Leasing czy wynajem auta. Co się opłaca małej firmie

Publikacja: 05.10.2018 19:30

Leasing czy wynajem auta. Co się opłaca małej firmie

Foto: Adobe Stock

Sprawdzamy najbardziej optymalny sposób pozyskania nowego pojazdu dla małej firmy.

Pojęcia wynajmu długoterminowego i leasingu są nadal często mylone. Pomiędzy obiema tymi metodami finansowania floty istnieje sporo różnic. Trzeba je poznać, aby wybrać najbardziej optymalny sposób na pozyskiwanie nowych samochodów dla firmy.

Czytaj także: Własne auto bez kupna pojazdu

Leasingodawcy oferują dwa rodzaje leasingu – operacyjny i finansowy. Decydując się na leasing, trzeba szczególnie przeanalizować kwestie związane z wykupem auta, wysokością miesięcznego czynszu oraz odpisami amortyzacyjnymi.

W przypadku leasingu operacyjnego przez cały okres leasingu spłaca się utratę wartości samochodu, w efekcie czego cena wykupu stanowi realną wartość pojazdu w momencie wygaśnięcia umowy.

Dlatego zakup auta po zakończeniu kontraktu nie jest obligatoryjny, a firma może podpisać umowę na użytkowanie nowych pojazdów. W związku z tym miesięczna rata za użytkowanie samochodu jest znacznie mniejsza niż w przypadku leasingu finansowego.

W przypadku leasingu finansowego swoistą rekompensatą za wyższe miesięczne raty jest możliwość wykupu samochodu po cenie znacznie niższej niż jego rynkowa wartość. Leasing finansowy zakłada również, że bezwzględnie leasingobiorca pod koniec umowy staje się posiadaczem samochodu.

Umowa leasingowa w leasingu operacyjnym zawierana jest na minimum 40 proc. czasu amortyzacji środka trwałego. W przypadku leasingu finansowego będzie to umowa na czas określony, ale bez minimalnego okresu jej trwania.

""

pieniadze.rp.pl

Jeśli chodzi o amortyzację auta w przypadku leasingu operacyjnego, to leasingodawca zapisuje samochód jako środek trwały w swojej ewidencji. Odwrotnie jest w przypadku leasingu finansowego, w którym to firma amortyzuje auto.

W przypadku leasingu finansowego jako koszt uzyskania przychodów można uwzględnić tylko odsetki od raty leasingowej. Leasing operacyjny umożliwi wrzucenie w koszty uzyskania przychodu niemal wszystkie wydatki związane z leasingowanym samochodem, czyli całą ratę, opłatę początkową, manipulacyjną, prowizję.

W leasingu operacyjnym VAT nalicza się stopniowo, z uwzględnieniem każdej raty. Przy leasingu finansowym całość podatku trzeba zapłacić wraz z pierwszą ratą leasingową.

Wynajem długoterminowy opiera się na podobnych zasadach co tradycyjne formy leasingu operacyjnego, jednak z pewnymi udogodnieniami. W wynajmie długoterminowym w ramach comiesięcznego czynszu leasingobiorca może korzystać z różnego rodzaju usług z obszaru zarządzania flotą. Są to usługi finansowania, usługi związane z serwisowaniem i naprawą pojazdów, zarządzanie zakupem i wymianą ogumienia, ubezpieczenie, likwidacja szkód oraz Assistance i samochody zastępcze.

W ramach zarządzania flotą firma wynajmująca może również przejmować wiele obowiązków administracyjnych, takich jak rejestracja pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych czy też prowadzenie bazy danych, na podstawie której można uzyskać szereg raportów dotyczących funkcjonowania floty.

Firma płaci tylko za część wartości auta odpowiadającą kontraktowemu przebiegowi i okresowi użytkowania. Rata za wynajem jest jednakowa przez cały czas trwania umowy i zawiera wszystkie koszty związane z samochodem służbowym, również z jego kompleksową obsługą serwisową i administracyjną związaną z zarządzaniem.

