Kwoty dotacji na modernizację domu coraz większe. Przegląd programów

„Czyste powietrze”, „Stop Smog”, „Ciepłe Mieszkanie”, „Moja woda”, „Złap deszcz” – przegląd różnych form dofinansowania i wsparcia energetycznego gospodarstw domowych.

Publikacja: 14.01.2023 15:50

Warto przejrzeć wszelkie programy wsparcia inwestycji w domowe rozwiązania ekologiczne. Zielona tran

Warto przejrzeć wszelkie programy wsparcia inwestycji w domowe rozwiązania ekologiczne. Zielona transformacja lokum jest nie tylko korzystna dla środowiska, ale też dla naszych finansów osobistych.

Foto: Shutterstock

Planujesz ocieplić dom, założyć panele słoneczne, zainstalować pompę ciepła czy zbiornik na deszczówkę, sprawdź, czy twoja gmina nie przyznaje na ten cel dotacji.

Warto także przyjrzeć się programowi „Czyste powietrze”, którego zasady przyznawania dofinansowania zmieniły się od tego roku.

„Czyste powietrze” to program, dzięki któremu Polacy mogą wymienić nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe i zastąpić je nowym i ekologicznym urządzeniem grzewczym. Dofinansowanie można wykorzystać także do ocieplenia, wymiany okien i drzwi, czy do montażu fotowoltaiki.

Czytaj więcej

Dom na zgłoszenie bez limitu metrażu w 2023. Przepisy wciąż czekają

„Czyste powietrze”

W ramach programu „Czyste powietrze” od tego roku, zmieniły się warunki otrzymania wsparcia. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem czy współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą. Dotacja jest bezzwrotna, a jej wielkość zależy od dochodów na osobę oraz zakresu modernizacji. Im mniejsze dochody, tym możliwe do pozyskania środki są wyższe.

Sama dotacje jest podzielona na trzy poziomy dochodowe:

● podstawowy poziom dofinansowania – próg dochodowy 135 tys. zł/rok

● podwyższony poziom dofinansowania – w gospodarstwie wieloosobowym 1894 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym 2651 zł

● najwyższy poziom dofinansowania – w gospodarstwie wieloosobowym 1090 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym 1526 zł.

W zależności od poziomu dofinansowania każda usługa i urządzenie objęte dofinansowaniem charakteryzuje się innym poziomem dotacji. Ich łączna kwota nie może przekroczyć jednak wskazanych maksymalnych poziomów (patrz tabela). Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomów 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Aby dostać pieniądze na całkowitą termomodernizację, trzeba mieć audyt energetyczny domu (program zakłada pokrycie jego kosztu do 1200 zł). Należy też zrealizować w całości założenie audytu, gwarantujące osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników: zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40 proc. lub zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/m²/rok, nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Warto zaznaczyć, że w ramach programu można złożyć dwa wnioski, czyli właściciel domu jednorodzinnego, który złożył już wcześniej wniosek o dofinansowanie na wymianę kotła, może złożyć drugi wniosek na termomodernizację.

Wnioski w programie można składać elektronicznie lub w formie papierowej we właściwym wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można też zrobić to w urzędzie gminy, jeśli samorząd ma podpisane porozumienie z funduszem.

rp.pl

Stop smog

W ramach walki ze smogiem, w wielu miastach, miasteczkach czy wsiach można, ubiegać się o specjalne dofinansowanie na wyminę starego pieca. Dotację może uzyskać każda osoba, która zlikwiduje stary piec węglowy i zakupi proekologiczne urządzenie grzewcze. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji i nie wiąże się ze statusem osoby ubiegającym się o pomoc.

Wysokość dofinansowania jest bardzo zróżnicowana i zależy od gminy, można uzyskać od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Dotacja przeważnie zależy od poniesionych kosztów. Średnio możemy liczyć na zwrot 50–60 proc. kosztów związanych z wymianą ogrzewania. Gminy ustalają także maksymalną kwotę, co oznacza, że jeśli zakupimy drogi piec, gmina zwróci nam nie więcej niż np. 5–15 tys. zł.

W niektóre gminy ustalają stałą kwotę dotacji na poziomie 1–3 tys. zł, inne zawracają nawet 100 proc. inwestycji. Warto więc udać się do gminy i sprawdzić, czy oferuje dotacje, a jeśli tak, na jakie dofinansowanie można liczyć. To nic nie kosztuje, a można całkiem sporo zyskać. Trzeba jednak pamiętać, że przeważnie o dotację należy wystąpić przed ewentualną inwestycją, a pieniądze uzyskamy dopiero po jej realizacji, gdy będziemy w stanie przedstawić odpowiednie faktury.

