Co zamiast lokaty? Sprawdzamy skromną ofertę banków

Systematycznie można oszczędzać nie tylko bezpośrednio w TFI, ale również w bankach. Niektóre z nich wydają nawet rekomendacje, które pomogą osiągnąć założony cel.

Publikacja: 16.09.2020 15:24

Co zamiast lokaty? Sprawdzamy skromną ofertę banków

Foto: Adibe Stock

W ING Banku Śląskim do inwestowania w fundusze inwestycyjne ma zachęcić robo-doradca Investo, który nie tylko dobierze odpowiednią strategię, ale też co trzy miesiące będzie dopasowywać skład portfela funduszy do profilu inwestycyjnego każdego klienta. Doradca inwestycyjny online pomaga również w wyborze odpowiednich funduszy w PKO BP. Z platformy PKO Inwestomat może korzystać każdy, kto ma dostęp do iPKO. W obu bankach – podobnie jak w innych – trzeba tylko wypełnić ankietę, na podstawie której poznaje się własny profil inwestycyjny.

""

pieniadze.rp.pl

Doradztwo z rekomendacją

W ING po wypełnieniu ankiety wystarczy wybrać rekomendowany portfel, podjąć decyzję, czy chce się inwestować regularnie, i złożyć odpowiednią dyspozycję, w której określa się łączną kwotę miesięcznej wpłaty na kupno jednostek lub posiadany już rachunek Investo oraz konto, z którego zadeklarowana kwota ma być pobierana. Dyspozycję tę można w każdej chwili zmienić lub odwołać, a jednostki sprzedać. Do wyboru są cztery portfele różniące się procentowym doborem czterech funduszy zarządzanych przez NN Investment Partners TFI: NN Krótkoterminowych Obligacji, NN Indeks Obligacji, NN Globalnej Dywersyfikacji i NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania. Każdy z portfeli jest opracowany nie tylko pod kątem akceptowanego ryzyka, ale również horyzontu czasowego – od kilku miesięcy dla ostrożnych i roku dla konserwatywnych inwestorów do ponad pięciu lat dla dynamicznych.

Warto sprawdzić: Oszczędzanie dla opornych. Przegląd gotowych planów w TFI

Wystarczy wybrać cel lub skorzystać z bankowych propozycji: Budowanie majątku, Duży zakup, Na wszelki wypadek, Przyszłość dziecka lub Emerytura, aby otrzymać rekomendację najodpowiedniejszych funduszy do jego realizacji. Można też określić kwotę, jaką chce się uzbierać a Inwestomat policzy, ile powinno się wpłacać miesięcznie, aby cel osiągnąć.

Usługa jest bezpłatna. Bank nie pobiera też opłat manipulacyjnych za kupno jednostek, a dopłaty można na pewien czas zawiesić i w dowolnym momencie do oszczędzania powrócić.

Strategia na dłużej

Większość programów jest obliczana na konkretną liczbę lat. W Banku Millennium, wpłacając na Program Inwestycyjny Przyszłość+, trzeba samemu wybrać okres oszczędzania – od 5 do 18 lat – co może mieć znaczenie dla osób, który w taki sposób będą chciały pomnażać oszczędności np. na studia dzieci lub swoją przyszłość. Uczestnicy programu mają do wyboru sześć subfunduszy, z których muszą wybrać co najmniej dwa o najbardziej odpowiadających im strategiach.

W Pekao SA Program Akumulacji Kapitału jest obliczony na 5 lub 10 lat. Do wyboru jest PAK PRO dla dorosłych i PAK Junior dla dzieci oraz kilkanaście funduszy Pekao FIO i Pekao SFIO. W PSO Moja perspektywa – również oferowanym przez Pekao – można oszczędzać od 6 do 40 lat. Do wyboru jest sześć portfeli modelowych, z których każdy składa się z trzech subfunduszy o różnym stopniu ryzyka. Wpłaty są automatycznie dzielone między nie, a ich udział w portfelu zmienia się z upływem lat. Pierwsza wpłata wynosi minimum 500 zł, kolejne po 100 zł w przypadku wpłat comiesięcznych, 200 zł dla wpłat co dwa miesiące i 300 zł – co trzy miesiące. Wystarczy zadeklarować odpowiedni okres lub roczną sumę wpłat, która musi wynosić w pierwszym roku co najmniej 1,5 tys. zł i 1,1 tys. zł w każdym kolejnym roku. Bank pobiera opłaty manipulacyjne za kupno jednostek, ale przewiduje zniżki. W trakcie umowy dopuszczalne są również częściowe wypłaty, pod warunkiem że na rachunku po dwóch pierwszych latach pozostanie co najmniej 2,1 tys. zł, a w kolejnych nie mniej niż 3,75 tys. zł.

Drogo, ale z premią

W Nest Banku można przystąpić do Celowego Planu Inwestycyjnego Ipopema SFIO w jednym z trzech wariantów: na 5, 10 lub 15 lat, lub Planu Systematycznego Oszczędzania – Skarbiec PSO Roczna Premia na 10, 12 lub 15 lat.

