PZU wyprzedził konkurencję na starcie PPK

TFI PZU już w pierwszych godzinach od startu PPK podpisało z pracodawcami kilkadziesiąt umów o zarządzanie planami. Ogłosił to na briefingu prasowym szef Projektu Emerytura Marcin Żółtek, odpowiedzialny w PZU za PPK
TFI PZU już w pierwszych godzinach od startu PPK podpisało z pracodawcami kilkadziesiąt umów o zarządzanie planami. Ogłosił to na briefingu prasowym szef Projektu Emerytura Marcin Żółtek, odpowiedzialny w PZU za PPK
materiały prasowe

Pierwszych kilkadziesiąt umów o zarządzanie PPK spółka podpisała już w pierwszych godzinach funkcjonowania programu.

MATERIAŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z PZU

Grupa PZU idzie za ciosem. Jeszcze w kwietniu zapowiedziała, że rezygnuje na rok z pobierania opłat za zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK). W dniu startu PPK – 1 lipca – ogłosiła, że już w ciągu kilku godzin funkcjonowania programu podpisała pierwsze umowy o zarządzanie PPK z największymi firmami. Konkurenci nie zrewanżowali się podobnymi deklaracjami.

Poniedziałek 1 lipca, gdy pracownicze plany kapitałowe objęły największych pracodawców, zatrudniających powyżej 250 osób, był z punktu widzenia przygotowywanej od wielu miesięcy reformy dniem kluczowym.

Na godzinę 10 konferencję prasową zwołał Polski Fundusz Rozwoju, który odpowiada za wdrożenie PPK i ewidencję uczestników programu. – Zakładamy, że większość dużych pracodawców, zatrudniających powyżej 250 osób, będzie zawierało umowy we wrześniu i październiku – mówił dziennikarzom prezes PFR Paweł Borys.

Na zwołanym pół godziny później briefingu Grupa PZU, ku zaskoczeniu rynku, ogłosiła: – Mamy już pierwsze umowy!

Klienci w parę godzin

W pierwszych godzinach od startu PPK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zawarło co najmniej kilkadziesiąt umów z pracodawcami na zarządzanie planami. – To dowód zaufania wobec PZU i atrakcyjności naszej oferty – komentował na briefingu szef Projektu Emerytura, a dziś wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek, który jest odpowiedzialny w grupie za pracownicze plany kapitałowe.

Na współpracę z PZU zdecydowali się najwięksi pracodawcy z całej Polski, reprezentujący m.in. branżę budowlaną, meblarską, spożywczą czy tekstylną. – Uznali TFI PZU za najlepszą instytucję do zarządzania PPK w swojej firmie i postanowili powierzyć nam oszczędności swoich pracowników. Wielu nie współpracowało dotąd z PZU, dlatego tym bardziej cieszy nas, że docenili naszą ofertę – mówił Marcin Żółtek.

Jak zaznaczył, oprócz kilkudziesięciu podpisanych umów kilka razy więcej jest procedowanych. – To dowód, że jesteśmy skuteczni – ocenił, przypominając, że to właśnie PZU jako pierwszy zaproponował w kwietniu zerową opłatę za zarządzanie PPK. Mówił o tym wówczas prezes PZU Paweł Surówka: – Chcemy przekonać Polaków, że opłaca się oszczędzać razem z nami.

Obsługa online

Już w maju PZU uruchomił dla pracodawców bezpłatny internetowy serwis e-PPK, który zapewnia wygodną bieżącą obsługę pracowniczych planów kapitałowych. Pozwala na przesyłanie online list pracowników, list ich wpłat i dyspozycji.

– Wielkim atutem serwisu jest automatyczne kontrolowanie wprowadzanych danych. Serwis sam wyłapuje błędy, sygnalizuje je i podpowiada, co należy uzupełnić albo poprawić – zwraca uwagę Marcin Żółtek.

