Finansowy klucz do rozwoju biznesu. Nowe nabory do programów PARP

Jeśli marzysz o urzeczywistnieniu swojego pomysłu biznesowego, pierwsza połowa tego roku może być dla ciebie przełomowa – przekonuje PARP. I zapowiada rychłe uruchomienie nowych naborów w ramach Funduszy Europejskich.

Publikacja: 20.03.2024 03:00

Dofinansowanie z PARP może pomóc sfinansować szkolenia m.in. dla kadry kierowniczej i HR

Dofinansowanie z PARP może pomóc sfinansować szkolenia m.in. dla kadry kierowniczej i HR

Foto: AdobeStock

Wkrótce Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabory m.in. do programów „Granty na eurogranty” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych, „Zrównoważona mobilność miejska” dla jednostek samorządowych ze wschodniej Polski oraz „Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców” dla mikro- (bez osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników), małych, średnich i dużych firm. Będą też „Usługi rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”. BUR to Baza Usług Rozwojowych, bezpłatna platforma ofert m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Zapowiadany przez PARP program skierowany będzie do podmiotów, które posiadają wpis do BUR, uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych.

– Te możliwości wsparcia oferowane przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (FEPW) oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) z udziałem PARP stwarzają dogodne warunki dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje projekty, zdobywać nowe umiejętności czy zdobywać nowe rynki – tłumaczy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. – Dzięki wszechstronnej ofercie PARP odpowiednio wcześniej zaplanowany udział w programach umożliwi zdobycie potrzebnych środków finansowych w postaci dofinansowania oraz merytoryczne wsparcie, co przełoży się na sukces ambitnych przedsięwzięć biznesowych – dodaje. Reklamuje programy jako „klucz do rozwoju twojego biznesu”. Przekonuje, że sukces wymaga solidnego przygotowania. I radzi, jak to zrobić.

Okres przygotowawczy

Na początku trzeba znaleźć ofertę funduszy europejskich. – PARP organizuje nabory, które obejmują różne obszary i branże. Wybierz ten, który najlepiej pasuje do zakresu twojego projektu. Starannie przemyśl, w którym naborze masz największe szanse na sukces – podpowiada agencja.

Dalej radzi, by zanim zacznie się cokolwiek planować, dokładnie przeanalizować dokumentację dla danego naboru, w tym regulamin wyboru projektów oraz kryteria wyboru projektów. – Znajomość zasad i kryteriów oceny pozwoli ci dostosować swoją strategię do wymaganych oczekiwań. Przeczytaj wzór umowy, który będzie obowiązywał dla twojego projektu – wskazuje kolejne kroki PARP.

Zwraca uwagę, że projekt musi wpisywać się w założenia naboru i spełniać niezbędne kryteria. Radzi, by zainwestować czas w opracowanie koncepcji i analizy budżetu, która spełni wymagania naboru i przyniesie korzyści społeczne czy gospodarcze. Kolejny krok to przygotowanie solidnego wniosku o dofinansowanie. – Zadbanie o profesjonalną prezentację pomysłu to klucz do sukcesu. Dbałość o jasny opis, logiczną strukturę i poprawność formalną dokumentacji może przesądzić o pozytywnej ocenie wniosku – podpowiada agencja.

PARP radzi, by wcześniej zadbać o pełną dokumentację wymaganą do złożenia w naborze i nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. To da czas na ewentualne poprawki i doprecyzowanie szczegółów.

Granty na eurogranty

Jeszcze w marcu PARP ogłosi nabór do „Granty na eurogranty”. Reklamuje go jako inicjatywę, która ma na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych, a także przygotowanie tych podmiotów do skutecznego ubiegania się o środki w ramach FENG na lata 2021–2027. Proces przygotowania eurograntu obejmuje szereg działań, takich jak: poszukiwanie partnerów eurograntu zarówno w Polsce, jak i za granicą, organizację spotkań dotyczących przygotowania założeń dla eurograntu, przygotowanie kompletnego wniosku o eurogrant do wybranego programu UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE, ewentualną korektę wniosku o eurogrant oraz prezentację wniosku przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE. Planowane ogłoszenia obejmują dwa nabory. Jeden skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z budżetem 43 mln zł, drugi do organizacji badawczych z budżetem 22 mln zł. Oba konkursy zostaną ogłoszone 26 marca.

Ale to dopiero początek. W trakcie całego roku PARP planuje ogłoszenie kolejnych naborów w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki – „Ścieżka SMART”, „Rozwój oferty klastrów dla firm”, „Promocja marki innowacyjnych MŚP”, „Start-up Booster Poland” .

Szkolenia i doradztwo

Jednym z naborów planowanych na marzec w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego jest też Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców. Celem Akademii HR jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorców w obszarze HR w związku ze zmianami demograficznymi i zmianami na rynku pracy.

Dwa narzędzia udostępnione w ramach naboru pozwolą przedsiębiorcy na określenie sugerowanych potrzeb rozwojowych w obszarze HR oraz umożliwią mu wybór oferty szkoleniowo-doradczej odpowiadającej na te potrzeby. Jeden z nich to autodiagnoza – interaktywny kwestionariusz, służący do oszacowania potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji z obszaru polityki personalnej, niezbędnych do dalszego rozwoju firmy. Drugi to opis kompetencji w obszarze HR – dokument stanowiący podstawę wyboru usług rozwojowych.

Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi szkoleniowe i doradcze z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym: właścicieli, kadrę HR i menedżerską oraz pracowników, wobec których właściciele mają plany awansu na stanowisko kierownicze. Wsparcie wyniesie do 80 proc. wartości projektu. Pierwsi operatorzy zaczynają rekrutacje 25 marca i są nimi: Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Agencja Rozwoju Regionalnego MARR.

29 marca startuje również możliwość składania zgłoszeń do kolejnych operatorów w ramach naboru z FERS – „Usługi rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”. Celem projektu jest udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów zakupu licencji podmiotom zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych. Zakup licencji ma wspomóc dostawców w stworzeniu, w rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystać nowe technologie także do usług świadczonych w formie zdalnej. Poziom refundacji udzielonego wsparcia z projektu wynosi do 80 proc. kosztów.

Wkrótce Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabory m.in. do programów „Granty na eurogranty” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych, „Zrównoważona mobilność miejska” dla jednostek samorządowych ze wschodniej Polski oraz „Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców” dla mikro- (bez osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników), małych, średnich i dużych firm. Będą też „Usługi rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”. BUR to Baza Usług Rozwojowych, bezpłatna platforma ofert m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Zapowiadany przez PARP program skierowany będzie do podmiotów, które posiadają wpis do BUR, uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Ogromne pieniądze dla start-upów
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Finanse firmy
300 mln euro na ekologiczne przemiany firm
Finanse firmy
PARP: Niespodziewany nabór dla HoReCa
Finanse firmy
Oto TOP 3 naborów w czerwcu
Finanse firmy
Nowe pożyczki zabezpieczone gwarancją InvestEU