Kiedy bank odrzuci wniosek o kartę kredytową

Jeśli bank odrzuci wniosek o kartę kredytową, to powinien powiadomić o tym klienta. Ale nie zawsze ta wiadomość dotrze od razu do klienta.

Publikacja: 09.04.2021 16:59

Kiedy bank odrzuci wniosek o kartę kredytową

Foto: Adobe Stock

– O odmowie przyznania kredytu informujemy klienta zawsze – na wskazany przez klienta we wniosku adres mailowy wysyłamy informacje o podjętej decyzji. Poza tym przekazujemy informację poprzez aplikację mobilną czy komunikat w systemie transakcyjnym – zapewnia Kinga Wojciechowska-Rulka z mBanku.

Warto sprawdzić: Bank za przelew z karty kredytowej policzy dużą opłatę

Zaproponują niższy limit

Klient jednego z banków poskarżył się nam, że już dwa lata temu złożył wniosek o kartę kredytową i do dziś nie dostał odpowiedzi z banku.

Czy jest to w ogóle możliwe? Jak banki informują o odmowie przyznania takiego plastiku?

– Wnioski o kartę kredytową odrzucane są z powodu np. braku zdolności czy też nieprawidłowej obsługi produktów kredytowych. W przypadku, kiedy klient posiada zdolność na niższą kwotę niż wnioskowana automatycznie zmniejszamy kwotę do dostępnej – tłumaczy Kinga Wojciechowska-Rulka.

Jak podaje Małgorzata Witkowska, z biura prasowego PKO BP w procesie wnioskowania o kartę kredytową bank weryfikuje szeroko rozumianą zdolność kredytową i wiarygodność klienta, które wpływają na decyzję o wydaniu karty.

– Proponowany limit kredytowy jest dopasowywany do możliwości finansowych klienta. W przypadku, gdy nie możemy wydać karty klientowi jest on o tym informowany na etapie składania wniosku – zapewnia Małgorzata Witkowska.

Warto sprawdzić: Karta kredytowa. Banki, które utrudniają obniżenie limitu

Także Justyna Wydra, z biura prasowego BNP Paribas zapewnia, że w przypadku odmowy klient otrzymuje taką informację od pracownika lub w bankowości, w zależności od tego przez jaki kanał wnioskował o przyznanie karty kredytowej.

– Na ewentualną odmowę składa się wiele czynników, takich jak m.in. dane o wysokości dochodu zadeklarowane na wniosku kredytowym, dane o gospodarstwie domowym i wydatkach czy też dane o posiadanych i wnioskowanych zobowiązaniach kredytowych – wylicza Justyna Wydra.

Joanna Szymańska odpowiedzialna za ofertę kart kredytowych w Santander Bank Polska przyznaje, że powodem odrzucenia wniosku o wydanie karty może być np. niespełnienie warunków wydania karty.

Wśród nich są m.in. miejsce zamieszkania i uzyskiwania dochodów w Polsce, pełnoletność i  pełna zdolność do czynności prawnych oraz stałe, udokumentowane źródło dochodów.

– Inny powód to odmowa wydania karty z powodu negatywnej oceny zdolności kredytowej klienta. Wszystkie te warunki są opisane w naszym regulaminie kart kredytowych dla klientów indywidualnych.  Jeśli zdarzy się taka sytuacja, bank niezwłocznie powiadamia klienta, że wniosek został odrzucony i proponuje niższą kwotę limitu kredytowego. Informacja ta jest przekazywana klientowi telefonicznie lub w postaci wiadomości SMS – zapewnia Joanna Szymańska.

Z negatywnej ewidencji karty nie dostanie

Agnieszka Pietkun, manager Zespołu Ryzyka Kredytowego i Procesu Akceptacji w Credit Agricole mówi, że bank przyznając limit w karcie kredytowej, zawsze bada zdolność i wiarygodność kredytową klienta.

– Wniosek może być odrzucony z różnych przyczyn, np. zbyt wysoki stosunek obciążeń do dochodów, brak pozytywnej historii kredytowej, zaległości w płatnościach, a także tych związanych z formą czy okresem zatrudnienia – wylicza Agnieszka Pietkun.

Warto sprawdzić: Kartę kredytową nie zawsze zamkniesz online

Zauważa, że w sytuacji, kiedy klient nie może skorzystać z limitu, o który wnioskuje, to bank może mu zaproponować niższą kwotę i informuje go o tym.

– Zawsze zależy nam na znalezieniu rozwiązania. Zawsze informujemy także klienta o podjętej decyzji kredytowej, niezwłocznie po jej wydaniu – zapewnia przedstawicielka Credit Agricole.

Również Mirella Gmur-Dzieduszycka z biura prasowego ING Banku Śląskiego mówi, ż negatywna decyzja w sprawie karty kredytowej wynika m.in. z braku pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta podczas weryfikacji złożonego przez niego wniosku o przyznanie karty kredytowej.

– W przypadku braku oferty na wnioskowaną kwotę, proponujemy taką kwotę limitu, na jaką pozwala zdolność kredytowa klienta – zapewnia Mirella Gmur-Dzieduszycka.

Zapewnia, że bank informuje klienta o negatywnej decyzji po weryfikacji złożonego wniosku. – Informację przekazuje albo doradca przyjmujący wniosek w oddziale banku lub na infolinii albo klient otrzymuje informację w systemie bankowości internetowej, jeśli wniosek był złożony za pośrednictwem tego kanału – podkreśla przedstawicielka ING Banku Śląskiego.

Bank Pekao SA podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po ocenie zdolności kredytowej klienta.

– Jeśli w ocenie banku klient posiada zdolność kredytową na kwotę niższą niż wnioskowana, bank proponuje obniżenie kwoty limitu – mówi Paweł Jurek, rzecznik banku.

Warto sprawdzić: Specjalne naklejki na karty płatnicze to zły pomysł

Przyznaje, że w przypadku braku zdolności kredytowej lub znalezienia klienta w bazach ewidencji klientów negatywnych – wniosek kredytowy otrzymuje odmowną decyzję dotyczącą możliwości udzielenia limitu kredytowego.

– W takim przypadku bank informuje klienta o braku możliwości wydania karty – dodaje rzecznik Pekao SA.

– O odmowie przyznania kredytu informujemy klienta zawsze – na wskazany przez klienta we wniosku adres mailowy wysyłamy informacje o podjętej decyzji. Poza tym przekazujemy informację poprzez aplikację mobilną czy komunikat w systemie transakcyjnym – zapewnia Kinga Wojciechowska-Rulka z mBanku.

Warto sprawdzić: Bank za przelew z karty kredytowej policzy dużą opłatę

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Oszczędności
Choć ceny wciąż rosną, inflacji boimy się coraz mniej
Oszczędności
Od 2016 roku lokaty przynosiły realne straty, ale to może się zmienić
Oszczędności
Polacy starają się oszczędzać, ale oni tego nie robią
Oszczędności
Coraz więcej młodych Polaków oszczędza. W co lokują pieniądze?
Oszczędności
Jak oszczędzają Niemcy. Gdzie trzymają pieniądze
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?