Kto przystąpi do PPK

123RF

Jesienią do nowego systemu długoterminowego oszczędzania zaczną wpływać pierwsze oszczędności Polaków.

Już niebawem zaczną w Polsce funkcjonować Pracownicze Plany Kapitałowe, które będą stanowić powszechny, dobrowolny i prywatny system długoterminowego oszczędzania. Celem planów będzie zapewnienie wyższych emerytur dla osób zatrudnionych. Pracownicze plany kapitałowe to ogromne pieniądze. Rząd liczy, że co roku będzie do nich wpływać co najmniej kilkanaście miliardów złotych.

Na początek tylko największe przedsiębiorstwa

Za utworzenie PPK w firmie będzie odpowiedzialny pracodawca. PPK będą obowiązkowe dla każdego podmiotu zatrudniającego osoby, wobec których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do ZUS. Poza pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy PPK obejmą również m. in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonujące pracę nakładczą. Obowiązek w równym stopniu obejmuje agencje pracy tymczasowej, także w stosunku do pracowników tymczasowych, wykonujących pracę zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenia.

Zatem pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS, dokona wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK pracownika oraz otworzy za jej pośrednictwem dla niego imienny rachunek, na którym będą gromadzone jego oszczędności – prywatne konto PPK.

Czytaj także: PPK – podstawowe informacje 

PPK docelowo ma udostępnić swoim pracownikom większość firm w Polsce. Jednak w pierwszej kolejności obejmą niemal 3,6 tys. największych firm, które zatrudniają co najmniej 250 osób. W sumie pracuje w nich 3,1 mln osób. W kolejnych krokach do PPK stopniowo będą włączane coraz mniejsze firmy i instytucje.

  • od 1 lipca 2019 r. będą one obowiązkowe dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
  • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
  • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
  • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Nie oznacza to, że pracownicy już w lipcu tego roku odprowadzą pierwsze składki (wpłaty). Nastąpi to dopiero w listopadzie 2019 r. Przepisy zostały tak skonstruowane, że wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

Zapis z automatu

Do PPK będzie obowiązywać tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat. Powyżej tego wieku pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu. Warunkiem jest odpowiedni staż pracownika w danej firmie, który wynosi co najmniej 3 miesiące w ostatnim roku. Osoby, które ukończyły 70 lat nie mają możliwości przestąpienia do programu. W każdym momencie pracownik będzie miał możliwość odstąpienia od udziału w PPK, podpisując specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz związanych z tym korzyści, takich jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony Państwa.

Każdy pracownik, który zrezygnował z wpłat do PPK, co 4 lata będzie jednak ponownie automatycznie zapisywany do PPK przez pracodawcę. Po ponownym zapisaniu do PPK znów będzie miał prawo do rezygnacji z programu. Dobrowolność uczestnictwa nie pozwala jednak pracodawcy nakłaniać uczestników do rezygnacji z PPK. Takie działanie jest zabronione i karalne. Jeśli zostanie stwierdzone, że pracodawca albo osoba upoważniona do działania w jego imieniu nakłania uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania, to pracodawca podlega karze grzywny.

Istnieją wyjątki, w których pracodawca nie będzie musiał utworzyć PPK. Z tego obowiązku będzie zwolniony m. in. mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Obowiązkiem tym nie będą także objęte firmy, które prowadzą już Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5proc. dla min. 25 proc. osób zatrudnionych.

Jakimi kryteriami powinien się kierować Pracodawca przy wyborze instytucji finansowej?

Piotr Żak, Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych w PKO TFI: Przy wyborze instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK w firmie, Pracodawca powinien zwrócić uwagę na doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi bądź emerytalnymi, w szczególności funduszami cyklu życia. Ważna kwestia, na jaką należy także zwrócić uwagę, to stabilność wyników, jakie fundusze zarządzane przez daną instytucję osiągały w przeszłości. Choć wiadomo, że wyniki historyczne nie muszą się powtórzyć, to ich stabilność świadczy o wyważonym i przemyślanym sposobie zarządzania powierzonymi aktywami. Ponadto istotne jest, czy instytucja finansowa oferuje wsparcie dla Pracodawcy i Pracowników przy uruchamianiu i prowadzeniu PPK, np. poprzez udostępnienie aplikacji pomocnej przy administrowaniu planem bądź dedykowanej infolinii dla Pracodawcy i Pracowników.

Czytaj więcej o produktach emerytalnych dostępnych w PKO TFI

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Tani prąd dla firm – to możliwe!

Dyskurs publiczny trzech minionych dekad zdawał się krzyczeć: „Załóż firmę! Będziesz panem swojego losu. ...

Fundusze venture capital najchętniej inwestują w branże, które mogą być w ciągu kilku najbliższych lat najbardziej zyskowne lub dzięki zmianom regulacji prawnych czy przełomu technologicznego stwarzają możliwość zmiany struktury konkurencyjnej rynku i mają innowacyjne rozwiązania

Pieniądze na rozwój biznesu od funduszu venture capital

Fundusze venture capital mogą być dobrym sposobem na przyspieszenie wzrostu młodego przedsiębiorstwa, jednak rynek ...

Większość banków oferuje kilka rodzajów rachunków firmowych, różniących się zarówno ceną, jak i zakresem usług .

Przegląd rachunków bankowych dla małej firmy

Prześwietlamy ofertę dostępnych na rynku kont firmowych dla małego biznesu. Wybór rachunku firmowego to ...