Spłata kredytu przed terminem z problemami

Teoretycznie bank powinien dyspozycję o wcześniej spłacie kredytu zrealizować od razu po jej złożeniu. Jednak czasami bywa inaczej.

Publikacja: 25.01.2022 13:56

Spłata kredytu przed terminem z problemami

Foto: Bloomberg

- Klient może dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki gotówkowej bezpośrednio na rachunek kredytowy wskazany w umowie kredytowej lub na podstawie dyspozycji, jeśli potrzebna jest modyfikacja harmonogramu spłaty pożyczki – mówi Paweł Jurek, rzecznik Pekao SA .

Pan Marek jest klientem tego banku. Pod koniec listopada ub. roku złożył dyspozycję o wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego. Czekał 30 dni i zero reakcji ze strony banku.

– To jest porażające. Próbowałem kontaktować się z bankiem. I w każdym kanale inną odpowiedź dostawałem – mówi mężczyzna.

Czytaj więcej

Bank wiedział, że klient nie żyje, ale i tak chciał z nim rozmawiać

Bank przyznał, że dyspozycja spłaty, powinna zostać wykonana w ciągu siedmiu dni od jej przyjęcia, a zwrot prowizji rozliczany jest automatycznie do miesiąca.

Paweł Jurek, rzecznik banku dodaje, że w przypadku wcześniejszej spłaty realizowanej bez dyspozycji klienta tj. bezpośrednio na rachunek kredytowy – realizacja następuje w dniu przekazania przez klienta środków na rachunek.

– A w przypadku wcześniejszej spłaty realizowanej na podstawie dyspozycji klienta – realizacja odbywa się w dniu wskazanym przez klienta w dyspozycji, może to być również dzień składania dyspozycji - tłumaczy.

Jest kasa, jest spłata

Jak mówi Emilia Kasperczak, z mBanku wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa do zrealizowania bezpośrednio przez klienta w serwisie transakcyjnym banku lub poprzez kontakt z pracownikiem oddziału banku czy konsultantem contact center.

- W każdym przypadku jest to operacja wykonywana online, tj. w momencie składania dyspozycji – zapewnia Emilia Kasperczak.

Magdalena Ostrowska z ING Banku Śląskiego mówi, że w przypadku kredytów hipotecznych klienci mogą złożyć dyspozycję wcześniejszej spłaty w systemie bankowości internetowej Moje ING, w placówce banku lub przez infolinię. A dyspozycje wcześniejszej spłaty kredytu realizowane są w tym samym lub kolejnym dniu roboczym z uwzględnieniem stanu kredytu na dzień jej złożenia.

A w przypadku pożyczek gotówkowych klienci posiadający system bankowości internetowej Moje ING wykonują transakcję spłaty czy nadpłaty pożyczki pieniężnej poprzez Moje ING samodzielnie lub z asystą specjalisty. Bank realizuje ją w czasie rzeczywistym.

- Osoby, które nie posiadają usługi Moje ING, mogą złożyć dyspozycję w placówce bankowej – czas realizacji do dwóch dni roboczych. Warunkiem realizacji dyspozycji – zarówno dla pożyczki jak i kredytu hipotecznego, jest posiadanie wystarczających środków do spłaty zobowiązania uwzględniając m.in. kapitał, odsetki, ewentualne prowizje). W przeciwnym razie dyspozycja nie może zostać zrealizowana – mówi Magdalena Ostrowska.

Czytaj więcej

Pieniądze są na koncie, bankomat ich nie wypłaca. Powody

Przyznaje, że bank dopuszcza również możliwość realizacji przedterminowej spłaty pożyczki czy kredytu hipotecznego poprzez przelew z innego banku na rachunek dedykowany do nadpłaty, wskazany w umowie o pożyczkę lub zaświadczeniu o kredycie hipotecznym wydawanym na potrzeby wcześniejszej spłaty.

Ewa Krawczyk z Santander Bank Polska zauważa, że jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, to wcześniejsza spłata kredytu realizowana jest w terminie około dwóch dni.

- Warunkiem jest złożenie przez klienta dyspozycji oraz udostępnienie na wskazanym rachunku lub przekazanie środków na rachunek do wcześniejszych spłat. Ewentualne opóźnienia mogą wynikać np. z braku przekazania środków na wcześniejszą spłatę przez klienta – mówi Ewa Krawczyk.

