Finansowanie leasingu z gwarancją BGK

Firmy mogą korzystać z rządowej pomocy w dostępie do finansowania leasingowego. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem BGK.

Publikacja: 26.06.2024 04:30

Od maja firmy transportowe mogą sfinansować leasingiem środki transportu drogowego przeznaczone do d

Od maja firmy transportowe mogą sfinansować leasingiem środki transportu drogowego przeznaczone do działalności zarobkowej

Foto: AdobeStock

Gwarancja spłaty leasingu lub pożyczki leasingowej udzielana jest w ramach realizowanego przez bank programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.”

Celem tego instrumentu gwarancyjnego jest wsparcie przedsiębiorców w dostępie do finansowania leasingowego. Gwarancja zabezpiecza spłatę transakcji leasingowej udzielonej mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy przez leasingodawcę na podstawie umowy leasingu lub umowy pożyczki leasingowej. Gwarancja stanowi pomoc de minimis.

Tu małe wyjaśnienie. Pomoc de minimis to szczególna kategoria wsparcia, którego udziela państwo. Ze względu na swoją małą wartość nie zakłóca konkurencji w wymiarze unijnym. Jej udzielenie nie wymaga więc zgody Komisji Europejskiej. Kwota jednostkowej gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą jeden przedsiębiorca otrzymał w minionych trzech latach. Łączna wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 300 tys. euro. Kwota ta od maja poszła w górę.

Czytaj więcej

Przedobrzyli. Rolnicy bez kredytów. "Absurdalna zmiana przepisów"

Skorzystanie z gwarancji przez przedsiębiorcę jest możliwe za pośrednictwem leasingodawcy, który podpisał z BGK umowę w tym zakresie. Umowy takie ma obecnie pięć firm: Millennium Leasing, mLeasing, Pekao Leasing, PKO Leasing oraz Santander Leasing.

Wśród korzyści dla leasingobiorców płynących z podpisania umowy z gwarancją BGK bank ten wymienia ułatwienie dostępu do finansowania działalności gospodarczej w formie leasingu lub pożyczki leasingowej. To także wygoda i oszczędność czasu, bowiem wszystkie formalności związane z przeprowadzeniem transakcji leasingowej i jej zabezpieczeniem są realizowane u leasingodawcy. Ponadto finansowanie leasingowe objęte gwarancją BGK jest udzielane na korzystniejszych dla przedsiębiorcy warunkach w porównaniu ze standardową ofertą leasingodawcy.

Gwarancja de minimis BGK — jedna z form pomocy publicznej dla przedsiębiorców

Jest on zobowiązany do zastosowania tzw. transferu korzyści poprzez udzielenie finansowania z zastosowaniem przynajmniej jednego z wymienionych warunków, czyli obniżenia kosztu leasingu, wydłużenia okresu leasingu, otrzymania wyższej kwoty leasingu, zastosowania karencji w spłacie lub zmniejszenia wymaganych zabezpieczeń.

Gwarancja de minimis BGK to jedna z form pomocy publicznej dla przedsiębiorców udzielana w postaci zabezpieczenia spłaty kredytu, w tym leasingu. Gwarancja de minimis nie jest dotacją pieniężną, ponieważ nie wiąże się z przekazaniem przedsiębiorcy środków finansowych. Dlatego też nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

– Najważniejszą korzyścią leasingu z gwarancją de minimis jest rozszerzenie dostępności finansowania dla wielu przedsiębiorstw. Dodatkowo sama oferta leasingu z gwarancją de minimis jest korzystniejsza w porównaniu z ofertą standardową w zakresie marży, kwoty finansowania, okresu umowy i wymaganych zabezpieczeń – mówi Marcin Balicki, prezes zarządu Millennium Leasing. – W Millennium Leasing od samego początku uznaliśmy, że zapewnienie naszym klientom dostępu do wszystkich rozwiązań, oferowanych przez instytucje pomocowe dla leasingu, jest naszym strategicznym celem. Uważamy za właściwe, aby dać klientom możliwość skorzystania z każdego istniejącego instrumentu pomocowego, jeśli uznają to za racjonalne dla swojego biznesu – dodaje.

Czytaj więcej

BGK nie jest po to, by wyprzedzać inne banki. Rozszerzamy ich ofertę

Gwarancja może objąć do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej. Leasing lub pożyczka mogą być udzielone w złotych lub walucie obcej. Maksymalna kwota gwarancji w pojedynczej umowie to 800 tys. euro. Prowizja za udzielenie gwarancji to 0,20 proc. kwoty gwarancji za pierwszy, drugi i trzeci rok oraz 0,30 proc. kwoty gwarancji za czwarty i kolejny rok gwarancji. Gwarancja może być przyznana za okres od 3 miesięcy do 120 miesięcy. Jej zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco.

Od maja 2024 r., w związku z realizacją postanowień Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis, dostępność leasingu z gwarancją de minimis BGK została rozszerzona. Teraz również firmy transportowe mogą sfinansować leasingiem środki transportu drogowego przeznaczone do działalności zarobkowej.

Według danych BGK na koniec maja wartość transakcji leasingowych zabezpieczonych gwarancją przekraczała 1,125 mld zł. Bank udzielił 4600 gwarancji.

Gwarancja spłaty leasingu lub pożyczki leasingowej udzielana jest w ramach realizowanego przez bank programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.”

Celem tego instrumentu gwarancyjnego jest wsparcie przedsiębiorców w dostępie do finansowania leasingowego. Gwarancja zabezpiecza spłatę transakcji leasingowej udzielonej mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy przez leasingodawcę na podstawie umowy leasingu lub umowy pożyczki leasingowej. Gwarancja stanowi pomoc de minimis.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Leasing
"Niesamowite, niewyobrażalne". Ta branża zeszły rok zakończyła rekordami
Leasing
Kredyt i faktoring rozwiązaniem na spłatę umowy leasingowej
Leasing
Jak zwrócić samochód po leasingu. To trzeba wiedzieć
Leasing
Sprzęt zamiast kupować – wynajmij
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców