Materiał powstał we współpracy z Biurem Maklerskim Pekao

Polacy coraz bardziej przekonują się do oszczędnościowych obligacji skarbowych. W 2023 r. ich sprzedaż wyniosła 48,66 mld zł. Pierwsze dwa miesiące tego roku pokazują, że zainteresowanie nimi nie słabnie, ale wręcz przeciwnie. Widać nawet trend rosnący. Według danych Ministerstwa Finansów, w styczniu i lutym łączna ich sprzedaż wyniosła prawie 10,3 mld zł. Jedną z zalet obligacji skarbowych jest niewątpliwie łatwy dostęp. Papiery te można kupić w zasadzie w dowolnym momencie, a zrobić to można na kilka sposobów.

Opcje zakupu

Oszczędnościowe obligacje skarbowe mogą nabywać pełnoletnie osoby fizyczne, stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisane do innego rejestru urzędowego. Obligacje można kupić również na rzecz dziecka, które nie ukończyło 13 lat, jednak pod warunkiem, że jest się jego przedstawicielem ustawowym np. rodzicem. Osoby powyżej 13. roku życia mogą zaś dysponować papierami wartościowymi jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Opiekun może wypłacać środki z wykupu i odsetek, ale nie może sprzedać obligacji przed terminem, aby nie uszczuplać majątku małoletniej osoby. Na taką operację zgodę musi wydać sąd. Można jednak zwiększyć majątek małoletniego, dokupując obligacje.

Sprzedaż oszczędnościowych obligacji skarbowych prowadzi m.in. Biuro Maklerskie Pekao. W ramach tej instytucji są do dyspozycji różne sposoby zakupu obligacji. Ci, którzy są przywiązani do tradycyjnych rozwiązań, mogą kupić obligacje w stacjonarnych punktach sprzedaży obligacji, które są zlokalizowane w punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego Pekao oraz w punktach usług maklerskich w wybranych oddziałach Banku Pekao S.A. W sumie na terenie całej Polski jest aż 374 takich punktów. Zaletą tej formy jest chociażby fakt, że klienci mogą na miejscu liczyć na wsparcie ze strony pracowników banku. Statystyki MF pokazują jednak, że Polacy powoli odchodzą od tej formy zakupu obligacji i stawiają na inne rozwiązania. Jakie?

Chodzi oczywiście o internet i aplikacje mobilne. W przypadku Biura Maklerskiego Pekao mowa jest o serwisie internetowym Pekao24 i zakładce „inwestycje” lub aplikacji PeoPay, w której obligacje znajdują się w zakładce „panel inwestycyjny”. Zaletą tych rozwiązań jest przede wszystkim czas. Dyspozycję zakupu można złożyć w zasadzie z każdego miejsca, a sam proces związany z podaniem danych i otwarciem umowy na zakup papierów trwa kilka minut.

Oferta nie tylko dla klientów banku

Po sprawnym przejściu tego etapu do dyspozycji będą wszystkie oszczędnościowe obligacje skarbowe dostępne w ofercie Biura Maklerskiego Pekao. Podany będzie typ papierów, ich oprocentowanie i termin wykupu. Nabywca na tym etapie sam musi zdecydować jakie obligacje wybrać i ile pieniędzy chce w nie zainwestować (cena sprzedaży pojedynczej obligacji wynosi 100 zł). W momencie składania takiej dyspozycji klient nie musi mieć wymaganej kwoty na rachunku. W trakcie procesu uzyska on jednak informację do kiedy pieniądze muszą znaleźć się na wskazanym rachunku.

Co ważne, obligacje skarbowe są dostępne nie tylko dla klientów Banku Pekao. Osoby nie korzystające z usług grupy spod znaku żubra mogą nabyć obligacje na dwa sposoby. W obu przypadkach konieczne jest zawarcie umowy o obsługę obligacji skarbowych. Można to zrobić w stacjonarnym punkcie sprzedaży obligacji. Druga opcja to internet i dedykowana obligacjom strona, która znajduje się pod adresem https://www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe. Na niej nastąpi przekierowanie na stronę, która umożliwi nawiązanie pierwszej relacji z bankiem. Odbywa się to wszystko w kilku krokach. Pierwszy z nich to weryfikacja tożsamości. Tę można przeprowadzić na dwa sposoby: albo przez wykorzystanie eDowodu albo przez mObywatel. Następnie podpisywana jest umowa dostępu do kanałów zdalnych Banku. Wykonanie tych dwóch kroków otwiera nam z kolei drogę do podpisania umowy o obsługę obligacji skarbowych. To można zrobić albo w aplikacji PeoPay bądź też w serwisie bankowości internetowej Pekao24. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami, ani też nie ma konieczności posiadania innych produktów Banku Pekao S.A. i Biura Maklerskiego Pekao. To pokazuje, że detaliczne obligacje skarbowe to duża elastyczność, nie tylko kiedy mowa jest o możliwościach inwestycyjnych, ale także jeśli chodzi o sposoby zakupu.

Publikacja handlowa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym, dostępnych na stronie pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

Materiał powstał we współpracy z Biurem Maklerskim Pekao