Pejoratywne określenie nie jest przypadkowe, w powszechnym mniemaniu leszcze wiedzą mniej, reagują na rynkową sytuację wolniej i generalnie mają mniejsze szanse na sukces inwestycyjny. Rynkiem natomiast w rzeczywistości rządzą grubasy. To duzi inwestorzy indywidualni lub instytucjonalni, np. fundusze inwestycyjne. To grubasy są w stanie zmienić trend cenowy i zdaniem wielu doświadczonych inwestorów leszczom nie pozostaje nic innego, jak z uwagą śledzić poczynania grubasów i dostosowywać się do narzuconych przez nich działań.

Zgodnie z tą właśnie logiką przygotowaliśmy materiał tygodnia. Faktycznie jest tak, że wzrost zaangażowania funduszy w jakąś spółkę jest sygnałem dla rynku świadczącym o sile jej fundamentów i potencjale do dalszych zwyżek. Sprawdzamy więc, które spółki cieszą się zainteresowaniem „fundów”, i na tej podstawie próbujemy wyszukać atrakcyjne aktywa do zainwestowania naszych oszczędności. Czy to dobra metoda? Pewności nigdy nie ma, ale warto przynajmniej rozważyć taką strategię.

Ponadto przygotowaliśmy dokładny poradnik dotyczący ogłaszania upadłości konsumenckiej. Może to być jedyne sensowne wyjście ze spirali zadłużenia. Sprawdzamy też opłacalność leasingu sprzętu komputerowego dla małej firmy, a dla zainteresowanych oszczędzaniem na stare lata prześwietlamy bankowe indywidualne konta emerytalne.

Zapraszam do lektury.