Citi Handlowy wdrożył nową, wygodną metodę uwierzytelniania transakcji online. Dzięki mobilnej autoryzacji wszystkie operacje bankowe zlecone w bankowości elektronicznej można potwierdzić jednym, samodzielnie nadanym kodem Citi Mobile Token PIN przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dzięki nowemu rozwiązaniu klienci nie muszą już przepisywać kodów autoryzacyjnych wysyłanych w wiadomości SMS, co zwiększa wygodę dokonywania transakcji i skraca ich czas. Zlecając transakcję w systemie bankowości elektronicznej Citibank Online klient otrzymuje na telefon komórkowy powiadomienie ze szczegółami danej transakcji: kwotą, nazwą odbiorcy przelewu i czterema ostatnimi cyframi numeru rachunku, na który zlecany jest przelew. Jeśli dane są poprawne, taką transakcję wystarczy potwierdzić nadanym przez siebie 6-cyfrowym kodem Citi Mobile Token PIN i w ten sposób autoryzować transkację.

Mobilna autoryzacja jest dostępna dla klientów, którzy mają zainstalowaną aplikację Citi Mobile. Aby uruchomić autoryzację mobilną należy w aplikacji aktywować usługę Citi Mobile Token i ustawić indywidualny Citi Mobile® Token PIN (6-cyfrowy kod do uwierzytelniania operacji) oraz włączyć usługę otrzymywania powiadomień z aplikacji Citi Mobile.

Nowy sposób autoryzacji zapewnia najwyższe bezpieczeństwo transakcji. Każdorazowe powiadomienie o o autoryzacji operacji wymaga podania Citi Mobile Token PIN, co uniemożliwia uwierzytelnienie transakcji np. w przypadku zgubienia telefonu.