Warto sprawdzić: Banki wabią lokatami z podwyższonym oprocentowaniem

Minimalna wpłata do CPI Ipopema wynosi 200 zł, maksymalna 3 tys. zł. Każdą można procentowo podzielić między kilka subfunduszy, ale na każdy nie może być wpłacone mniej niż 10 proc. Do wyboru jest 10 subfunduszy: Dłużny,

Obligacji, Emerytura Plus, Zrównoważony, Akcji, Obligacji Korporacyjnych i inwestujący najwięcej w informatykę – Globalnych Megatrendów, który w tym roku wypracował ponad 17 proc. zysku. Wadą programu jest jednak wysoka opłata wstępna, która jest obliczana jako iloczyn okresu trwania planu wyrażony w miesiącach, zadeklarowanej kwoty miesięcznych wpłat oraz stawki procentowej wynoszącej 5 proc. Bonusem za długoletnie oszczędzanie jest zwrot połowy opłat za zarządzanie poprzez dopisanie do rachunku dodatkowych jednostek inwestycyjnych w każdą kolejną rocznicę uczestnictwa w planie. W Skarbiec PSO Roczna Premia opłata wstępna jest jeszcze wyższa niż w CPI Ipopema. Najniższa, 5-procentowa, dotyczy planu 15-letniego, dla 12-ltniego wynosi już 5,25 proc., a w przypadku 10-letniego – 5,5 proc. Wyższa natomiast jest premia – również wypłacana w formie dopisania dodatkowych jednostek – wynosi 60 proc. opłaty za zarządzanie.

Kosztowne umorzenia

Wpłaty do programów są różne. Do Programu Inwestycyjnego Przyszłość+ pierwsza wynosi min. 100 zł, kolejne nie są określone, ale roczna suma wpłat musi wynieść co najmniej 1,2 tys. zł. W przeciwnym przypadku program zostanie rozwiązany. W Pekao SA trzeba zadeklarować kwotę inwestycji w wybranym przez siebie okresie – minimum 6,2 tys. zł na inwestycję 5-letnią i 12,2 tys. zł na 10-letnią. Częstotliwość wpłat jest dowolna, ale pierwsza jest trzykrotnością wpłaty miesięcznej. Kolejne wynoszą po minimum 100 zł. Wpłaty przyjmowane są również w euro i w dolarach. Zadeklarowana kwota wynosi w tym przypadku 1860 dolarów lub euro dla umów 5-letnich i 3660 dolarów lub euro dla umów 10-letnich. Bank pobiera opłaty manipulacyjne za kupno jednostek, ale maksymalnie do 2,4 proc. w przypadku strategii akcyjnych.

Warto sprawdzić: Sensowna alternatywa lokat dla ostrożnych inwestorów

Plany inwestycyjne zakładają oszczędzanie długoterminowe. Banki, aby zniechęcić klientów do wcześniejszych wypłat pieniędzy, często wprowadzają opłaty umorzeniowe za sprzedaż jednostek przed upływem roku, dwóch, trzech lub nawet pięciu lat. Bank Millennium np. nie pobiera prowizji od wypłat z Programu Inwestycyjnego Millennium po dwóch latach. Za wypłatę pieniędzy przed upływem roku potrąca 1 proc., a po roku – przed upływem 24 miesięcy – 0,5 proc. Z Programu Inwestycyjnego Przyszłość+ pieniądze bez opłat można wypłacić dopiero po pięciu latach. Wcześniej – za pierwsze odkupienie z programu nie więcej niż 10 proc. zgromadzonych aktywów – jest darmowe. Za pierwsze i każde kolejne odkupienie więcej niż 10 proc. bank potrąci 1 proc. Trzeba też pamiętać, aby w rejestrze programu pozostał przynajmniej 1 tys. zł, jeżeli nie chce się, żeby został rozwiązany.

W ING Banku Śląskim do inwestowania w fundusze inwestycyjne ma zachęcić robo-doradca Investo, który nie tylko dobierze odpowiednią strategię, ale też co trzy miesiące będzie dopasowywać skład portfela funduszy do profilu inwestycyjnego każdego klienta. Doradca inwestycyjny online pomaga również w wyborze odpowiednich funduszy w PKO BP. Z platformy PKO Inwestomat może korzystać każdy, kto ma dostęp do iPKO. W obu bankach – podobnie jak w innych – trzeba tylko wypełnić ankietę, na podstawie której poznaje się własny profil inwestycyjny.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Jak zacząć oszczędzanie w złocie
Oszczędności
Choć ceny wciąż rosną, inflacji boimy się coraz mniej
Oszczędności
Od 2016 roku lokaty przynosiły realne straty, ale to może się zmienić
Oszczędności
Polacy starają się oszczędzać, ale oni tego nie robią
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Oszczędności
Coraz więcej młodych Polaków oszczędza. W co lokują pieniądze?