Auta można wynająć na okres od dwóch do pięciu lat, a następnie zwrócić do firmy wynajmu długoterminowego, która zajmuje się ich odsprzedażą na rynku wtórnym. W ramach odnowienia kontraktu firma może wynająć kolejne samochody.

Wartość samochodów użytkowanych w wynajmie długoterminowym nie jest zaliczana do składników majątkowych najemcy, ale firmy wynajmu długoterminowego.

""

Leasing operacyjny czy wynajem długoterminowy będzie atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm traktujących auto jako narzędzie pracy  Fot. Adobe Stock

pieniadze.rp.pl

Opinia

Jarosław Pleskot, dyrektor finansowy w Carefleet SA

Od stycznia 2019 r. w życie wejdzie nowy standard klasyfikacji umów leasingowych – MSSF16, który zdezaktualizuje obowiązującą dotychczas normę MSR17. Wpłynie on na sposób rozliczania się wielu firm, które korzystają z różnych form leasingu, w tym również wynajmu długoterminowego samochodów.

Nowy standard sugeruje, że nie tylko usługi, które dotychczas traktowane były w kontekście leasingu, ale również umowy wynajmu muszą być klasyfikowane jako leasing. Dotyczy to wszystkich umów, które za dokonane opłaty przekazują prawo do decydowania o wykorzystaniu oraz kontrolowania składnika będącego przedmiotem umowy. Innymi słowy od nowego roku za leasing będziemy uznawać również wynajem chociażby nieruchomości, który dotychczas traktowany był jako odrębny typ.

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia firm CFM oferujących wynajem długoterminowy jest jednak niemalże całkowite usunięcie podziału na leasing operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny, w takiej formie, w jakiej znany jest dotychczas, de facto przestanie istnieć. Wszystkie usługi, które dotychczas można było sklasyfikować jako leasing operacyjny, od 1 stycznia podlegać będą leasingowi finansowemu. W ramach opłaty za leasing użytkownik otrzymywał również dostęp do wielu dodatkowych usług. W przypadku wynajmu długoterminowego były to chociażby serwis, pomoc techniczna, wymiana opon czy ubezpieczenie. Od stycznia opłata za każdą z tych dodatkowych usług musi zostać wydzielona od opłaty za sam leasingowany środek i ewidencjonowana oddzielnie, co znacznie skomplikuje rozliczanie zawartych umów. Leasingodawcy będą musieli zmienić sposoby prezentacji danych.

Leasing dla Kowalskiego

Procedura uzyskania leasingu konsumenckiego jest podobna jak w przypadku leasingu dla firm. Leasingodawca, na podstawie zawartej z Kowalskim umowy, kupuje auto, następnie przekazuje go Kowalskiemu w zamian za regularne płacenie raty leasingowej. Po zakończeniu umowy Kowalski może zakupić samochód po określonej w umowie cenie lub odstąpić od tego prawa. Do uzyskania leasingu będzie potrzebne wypełnienie wniosku, dwa dokumenty ze zdjęciem, zaświadczenie o zatrudnieniu i wyciąg z konta bankowego. Może być potrzebny poręczyciel (jeśli konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie). Konieczne jest też pełne ubezpieczenia auta. W sytuacji szkody całkowitej lub kradzieży auta leasingodawca może żądać od Kowalskiego natychmiastowego zapłacenia wszystkich pozostałych do spłacenia rat.

Sprawdzamy najbardziej optymalny sposób pozyskania nowego pojazdu dla małej firmy.

Pojęcia wynajmu długoterminowego i leasingu są nadal często mylone. Pomiędzy obiema tymi metodami finansowania floty istnieje sporo różnic. Trzeba je poznać, aby wybrać najbardziej optymalny sposób na pozyskiwanie nowych samochodów dla firmy.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Leasing
Kredyt i faktoring rozwiązaniem na spłatę umowy leasingowej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Leasing
Jak zwrócić samochód po leasingu. To trzeba wiedzieć
Leasing
Sprzęt zamiast kupować – wynajmij
Leasing
Klient bez szkód nie zawsze dostanie zniżkę
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Leasing
Finansowanie służbowych aut. Powiększa się oferta dla firm