Dyspozycje realizowane na bieżąco

Mariola Willmann, manager Zespołu Kredytów Hipotecznych, w Credit Agricole mówi, że w przypadku kredytu hipotecznego zapisy dotyczące wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty ulegały zmianie i są różne dla różnych wersji umów kredytowych.

- Aktualnie, dla umów zawartych od lipca 2017 roku klienci mogą wcześniej w części lub w całości spłacić kredyt - poprzez wpłatę środków na specjalnie wyodrębniony do tego numer rachunku kredytu - tłumaczy Mariola Willmann.

Dodaje, że w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu bank obniża wysokość raty kredytu przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania i przesyła kredytobiorcy nowy harmonogram spłat.

- Zmiany dokonujemy w momencie wpływu pieniędzy do banku. Klient może również wystąpić z wnioskiem o zachowanie wysokości raty kredytu na niezmienionym poziomie, przy skróconym okresie kredytowania. Powinien nam dać znać o tym najpóźniej na trzy dni przed dniem wpływu pieniędzy. Zmiana nie wymaga zmian w umowie kredytu, więc też jest wykonywana na dzień wpływu pieniędzy. Klient zwrotnie otrzyma nowy harmonogram spłat – dodaje ekspertka z Credit Agricole.

A w przypadku kredytów gotówkowych w tym banku wystarczy, aby klient wpłacił odpowiednią kwotę pieniędzy, która pozwoli zamknąć kredyt.

– Wówczas rozliczamy kredyt, zazwyczaj następnego dnia, bo ustawowo przewidziany czas to 14 dni od całkowitej wcześniejszej spłaty. Czasami potrzebujemy więcej czasu ze względu na właściwe skalkulowanie i rozliczenie możliwych nadpłat – mówi Przemyslaw Konieczny, Product Manager w Credit Agricole.

Również Piotr Wardziak, z PKO BP zapewnia, że klient może skorzystać z wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty zarówno w przypadku pożyczki gotówkowej jak i kredytu hipotecznego.

- Złożenie dyspozycji o wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę pożyczki lub kredytu hipotecznego możliwe jest całkowicie online poprzez serwis iPKO  – zlecenia klienci mogą złożyć o dogodnej dla siebie porze, bez wychodzenia z domu – mówi Piotr Wardziak.

Czytaj więcej

Transakcji nie było, konto obciążone. Co zrobić w tej sytuacji

W przypadku kredytu hipotecznego termin realizacji dyspozycji wynika z zapisów umowy kredytu. I dla umów zawartych od 22.07.2017 r warunkiem realizacji w dniu złożenia wniosku jest złożenie go w banku do godz. 13, bo wniosek złożony później jest realizowany w następnym dniu roboczym.

- Obecnie dyspozycje zarówno spłat całkowitych jak też nadpłat-częściowej spłaty realizowane są na bieżąco. W przypadku pożyczki gotówkowej dyspozycja wcześniejszej spłaty realizowana jest z datą wskazaną przez klienta automatycznie w dniu złożenia wniosku bądź najpóźniej w następnym dniu roboczym – zapewnia przedstawiciel PKO BP. 

A biuro prasowe BNP Paribas podaje, że w klienci indywidualni dokonując wcześniejszej spłaty kredytu nie muszą składać odrębnej dyspozycji, gdyż mają dla swojego kredytu udostępniony indywidualny rachunek dedykowany do wcześniejszych spłat. - Klienci wpłat mogą dokonywać wpłat samodzielnie i przedterminowo spłacać kredyt częściowo lub w całości. A my rozliczamy wpłaty niezwłocznie, w terminach nie dłuższych niż przewidziane w umowie – zapewnia bank.

Pekao SA uwzględnił wniosek pana Marka i ten już spłacił swój kredyt.

Konta Bankowe
Duża awaria Blika. Problemy zgłaszają klienci mBanku, Millennium czy Pekao
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konta Bankowe
Sześć banków pod lupą UOKIK. Dlaczego ofiary nie odzyskują pieniędzy?
Konta Bankowe
Banki tną oprocentowanie lokat. Średnio jest już ono znacznie poniżej 5 proc.
Konta Bankowe
Banki, które najwięcej zarobiły na kredycie 2%
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Konta Bankowe
Banki w końcu zaczynają wprowadzać klucze U2F. Hakerom będzie trudniej