Kiedy bank może cię zablokować

www.sxc.hu

Niemiła przygoda spotkała właścicielkę internetowego rachunku w PKO BP. – Konto zostało zablokowane podczas mojej rozmowy z doradcą. Jak to możliwe? – pyta rozżalona czytelniczka.

Kiedy banki blokują rachunki? Jak tłumaczy Joanna Fatek z PKO BP, bank monitoruje niestandardowe transakcje na rachunku klienta, a w przypadku podejrzanych operacji kontaktuje się z nim. Jeśli właściciel konta stwierdzi, że dana operacja nie została przez niego zrealizowana, bank natychmiast blokuje rachunek.

Podobnie jest z kartami płatniczymi. W uzasadnionych przypadkach wprowadzana jest czasowa blokada karty, a jeżeli użytkownik nie potwierdzi transakcji, karta jest unieważniana, a klient proszony jest o złożenie reklamacji.

Bank ma prawo do blokady środków na rachunku w sytuacjach przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w ustawie Prawo bankowe. Może też zażądać od posiadacza rachunku dodatkowych dokumentów niezbędnych do wykonania dyspozycji – tłumaczy Joanna Fatek.

Miłosz Gromski z ING Banku Śląskiego wyjaśnia, że klient może sam zablokować dostęp do systemu internetowego, podając na stronie kilkakrotnie błędne hasło. Natomiast bank może czasowo zablokować dostęp do systemu w przypadku groźby nieuprawnionego dostępu osób trzecich do rachunków, produktów lub usług bankowych.

W razie zablokowania dostępu do systemu w wyniku podania złego hasła, klient może go odblokować za pomocą strony internetowej banku.

Ewa Krawczyk z BZ WBK zauważa, że najczęstszą przyczyną zablokowania internetowego dostępu do konta jest wprowadzenie przez klienta błędnego PIN.

– W takich przypadkach klienci mogą samodzielnie odblokować swoje konto przez całą dobę, o ile pamiętają PIN i potwierdzą tę czynność kodem z narzędzia autoryzacji (smsKod lub kod z tokena). Przez całą całą dobę można także odblokować swoje konto, kontaktując się z call center. Sprawę można również załatwić w każdej placówce banku (w godzinach jej otwarcia).

W Alior Banku także najczęstszą przyczyną blokady jest błędnie wpisane hasło przez klienta przy dokonywaniu autoryzacji. – Może on odblokować kanały dostępu po uprzednim kontakcie z bankiem np. poprzez infolinię – tłumaczy Julian Krzyżanowski, rzecznik Aliora

Agnieszka Kubajek z banku Millennium mówi, że blokada rachunku może nastąpić po trzykrotnym wprowadzeniu przez klienta błędnego hasła do logowania w systemie internetowym. Dyspozycję odblokowania można zlecić telefoniczne przez całą dobę.

Bank blokuje dostęp do rachunku w celu bezpieczeństwa, np. gdy ma uzasadnione podejrzenia, że dane klienta potrzebne do logowania zostały pozyskane przez osoby trzecie lub komputer, z którego korzysta klient, nie jest bezpieczny.

– Nowe hasło można uzyskać w dowolnym oddziale, który pracuje w weekend – wyjaśnia Agnieszka Kubajek.

Jak tłumaczy Janusz Kępiński, dyrektor departamentu bankowości internetowej i mobilnej w Banku Credit Agricole, dostęp do serwisu internetowego CA24 blokowany jest w momencie, gdy klient np. trzykrotnie wpisze błędnie hasło.

– Możemy też czasowo zablokować dostęp, jeśli klient korzysta z niego w sposób sprzeczny z regulaminem lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba trzecia weszła w posiadanie danych identyfikujących lub uwierzytelniających użytkownika serwisu – tłumaczy dyrektor Kępiński.

Jeśli klient zablokował sobie dostęp do serwisu internetowego CA24 poprzez wpisanie trzy razy błędnego hasła, może odblokować dostęp, kontaktując się z serwisem telefonicznym CA24.

Mogą Ci się również spodobać

Bankowcy tłumaczą zmiany w logowaniu i zatwierdzaniu dbałością o bezpieczeństwo transakcji

Duże zmiany dla posiadaczy kont: opłaty, zakupy, przelewy

Nowe wymogi będą dotyczyć sposobów logowania się do kont, zatwierdzania przelewów i sposobów płatności ...

Banki mogą odmówić założenia rachunku przez internet

Czasem powody mogą być formalne jak nieprawidłowe dane klienta, czy źle wykonane zdjęcie. Ale ...