WIRON kontra WIBOR. Czym się różnią te wskaźniki

Już niebawem banki zaczną oferować kredyty hipoteczne liczone nowym wskaźnikiem WIRON. Sprawdzamy czym się różni od WIBOR-u i jak realnie wpłynie na kredyt.

Publikacja: 09.03.2023 12:16

WIRON kontra WIBOR. Czym się różnią te wskaźniki

Foto: Adobe Stock

WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight, to zamiennik dotychczas obowiązującego WIBOR-u, jednego z najważniejszych czynników decydujących o wysokości oprocentowania kredytów w Polsce. Od tego roku banki mogą już udzielać kredytów opartych na nowym wskaźniku. Wiceminister finansów Piotr Patkowski stwierdził, że od 1 lipca trzy banki będę oferować produkty finansowe z nowym wskaźnikiem WIRON. Wśród tej trójki może być Bank Pekao, BNP Paribas czy ING Bank.

Proces będzie przebiegać w miarę ewolucyjnie, z dwoma wskaźnikami funkcjonującymi równolegle do 2025 r. Kiedy to wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostaną przekonwertowane na wskaźnik WIRON. Zmiana dodatkowo zostanie obarczona spreadem korygującym.

Czytaj więcej

Rodzina chce pół miliona kredytu na mieszkanie. Obecne możliwości

WIBOR – co to?

WIBOR, czyli skrót od Warsaw Interbank Offered Rate, to wskaźnik, który jest składową oprocentowania m.in. kredytów bankowych o zmiennej stopie procentowej. WIBOR ustalany jest niemal codziennie. Wzrost jego poziomu oznacza wzrost rat, m.in. kredytów hipotecznych. Najbardziej popularne przy kredytach są WIBOR 3M i WIBOR 6M. Odzwierciedlają one wysokość oprocentowania pożyczek międzybankowych na okres odpowiednio 3 i 6 miesięcy. Wyliczany jest on jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach krajowych, przy odrzuceniu wartości skrajnych.

Z racji, że polski rynek bankowy charakteryzuje się nadpłynnością, często nie było konieczności pożyczania przez banki kapitału. W takich sytuacjach wskaźnik był ustalany na podstawie deklaracji banków – co z pewnością odbiega od rzeczywistego kosztu pozyskania kapitału.

WIRON - Over Night

WIRON jest kalkulowany na podstawie danych transakcyjnych terminu zapadalności O/N, czyli na oprocentowaniu depozytów OverNight. Pod uwagę brane są stawki OverNight z wyznaczonego okresu, a następnie wyliczany jest procent składany z poszczególnych dni.

W skład rynku referencyjnego indeksu WIRON, biorąc pod uwagę perspektywę Procedury Przekazywania Danych, wchodzą transakcje instytucji finansowych, a także dużych przedsiębiorstw. Dużo większa liczba depozytów na tym rynku rozwiązuje zarzut stawiany wcześniej wobec WIBORu, że nie odnosi się on do realnych transakcji.

Sposób liczenia WIRON i WIBOR

Różnica między tymi wskaźnikami polega na tym, że WIBOR jest kwotowany raz dziennie, a wartość w kolejnych dniach nie jest zależna od poprzednich odczytów. Dłuższe terminy WIBOR-u także są wyznaczane codziennie i generalnie – niezależne od siebie. Każdego dnia banki podają, po jakiej cenie zawierały transakcje na tydzień, na miesiąc, na trzy miesiące itd., a jeśli nie zawierały, to na jakich warunkach są gotowe to zrobić.

WIRON powstaje inaczej. 3-miesięczna stawka wyliczana jest jako procent składany z dziennych notowań z ostatnich trzech miesięcy. Dlatego każdy odczyt ma dużo większe konsekwencje na przyszłość. WIRON jest wyliczany z dużo wyższą dokładnością – wskaźniki 1-, 3- i 6-miesięczne podawane są do 5 miejsca po przecinku – podczas gdy WIBOR tylko do drugiego miejsca.

Metodologia WIRON-u zawiera w sobie wiele mechanizmów, które mają przeciwdziałać nie tyle manipulacji jego wartością, bo to w praktyce jest niemal niewykonalne, ale zaburzeniom statystycznym, na przykład, by jedna większa transakcja wpłynęła na cały odczyt.

Realne różnice WIRON i WIBOR

Wartość WIRON-u jest niższa niż WIBOR-u, dlatego jego wprowadzenie przełoży się na obniżenie wysokich rat, a co za tym idzie kosztu kredytów.

Załóżmy, że pożyczymy od banku 400 tys. zł na 30 lat, i będziemy spłać kredyt w ratach równy, to rata kredytu oparta na stawce WIRON będzie niż o 340 zł, a do banku oddamy ponad 100 tys. zł odsetek mniej, niż przy kredycie opartym na stawce WIBOR.

pieniadze.rp.pl

WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight, to zamiennik dotychczas obowiązującego WIBOR-u, jednego z najważniejszych czynników decydujących o wysokości oprocentowania kredytów w Polsce. Od tego roku banki mogą już udzielać kredytów opartych na nowym wskaźniku. Wiceminister finansów Piotr Patkowski stwierdził, że od 1 lipca trzy banki będę oferować produkty finansowe z nowym wskaźnikiem WIRON. Wśród tej trójki może być Bank Pekao, BNP Paribas czy ING Bank.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konta Bankowe
Duża awaria w Alior Banku. Klienci mają problemy ze stroną internetową i aplikacją
Konta Bankowe
Duża awaria Blika. Problemy zgłaszają klienci mBanku, Millennium czy Pekao
Konta Bankowe
Sześć banków pod lupą UOKIK. Dlaczego ofiary nie odzyskują pieniędzy?
Konta Bankowe
Banki tną oprocentowanie lokat. Średnio jest już ono znacznie poniżej 5 proc.
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Konta Bankowe
Banki, które najwięcej zarobiły na kredycie 2%
Konta Bankowe
Banki w końcu zaczynają wprowadzać klucze U2F. Hakerom będzie trudniej