Finansowy klucz do rozwoju biznesu. Nowe nabory do programów PARP

Jeśli marzysz o urzeczywistnieniu swojego pomysłu biznesowego, pierwsza połowa tego roku może być dla ciebie przełomowa – przekonuje PARP. I zapowiada rychłe uruchomienie nowych naborów w ramach Funduszy Europejskich.

Publikacja: 20.03.2024 03:00

Dofinansowanie z PARP może pomóc sfinansować szkolenia m.in. dla kadry kierowniczej i HR

Dofinansowanie z PARP może pomóc sfinansować szkolenia m.in. dla kadry kierowniczej i HR

Foto: AdobeStock

Wkrótce Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabory m.in. do programów „Granty na eurogranty” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych, „Zrównoważona mobilność miejska” dla jednostek samorządowych ze wschodniej Polski oraz „Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców” dla mikro- (bez osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników), małych, średnich i dużych firm. Będą też „Usługi rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”. BUR to Baza Usług Rozwojowych, bezpłatna platforma ofert m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Zapowiadany przez PARP program skierowany będzie do podmiotów, które posiadają wpis do BUR, uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych.

– Te możliwości wsparcia oferowane przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (FEPW) oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) z udziałem PARP stwarzają dogodne warunki dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje projekty, zdobywać nowe umiejętności czy zdobywać nowe rynki – tłumaczy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. – Dzięki wszechstronnej ofercie PARP odpowiednio wcześniej zaplanowany udział w programach umożliwi zdobycie potrzebnych środków finansowych w postaci dofinansowania oraz merytoryczne wsparcie, co przełoży się na sukces ambitnych przedsięwzięć biznesowych – dodaje. Reklamuje programy jako „klucz do rozwoju twojego biznesu”. Przekonuje, że sukces wymaga solidnego przygotowania. I radzi, jak to zrobić.

Okres przygotowawczy

Na początku trzeba znaleźć ofertę funduszy europejskich. – PARP organizuje nabory, które obejmują różne obszary i branże. Wybierz ten, który najlepiej pasuje do zakresu twojego projektu. Starannie przemyśl, w którym naborze masz największe szanse na sukces – podpowiada agencja.

Dalej radzi, by zanim zacznie się cokolwiek planować, dokładnie przeanalizować dokumentację dla danego naboru, w tym regulamin wyboru projektów oraz kryteria wyboru projektów. – Znajomość zasad i kryteriów oceny pozwoli ci dostosować swoją strategię do wymaganych oczekiwań. Przeczytaj wzór umowy, który będzie obowiązywał dla twojego projektu – wskazuje kolejne kroki PARP.

Zwraca uwagę, że projekt musi wpisywać się w założenia naboru i spełniać niezbędne kryteria. Radzi, by zainwestować czas w opracowanie koncepcji i analizy budżetu, która spełni wymagania naboru i przyniesie korzyści społeczne czy gospodarcze. Kolejny krok to przygotowanie solidnego wniosku o dofinansowanie. – Zadbanie o profesjonalną prezentację pomysłu to klucz do sukcesu. Dbałość o jasny opis, logiczną strukturę i poprawność formalną dokumentacji może przesądzić o pozytywnej ocenie wniosku – podpowiada agencja.

PARP radzi, by wcześniej zadbać o pełną dokumentację wymaganą do złożenia w naborze i nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. To da czas na ewentualne poprawki i doprecyzowanie szczegółów.

Granty na eurogranty

Jeszcze w marcu PARP ogłosi nabór do „Granty na eurogranty”. Reklamuje go jako inicjatywę, która ma na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych, a także przygotowanie tych podmiotów do skutecznego ubiegania się o środki w ramach FENG na lata 2021–2027. Proces przygotowania eurograntu obejmuje szereg działań, takich jak: poszukiwanie partnerów eurograntu zarówno w Polsce, jak i za granicą, organizację spotkań dotyczących przygotowania założeń dla eurograntu, przygotowanie kompletnego wniosku o eurogrant do wybranego programu UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE, ewentualną korektę wniosku o eurogrant oraz prezentację wniosku przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE. Planowane ogłoszenia obejmują dwa nabory. Jeden skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z budżetem 43 mln zł, drugi do organizacji badawczych z budżetem 22 mln zł. Oba konkursy zostaną ogłoszone 26 marca.

Ale to dopiero początek. W trakcie całego roku PARP planuje ogłoszenie kolejnych naborów w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki – „Ścieżka SMART”, „Rozwój oferty klastrów dla firm”, „Promocja marki innowacyjnych MŚP”, „Start-up Booster Poland” .

Szkolenia i doradztwo

Jednym z naborów planowanych na marzec w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego jest też Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców. Celem Akademii HR jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorców w obszarze HR w związku ze zmianami demograficznymi i zmianami na rynku pracy.

Dwa narzędzia udostępnione w ramach naboru pozwolą przedsiębiorcy na określenie sugerowanych potrzeb rozwojowych w obszarze HR oraz umożliwią mu wybór oferty szkoleniowo-doradczej odpowiadającej na te potrzeby. Jeden z nich to autodiagnoza – interaktywny kwestionariusz, służący do oszacowania potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji z obszaru polityki personalnej, niezbędnych do dalszego rozwoju firmy. Drugi to opis kompetencji w obszarze HR – dokument stanowiący podstawę wyboru usług rozwojowych.

Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi szkoleniowe i doradcze z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym: właścicieli, kadrę HR i menedżerską oraz pracowników, wobec których właściciele mają plany awansu na stanowisko kierownicze. Wsparcie wyniesie do 80 proc. wartości projektu. Pierwsi operatorzy zaczynają rekrutacje 25 marca i są nimi: Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Agencja Rozwoju Regionalnego MARR.

29 marca startuje również możliwość składania zgłoszeń do kolejnych operatorów w ramach naboru z FERS – „Usługi rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”. Celem projektu jest udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów zakupu licencji podmiotom zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych. Zakup licencji ma wspomóc dostawców w stworzeniu, w rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystać nowe technologie także do usług świadczonych w formie zdalnej. Poziom refundacji udzielonego wsparcia z projektu wynosi do 80 proc. kosztów.

Wkrótce Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabory m.in. do programów „Granty na eurogranty” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych, „Zrównoważona mobilność miejska” dla jednostek samorządowych ze wschodniej Polski oraz „Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców” dla mikro- (bez osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników), małych, średnich i dużych firm. Będą też „Usługi rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”. BUR to Baza Usług Rozwojowych, bezpłatna platforma ofert m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Zapowiadany przez PARP program skierowany będzie do podmiotów, które posiadają wpis do BUR, uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Wyścig po wsparcie dla HoReCa
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Finanse firmy
Wystartował nabór na „Granty na eurogranty”
Finanse firmy
Bogaty przewodnik po naborach PARP
Finanse firmy
Koszty poważną przeszkodą we wdrażaniu ESG
Finanse firmy
Rusza wsparcie dla firm po pandemii