Ciepłe mieszkanie

To program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Beneficjentami programu są gminy, których zgłoszenia przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Następnie zaś konkretne gminy prowadzą nabór wniosków na swoim obszarze. W grudniu 2022 r. dziewięć pomorskich gmin podpisało pierwsze umowy. Wśród nich znalazły się gmina: Kępice, Ryjewo, Dębnica Kaszubska, Nowa Wieś Lęborska, Debrzno, Ustka, Borzytuchom, Człuchów i miasto Tczew.

Głównym zadaniem programu jest wspieranie likwidacji indywidualnych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych, które mają być zastąpione OZE.

Czytaj więcej

„Mój Prąd 4.0”. Program po zmianach w grudniu 2022

Tu podobnie jak w programie „Czyste powietrze” kwota dotacji zależy od dochodów, im mniejsze, tym możliwe do pozyskania środki są wyższe. Dotacja jest podzielona na trzy poziomy dochodowe:

● podstawowy poziom dofinansowania – próg dochodowy 120 tys. zł/rok

● podwyższony poziom dofinansowania – w gospodarstwie wieloosobowym 1673 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym 2342 zł.

● najwyższy poziom dofinansowania – w gospodarstwie wieloosobowym 900 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym 1260 zł.

W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

W przypadku pozostałych gmin dotacja może wynosić do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie beneficjenta końcowego, odnośnie do tego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Czytaj więcej

Jak zatrzymać ciepło w domu i pieniądze w kieszeni

Moja woda

Program „Moja woda” ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej deszczówki i wody roztopowej. Cały program zaplanowano do roku 2024. Za realizację programu „Moja woda” odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Program „Moja woda” przewidziany jest na lata 2020–2024. Kwota przyznana w ramach dofinansowania nie może przekraczać 80 proc. kosztów instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia (maksymalnie 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie). Całościowa wartość inwestycji nie może być mniejsza niż 2000 zł. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się m.in.: uzyskania pozwoleń oraz opracowania dokumentacji niezbędnej do wykonania prac instalacyjnych.

Niestety, w ubiegłym roku program nie został uruchomiony, nie ma też informacji, czy program ruszy w 2023 roku.

Złap deszcz

Osoby, które są zainteresowane zbieraniem deszczówki, mogą skorzystać jeszcze z lokalnych programów wsparcia, finansowanych przez samorządy. W wielu miastach w 2022 roku, m.in. w Krakowie, Toruniu, Gliwicach, Wrocławiu funkcjonował program „Złap deszcz”. Maksymalna kwota dotacji do zakupu oraz montażu zbiornika na deszczówkę wynosi 5 tys. zł w przypadku osób fizycznych lub 10 tys. zł, gdy wnioskodawcą jest spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

Czytaj więcej

Jest drogo. Jak filozofia "zero waste" może uratować nasze finanse

Informacji o naborze wniosków w 2023 r. do programu „Złap deszcz” trzeba szukać na stronach urzędów miast.

O dotacje na zbieranie deszczówki mogą występować osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Beneficjenci programu mają zrealizować instalację zatrzymania i zagospodarowania wody deszczowej lub roztopowej (zakup, montaż, budowa, uruchomienie). Dotacjami mogą być objęte zakup, montaż, budowa, uruchomienie instalacji, takich jak:

przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

instalacja rozsączająca, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny, oczko wodne;

instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Warunkiem otrzymania bezzwrotnego dofinansowania jest sprawne działanie instalacji przez trzy lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta i wykonawcę przedsięwzięcia.

Planujesz ocieplić dom, założyć panele słoneczne, zainstalować pompę ciepła czy zbiornik na deszczówkę, sprawdź, czy twoja gmina nie przyznaje na ten cel dotacji.

Warto także przyjrzeć się programowi „Czyste powietrze”, którego zasady przyznawania dofinansowania zmieniły się od tego roku.

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Inwestycje w Domu
Fotowoltaika: Net-billing coraz mniej opłacalny
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Inwestycje w Domu
Pompy ciepła w czołówce wniosków Mój Prąd 5.0. Wystarczy pieniędzy w budżecie?
Inwestycje w Domu
Instalacja fotowoltaiki. Cena w Polsce na tle innych krajów Europy
Inwestycje w Domu
Rusza Mój Prąd 5.0. Dotacje pomp ciepła i fotowoltaiki. Zasady na 2023 rok
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Inwestycje w Domu
Ulga termomodernizacyjna. Jak rozliczyć pompę ciepła i fotowoltaikę w PIT