Fundusz wesprze ekspansję za granicą

Polskie firmy, które z powodzeniem działają w naszym kraju i rozważają inwestycje na rynkach zagranicznych, mogą skorzystać ze wsparcia funduszu zarządzanego przez PFR TFI.

Publikacja: 24.01.2024 03:00

Firmy mogą dostać wsparcie m.in. na budowę zakładu produkcyjnego lub magazynu.

Firmy mogą dostać wsparcie m.in. na budowę zakładu produkcyjnego lub magazynu.

Foto: Adobe Stock

– Umiędzynarodowienie wnosi pozytywny wkład w produktywność krajowej gospodarki, a ostatecznie w dobrobyt całego państwa. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są ważnym narzędziem międzynarodowej integracji gospodarczej i motorem wzrostu. Polskie firmy mają ogromny potencjał rozwoju na zagranicznych rynkach, który nie jest w pełni wykorzystany. Jedną z barier jest dostęp do kapitału – pisze w artykule opublikowanym na stronach PFR TFI Marcin Prusak, menedżer odpowiadający w tej instytucji za zarządzanie Funduszem Ekspansji Zagranicznej.

Co to jest FEZ i jak działa?

Odpowiedzią na tę sytuację jest właśnie ów fundusz. – Celem Funduszu Ekspansji Zagranicznej jest współpraca z polską firmą i wspólna inwestycja w firmę zagraniczną – tłumaczy krótko Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI należącym do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

W 2023 r. pierwszy Fundusz Ekspansji Zagranicznej zakończył okres inwestycyjny. Działalność rozpoczął jednak drugi Fundusz Ekspansji Zagranicznej z docelową kapitalizacją na poziomie 600 mln zł.

FEZ jest zawsze inwestorem mniejszościowym przy takiej inwestycji, a zarządzanie projektem pozostawia w rękach partnera. Proporcjonalnie do posiadanych udziałów lub ekspozycji dłużnej może on dzielić ryzyko biznesowe realizowanej inwestycji, dzięki czemu zapewnia polskiemu przedsiębiorcy większe bezpieczeństwo kapitałowe.

FEZ może współpracować z polskim partnerem zarówno jako jedyny inwestor finansowy, jak również włączyć się w finansowanie projektu wspólnie z innymi instytucjami. Oferta funduszu może być uzupełnieniem dla bankowych produktów finansowych. Fundusz jest otwarty na współpracę z bankami, funduszami inwestycyjnymi oraz instytucjami finansowymi i doradczymi, które uczestniczą w realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskiego partnera. Podąża za polskimi firmami tam, gdzie widzą one szanse na rozwój biznesu. Inwestuje w różnych sektorach gospodarki zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Angażuje się w spółki produkcyjne, dystrybucyjne i usługowe.

Fundusz oferuje finansowanie kapitałowe, dłużne lub mieszane, w formie pożyczki lub objęcia akcji bądź udziałów z możliwością ich odkupienia przez polskiego partnera po wartości rynkowej lub na innych z góry określonych zasadach oraz emisji obligacji.

PFR TFI przekonuje, że realizacja inwestycji zagranicznych otwiera liczne możliwości przed spółkami, które korzystają z finansowania udzielonego przez FEZ. Przede wszystkim to szansa na przyspieszenie rozwoju i otwarcie firmy na rynki międzynarodowe. Typowa wielkość inwestycji Funduszu w jeden projekt to od 3 do 20 mln euro, ale nie więcej niż 50 proc. wartości całej inwestycji. W przypadku mniejszych projektów Fundusz dopasuje warunki finansowania do potrzeb konkretnej inwestycji.

Poza nielicznymi wyjątkami Fundusz nie ma ograniczeń sektorowych ani geograficznych. Może finansować zarówno przejęcia już istniejących zagranicznych spółek, jak i inwestycje w projekty, które powstają od podstaw. Firmy mogą więc dostać wsparcie m.in. na przejęcie zagranicznego konkurenta, przejęcie marki, budowę zakładu produkcyjnego lub magazynu, dywersyfikację geograficzną czy po prostu na zwiększenie skali działalności. Przekłada się to m.in. na wzrost sprzedaży i marż, budowę własnej marki, bezpośrednie dotarcie do docelowego odbiorcy czy wzrost konkurencyjności.

FEZ jest zazwyczaj inwestorem długoterminowym – umowa inwestycyjna zawierana jest zwykle na okres od pięciu do dziesięciu lat. PFR TFI przekonuje przy tym, że w przypadku inwestycji w niektórych krajach, zwłaszcza rozwijających się, udział Funduszu z Grupy PFR w projekcie może mieć pozytywny wpływ na postrzeganie polskiego inwestora.