– Wczytywanie danych do serwisu odbywa się najprostszą metodą, poprzez przeciąganie na ekranie plików w popularnych formatach. e-PPK współpracuje też ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami kadrowo-księgowymi w Polsce, co oznacza, że pracownicze plany kapitałowe można wygodnie obsługiwać także bez logowania się do tego serwisu – dodaje.

Kompleksowa pomoc

Grupa PZU deklaruje, że priorytetem dla niej jest kompleksowe wsparcie dla pracodawców przy wdrażaniu pracowniczych planów kapitałowych. Jest nim też wszechstronna pomoc przy prowadzeniu i obsłudze PPK na co dzień.

– Dysponujemy odpowiednim potencjałem i wszelkimi narzędziami, by zapewnić taką pomoc na szeroką skalę. Oprócz internetowych serwisów dla pracodawców i pracowników mamy jedną z największych sieci placówek w Polsce, która liczy ponad 400 oddziałów. Mamy 2500 doradców klienta indywidualnego i 300 klienta biznesowego – przypomina dyrektor zarządzający ds. dystrybucji produktów inwestycyjnych w TFI PZU Łukasz Kędzior.

Jak mówi, PZU zdaje sobie sprawę z obaw, które mogą towarzyszyć pracodawcom w związku z czekającymi ich nowymi obowiązkami po starcie PPK. – Chcemy ich w tych obowiązkach maksymalnie odciążyć – deklaruje.

Najwyższa wiarygodność

PZU oferuje ponadto pracodawcom szkolenia dla ich działów kadr, a także materiały szkoleniowe i informacyjne dla ich pracowników. – Chcemy w ten sposób pomóc w wypełnieniu przez pracodawców ich ustawowych obowiązków, a do nich właśnie należy przekazanie pracownikom wyczerpujących informacji na temat zasad funkcjonowania PPK – wyjaśnia dyrektor Łukasz Kędzior.

Zwraca uwagę, że ważnym z punktu widzenia pracodawców i pracowników kryterium przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK jest też jej wiarygodność i doświadczenie. – PZU ma pod tym względem szczególne powody do dumy. Ma największą wśród polskich spółek wiarygodność, mierzoną oceną ratingową A- przyznaną przez międzynarodową agencję S&P. Co istotne z punktu widzenia PPK, należymy do firm o najdłuższym na rynku doświadczeniu w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Jesteśmy rynkowym liderem w dziedzinie pracowniczych programów emerytalnych – dodaje.

Niskie opłaty

PZU ma ambitne plany. Według deklaracji szefa Projektu Emerytura liczy na zdecydowanie większy udział w rynku PPK niż 15 proc., a jest to poziom, od którego zgodnie z ustawą instytucja zarządzająca planami nie może pobierać opłat za ich zarządzanie.

– Razem z nami oznacza taniej. Im więcej pracodawców zdecyduje się na współpracę z TFI PZU, tym niższe opłaty będziemy mogli zaoferować w przyszłości – mówi Marcin Żółtek. – Już teraz, po upływie roku bez opłat, proponujemy jedne z najniższych stawek na rynku.

Zaczynają się poniżej połowy maksimum określonego w ustawie na 0,5 proc. Jeśli nasze udziały w rynku przekroczą 15 proc., a więc poziom, do którego można pobierać opłaty za zarządzanie, to kwoty te uśredniają się dla wszystkich klientów. A to oznacza jedno: jeszcze taniej – podkreśla wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Faktoring nie jest trudny

Faktoring coraz częściej zastępuje kredyt obrotowy i w porównaniu z kredytem ma dużą zaletę ...

Wachlarz dodatkowych usług, które banki oferują nowym firmom, jest szeroki. To nie tylko księgowość czy platformy wspierające działalność firmy, ale często też terminale płatnicze czy kasy fiskalne

Bonusy od banku dla nowego przedsiębiorstwa

Terminale płatnicze, kasy fiskalne online, ale też usługi prawnicze czy księgowe. Banki wymyślają dodatki ...

Z roku na rok Polacy co raz chętniej wypożyczają samochody

Wypożyczalnie aut działają już nie tylko w dużych miastach. Dostępność tych usług stała się ...