Zysk jakikolwiek poszukiwany

Wybuch pandemii wymusił na bankach centralnych zastosowanie narzędzi wspierających gospodarkę i ułatwiających dostęp do kapitału.

Publikacja: 25.02.2021 17:20

Zysk jakikolwiek poszukiwany

Foto: Fotorzepa/Andrzej Bogacz

Nasz NBP także nie pozostał bierny. W efekcie stopy procentowe zeszły niemal do zerowych poziomów. To z kolei wywołało z punktu widzenia budżetów domowych dwa główne efekty.

Po pierwsze, lokaty bankowe właściwie straciły rację bytu. Zysk na nich jest tak znikomy, że sytuacja ta spowodowała masową migrację kapitału z rachunków oszczędnościowych do innych aktywów w poszukiwaniu jakiejkolwiek stopy zwrotu.

Po drugie, luzowanie polityki pieniężnej spowodowało mocną obniżkę kosztów kredytów, także tych hipotecznych, dając większą dostępność do finansowania nieruchomości zewnętrznym kapitałem pochodzącym z banku.

O tym drugim efekcie szerzej piszemy w materiale skierowanym do aktualnych bądź przyszłych kredytobiorców zadłużających się właśnie na cele mieszkaniowe. Zastanawiamy się, co przyniesie ten rok.

Oczywiście z tą dostępnością kredytu nie było tak kolorowo. Banki bowiem równocześnie z wymuszonym cieciem oprocentowania szybko zareagowały na zwiększoną niestabilność pożyczkobiorców, wprowadzając bardziej restrykcyjne wymagania czy wyższe marże.

Z kolei o pierwszy ze wspomnianych efektów polityki pieniężnej zahacza materiał otwarcia. Kryzys covidowy oraz obniżka stóp procentowych wymusiły wstrzymanie wypłat dywidend przez spółki notowane na giełdzie. Szczególnie banki, widząc widmo utraty zysków, zamroziły transfery do posiadaczy ich akcji. Wspomniany wcześniej zanik sensownie oprocentowanych lokat w połączeniu z brakiem dywidend sprawił, że stabilnego zwrotu z kapitału można było ze świecą szukać. Ta sytuacja przynajmniej w zakresie dzielenia się zyskiem przez firmy zaczyna się jednak zmieniać.

Wspólnie z analitykami zastanawiamy się, które spółki notowane na warszawskim parkiecie mogą odmrozić politykę dywidendową i gdzie będzie można w końcu znaleźć choćby niewielki, ale pewny, zysk.

Zapraszam do lektury.

Nasz NBP także nie pozostał bierny. W efekcie stopy procentowe zeszły niemal do zerowych poziomów. To z kolei wywołało z punktu widzenia budżetów domowych dwa główne efekty.

Po pierwsze, lokaty bankowe właściwie straciły rację bytu. Zysk na nich jest tak znikomy, że sytuacja ta spowodowała masową migrację kapitału z rachunków oszczędnościowych do innych aktywów w poszukiwaniu jakiejkolwiek stopy zwrotu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Komentarz
Drogo, drożej... surowce
Komentarz
Polisa coraz częściej szyta na miarę
Komentarz
Rynek długu rozdaje karty
Komentarz
Potencjał niewidoczny na papierze
Komentarz
Finansowe kombajny w kieszeni