandemii pokazały, że nawet ci, którzy nie korzystali z rozwiązań cyfrowych, bardzo szybko zmieniali zdanie. Sytuacja miała również wpływ na otwarcie się społeczeństwa na sektor e-commerce. Z widoczną zmianą trendów mamy również do czynienia w obszarze publicznym. Sprzyja temu bardzo dobrze przygotowana infrastruktura sieciowa w Polsce i skokowo rosnąca liczba dostępnych usług cyfrowych w ramach e-administracji. Potrzeby obywateli nie są nam obce, stąd decyzja o rozszerzeniu naszego programu o płatności online dla instytucji z sektora publicznego – mówi Grażyna Ciurzyńska, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych.

Uczestnicy programu otrzymają wsparcie ze strony fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy. Program Polska Bezgotówkowa został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz o inne podmioty przyjmujące płatności, a niebędące przedsiębiorcami.