ZUS martwej kobiecie wypłacał 5 lat emeryturę. Banku to nie dziwiło

Jeśli na rachunku są comiesięczne wpływy i zlecenia stałe, choć właściciel konta zmarł, a rodzina nie powiadomi o jego śmierci, to dla banku wciąż on żyje.

Publikacja: 06.07.2023 12:21

ZUS martwej kobiecie wypłacał 5 lat emeryturę. Banku to nie dziwiło

Foto: Adobe Stock

Ale emeryturę wypłacaną po śmierci ZUS na pewno odbierze. - Zgodnie z art. 138a ustawy emerytalnej bank prowadzący rachunek płatniczy zobowiązany jest zwrócić ZUS kwoty świadczeń przekazane na ten rachunek, za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy – poinformowała nas Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS, w województwie łódzkim.

Czytaj więcej

Wypłata pieniędzy z konta po śmierci. Czy bank będzie nas ścigał

Są wpływy, jest konto

W podwarszawskim Legionowie służby odkryły pod koniec czerwca w mieszkaniu zwłoki około 80-letniej kobiety.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że zgon nastąpił pięć lat temu. Jak przekazywała prokurator Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga służby weszły do lokalu ze względu na awarię wodociągową w mieszkaniu piętro wyżej. Wówczas odkryto zwłoki kobiety. Nikt wcześniej nie zgłaszał jej zaginięcia.

W czasie oględzin mieszkania znaleziono produkty, których termin ważności do spożycia minął w maju 2018 roku. - To pozwala przypuszczać, że zgon nastąpił pięć lat temu – mówiła prokurator.

Ze wstępnych informacji przekazanych przez lekarza-patologa wynika, że kobieta nie miała żadnych obrażeń mechanicznych. Dokładną datę oraz przyczynę śmierci ustalą biegli sądowi.

Czytaj więcej

Rachunki zmarłego. Kary za rozwiązanie umowy dla krewnych

Choć kobieta nie żyła od pięciu lat to na jej konto wpływała cały czas emerytura, a na rachunku musiały być zlecenia stałe za czynsz i media. Czy brak innych transakcji nie jest dla banku sygnałem, że z klientem mogło coś się stać? – Takie konto traktujemy jako aktywne – mówi Ewa Krawczyk, z biura prasowego Santander Bank Polska.

Marcin Data, dyrektor ds. Rozwoju Daily Banking w Credit Agricole wyjaśnia, że każdy wpływ na konto i realizowana z konta transakcja oznacza, że konto jest używane.

- Nie ma znaczenia, skąd są wpływy. Wszystkie konta są traktowane tak samo z perspektywy przepisów – czyli jeśli nie ma przez pięć lat na koncie żadnych transakcji, którą zleca klient – bank musi sprawdzić, czy posiadacz konta wciąż żyje – dodaje dyr. Data.

Także biuro prasowe Pekao SA poinformowało nas, że „zgodnie z prawem bankowym, w przypadku braku dyspozycji na rachunku przez okres pięciu lat, bank ma obowiązek sprawdzić status klienta w rejestrze PESEL.

- W przypadku powzięcia informacji o śmierci z rejestru PESEL lub np. na podstawie aktu zgonu umowa rachunku zostaje rozwiązana – informuje bank.

Jak podkreśla Magdalena Ostrowska, z ING Banku Śląskiego,  bank nie zamyka konta w przypadku otrzymywania regularnych wpływów na konto i braku innych obrotów na nim.

Czytaj więcej

Co dzieje się z pieniędzmi po śmierci człowieka?

- Zgodnie z regulaminem świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych rozwiązanie umowy rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego może być dokonane z ważnych przyczyn braku obrotów na rachunku oszczędnościowym lub na rachunku oszczędnościowym do rozliczeń bezgotówkowych przez okres 24 kolejnych miesięcy, poza dopisywaniem odsetek i salda nieprzekraczającego kwoty 10 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej, przeliczonej według średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez NBP – cytuje przepisy Magdalena Ostrowska

Bank będzie musiał zwrócić emeryturę

Emeryturę wypłacaną po śmierci – ZUS odbierze. - Takie sprawy nie zdarzają się często, jest to sprawa nietypowa, aczkolwiek uregulowana w przepisach ustawy – przyznaje Monika Kiełczyńska.

Dodaje, że jeżeli zostało wypłacone osobie zmarłej świadczenie z ubezpieczeń społecznych, to jest to nienależnie pobrane świadczenie. W jaki sposób ZUS odbierze emeryturę? -Jeśli chodzi o dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń na rachunek bankowy, to zgodnie z art. 138a ustawy emerytalnej bank prowadzący rachunek płatniczy zobowiązany jest zwrócić Zakładowi kwoty świadczeń przekazane na ten rachunek, za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy – mówi Monika Kiełczyńska.

Czytaj więcej

Pieniądze na rachunku zmarłego. Mała kwota, duży problem

Dodaje, że data zgonu zostanie określona w akcie zgonu, o który w przypadku kobiety z Legionowa ZUS już wystąpił do USC. - Gdy uzyskamy informację o dacie zgonu wystąpimy do banku o zwrot świadczeń – poinformowała nas rzeczniczka łódzkiego oddziału ZUS.

Ale emeryturę wypłacaną po śmierci ZUS na pewno odbierze. - Zgodnie z art. 138a ustawy emerytalnej bank prowadzący rachunek płatniczy zobowiązany jest zwrócić ZUS kwoty świadczeń przekazane na ten rachunek, za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy – poinformowała nas Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS, w województwie łódzkim.

Są wpływy, jest konto

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konta Bankowe
Duża awaria Blika. Problemy zgłaszają klienci mBanku, Millennium czy Pekao
Konta Bankowe
Sześć banków pod lupą UOKIK. Dlaczego ofiary nie odzyskują pieniędzy?
Konta Bankowe
Banki tną oprocentowanie lokat. Średnio jest już ono znacznie poniżej 5 proc.
Konta Bankowe
Banki, które najwięcej zarobiły na kredycie 2%
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Konta Bankowe
Banki w końcu zaczynają wprowadzać klucze U2F. Hakerom będzie trudniej
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?