Droga po wsparcie

Zarządzający Funduszem tłumaczą, że proces inwestycyjny składa się z kilku etapów i polega na poznaniu polskiej firmy, zrozumieniu modelu jej działania, ocenie projektu inwestycyjnego, a następnie uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych i negocjacji umowy inwestycyjnej. Do każdej inwestycji PFR TFI podchodzi indywidualnie, dopasowując harmonogram i plan działania.

Pierwszym krokiem do współpracy jest zgłoszenie projektu przez polską firmę. Zwykle odbywa się to podczas spotkania, stacjonarnego lub online. Na tym etapie zawierana jest umowę o zachowaniu poufności. Omawiana jest też wstępna koncepcja projektu inwestycyjnego.

Następnie rozpoczyna się dwuetapowa faza oceny projektu. W pierwszej kolejności oceniane jest doświadczenie i kompetencje firmy, która ma się stać partnerem funduszu. Badane są jej sprawozdania finansowe, struktura własnościowa. Analizie zostaje poddana koncepcja i zakres planowanej inwestycji.

Po uzyskaniu wstępnej akceptacji komitetu inwestycyjnego przygotowywane są kolejne dokumenty, m.in. pełny biznesplan, analizy rynkowe oraz projekcje finansowe projektu. Cały etap oceny projektu wraz z uzyskaniem akceptacji stosownych komitetów trwa zazwyczaj kilka tygodni. Po osiągnięciu porozumienia w zakresie podstawowych założeń projektu, przygotowywana jest umowa inwestycyjna. Przebieg procesu inwestycyjnego do momentu podpisania umowy zależy od takich czynników, jak złożoność inwestycji, zaawansowanie projektu, negocjacje z partnerami.

Po realizacji transakcji rozpoczyna się etap współpracy operacyjnej. Horyzont inwestycyjny funduszu to zwykle od pięciu do dziesięciu lat. W tym czasie fundusz monitoruje realizację założeń inwestycji. Istnieje również możliwość udzielenia dodatkowego finansowania w razie dalszego rozwoju inwestycji. Wyjście funduszu z inwestycji następuje na warunkach określonych w umowie.

Wydłużająca się lista inwestycji

W ostatnich miesiącach zakończyły się dwa duże projekty z udziałem Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Elemental Holding Group odkupił udziały w niemieckiej spółce Recat GmbH i amerykańskiej spółce Elemental USA.

Po kilku miesiącach od formalnego uruchomienia pierwsze projekty na koncie ma FEZ2. Na przełomie listopada i grudnia sfinalizował rozmowy z dwoma partnerami, czego efektem są umowy inwestycyjne na projekty – w Niemczech z firmą Enprom oraz w USA – z SECO/Warwick.

Enprom jest jednym z największych polskich przedsiębiorstw z sektora budownictwa elektroenergetycznego. Z FEZ2 uzyskała finansowanie dłużne o wartości 3,1 mln euro.

Z kolei Seco/Warwick to polskie przedsiębiorstwo, dostarczające rozwiązania do obróbki cieplnej metali, głównie na rynek unijny, amerykański, a także do Indii i Chin.

PFR TFI spodziewa się, że mimo globalnej niepewności, apetyt polskich przedsiębiorców na ekspansję zagraniczną nie osłabnie. Obecnie prowadzone są rozmowy i negocjacje dotyczące kilkunastu projektów, które są na różnym poziomie zaawansowania. Nowe transakcje spodziewane są w najbliższych miesiącach.

– Umiędzynarodowienie wnosi pozytywny wkład w produktywność krajowej gospodarki, a ostatecznie w dobrobyt całego państwa. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są ważnym narzędziem międzynarodowej integracji gospodarczej i motorem wzrostu. Polskie firmy mają ogromny potencjał rozwoju na zagranicznych rynkach, który nie jest w pełni wykorzystany. Jedną z barier jest dostęp do kapitału – pisze w artykule opublikowanym na stronach PFR TFI Marcin Prusak, menedżer odpowiadający w tej instytucji za zarządzanie Funduszem Ekspansji Zagranicznej.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Bogaty przewodnik po naborach PARP
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Finanse firmy
Koszty poważną przeszkodą we wdrażaniu ESG
Finanse firmy
Rusza wsparcie dla firm po pandemii
Finanse firmy
Oferta dla wizjonerów biznesu. „Nie można przegapić”
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Finanse firmy
Nowe gwarancje BGK na ponad 3 mld zł finansowania