Polityka Nowej Szansy, czyli jak ratować biznes

Odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian, jest program Polityka Nowej Szansy.

Publikacja: 24.01.2024 03:00

Celem pomocy jest zwiększenie przeżywalności przedsiębiorstw

Celem pomocy jest zwiększenie przeżywalności przedsiębiorstw

Foto: AdobeStock

Dla wielu firm borykających się z problemami, także tymi związanymi ze skutkami gospodarczymi pandemii Covid-19 czy wojny w Ukrainie, ostatnią deską ratunku mogą być programy pomocowe oferowane przez państwo. Takim programem jest Polityka Nowej Szansy, nadzorowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Jak działa Nowa Szansa

To program skierowany do przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej. Z oferowanej tu pomocy publicznej mogą skorzystać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, przy czym w przypadku tych ostatnich konieczna jest zgoda Komisji Europejskiej. Budżet programu to 120 mln zł rocznie, a KE zgodziła się na jego przedłużenie do 2026 r.

Wsparcie jest tu udzielane w ramach kilku instrumentów pomocowych. Jest to: pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz pomoc na restrukturyzację. I tak pomoc na ratowanie to pożyczka dla przedsiębiorcy udzielana na okres sześciu miesięcy, w wysokości zapewniającej płynność finansową. W tym czasie przedsiębiorca powinien opracować plan restrukturyzacji swojej firmy lub plan przeprowadzenia sprawnej likwidacji jej działalności.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne to instrument skierowany do przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji. Jednocześnie jednak dla zapewnienia skuteczności tego procesu potrzebują wsparcia finansowego. Tymczasowe wsparcie może być wykorzystane jako kontynuacja pomocy na ratowanie lub funkcjonuje jako samodzielny instrument. Jest adresowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jeżeli wspomniane elementy wsparcia okażą się niewystarczające, przedsiębiorca z sektora mikro-, małych i średnich firm może wystąpić o dodatkowe środki z puli pomocy na restrukturyzację i tym samym przedłużyć okres spłaty. Pomoc na restrukturyzację może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba że jest to niezbędne do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Pomoc na restrukturyzację przewiduje różne formy wsparcia. Są tu więc: objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji, konwersja pożyczki (udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne) na udziały lub akcje przedsiębiorcy oraz zmiana terminów spłaty pożyczki.

Nie za wszelką cenę

Ministerstwo Gospodarki, które przed laty przygotowało Politykę Nowej Szansy, tłumaczyło, że jej celem jest zwiększenie przeżywalności przedsiębiorstw, które są narażone na sytuacje kryzysowe. – Odpowiednio wczesne zmierzenie się z trudnościami gwarantuje większe szanse na uratowanie firmy. Im wcześniej następuje rozpoznanie problemu i interwencja, tym lepsze rezultaty restrukturyzacyjne można osiągnąć – przekonywało.

Resort gospodarki zaznaczył przy tym, że upadłość przedsiębiorstwa stanowi naturalny element w prowadzeniu działalności gospodarczej i nie można jej traktować wyłącznie jako zjawiska negatywnego. – W niektórych przypadkach pełni ona funkcję regulującą przebieg zjawisk gospodarczych z uwagi na fakt, że może przyczyniać się do eliminowania z rynku firm nieefektywnych czy źle zarządzanych – tłumaczyło Ministerstwo Gospodarki.

I dodało, że rolą państwa jest minimalizowanie negatywnych skutków kryzysowej sytuacji w przedsiębiorstwie, a nie przeciwdziałanie upadłości za wszelką cenę.

Dla wielu firm borykających się z problemami, także tymi związanymi ze skutkami gospodarczymi pandemii Covid-19 czy wojny w Ukrainie, ostatnią deską ratunku mogą być programy pomocowe oferowane przez państwo. Takim programem jest Polityka Nowej Szansy, nadzorowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Jak działa Nowa Szansa

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Wyścig po wsparcie dla HoReCa
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Finanse firmy
Wystartował nabór na „Granty na eurogranty”
Finanse firmy
Bogaty przewodnik po naborach PARP
Finanse firmy
Koszty poważną przeszkodą we wdrażaniu ESG
Finanse firmy
Rusza wsparcie dla firm po pandemii