Kiedy bank odrzuci wniosek o kartę kredytową

Jeśli bank odrzuci wniosek o kartę kredytową, to powinien powiadomić o tym klienta. Ale nie zawsze ta wiadomość dotrze od razu do klienta.

Publikacja: 09.04.2021 16:59

Kiedy bank odrzuci wniosek o kartę kredytową

Foto: Adobe Stock

– O odmowie przyznania kredytu informujemy klienta zawsze – na wskazany przez klienta we wniosku adres mailowy wysyłamy informacje o podjętej decyzji. Poza tym przekazujemy informację poprzez aplikację mobilną czy komunikat w systemie transakcyjnym – zapewnia Kinga Wojciechowska-Rulka z mBanku.

Warto sprawdzić: Bank za przelew z karty kredytowej policzy dużą opłatę

Zaproponują niższy limit

Klient jednego z banków poskarżył się nam, że już dwa lata temu złożył wniosek o kartę kredytową i do dziś nie dostał odpowiedzi z banku.

Czy jest to w ogóle możliwe? Jak banki informują o odmowie przyznania takiego plastiku?

– Wnioski o kartę kredytową odrzucane są z powodu np. braku zdolności czy też nieprawidłowej obsługi produktów kredytowych. W przypadku, kiedy klient posiada zdolność na niższą kwotę niż wnioskowana automatycznie zmniejszamy kwotę do dostępnej – tłumaczy Kinga Wojciechowska-Rulka.

Jak podaje Małgorzata Witkowska, z biura prasowego PKO BP w procesie wnioskowania o kartę kredytową bank weryfikuje szeroko rozumianą zdolność kredytową i wiarygodność klienta, które wpływają na decyzję o wydaniu karty.

– Proponowany limit kredytowy jest dopasowywany do możliwości finansowych klienta. W przypadku, gdy nie możemy wydać karty klientowi jest on o tym informowany na etapie składania wniosku – zapewnia Małgorzata Witkowska.

Warto sprawdzić: Karta kredytowa. Banki, które utrudniają obniżenie limitu

Także Justyna Wydra, z biura prasowego BNP Paribas zapewnia, że w przypadku odmowy klient otrzymuje taką informację od pracownika lub w bankowości, w zależności od tego przez jaki kanał wnioskował o przyznanie karty kredytowej.

– Na ewentualną odmowę składa się wiele czynników, takich jak m.in. dane o wysokości dochodu zadeklarowane na wniosku kredytowym, dane o gospodarstwie domowym i wydatkach czy też dane o posiadanych i wnioskowanych zobowiązaniach kredytowych – wylicza Justyna Wydra.

Joanna Szymańska odpowiedzialna za ofertę kart kredytowych w Santander Bank Polska przyznaje, że powodem odrzucenia wniosku o wydanie karty może być np. niespełnienie warunków wydania karty.

Wśród nich są m.in. miejsce zamieszkania i uzyskiwania dochodów w Polsce, pełnoletność i  pełna zdolność do czynności prawnych oraz stałe, udokumentowane źródło dochodów.

– Inny powód to odmowa wydania karty z powodu negatywnej oceny zdolności kredytowej klienta. Wszystkie te warunki są opisane w naszym regulaminie kart kredytowych dla klientów indywidualnych.  Jeśli zdarzy się taka sytuacja, bank niezwłocznie powiadamia klienta, że wniosek został odrzucony i proponuje niższą kwotę limitu kredytowego. Informacja ta jest przekazywana klientowi telefonicznie lub w postaci wiadomości SMS – zapewnia Joanna Szymańska.

Z negatywnej ewidencji karty nie dostanie

Agnieszka Pietkun, manager Zespołu Ryzyka Kredytowego i Procesu Akceptacji w Credit Agricole mówi, że bank przyznając limit w karcie kredytowej, zawsze bada zdolność i wiarygodność kredytową klienta.

– Wniosek może być odrzucony z różnych przyczyn, np. zbyt wysoki stosunek obciążeń do dochodów, brak pozytywnej historii kredytowej, zaległości w płatnościach, a także tych związanych z formą czy okresem zatrudnienia – wylicza Agnieszka Pietkun.

Warto sprawdzić: Kartę kredytową nie zawsze zamkniesz online

Zauważa, że w sytuacji, kiedy klient nie może skorzystać z limitu, o który wnioskuje, to bank może mu zaproponować niższą kwotę i informuje go o tym.

– Zawsze zależy nam na znalezieniu rozwiązania. Zawsze informujemy także klienta o podjętej decyzji kredytowej, niezwłocznie po jej wydaniu – zapewnia przedstawicielka Credit Agricole.

Również Mirella Gmur-Dzieduszycka z biura prasowego ING Banku Śląskiego mówi, ż negatywna decyzja w sprawie karty kredytowej wynika m.in. z braku pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta podczas weryfikacji złożonego przez niego wniosku o przyznanie karty kredytowej.

– W przypadku braku oferty na wnioskowaną kwotę, proponujemy taką kwotę limitu, na jaką pozwala zdolność kredytowa klienta – zapewnia Mirella Gmur-Dzieduszycka.

Zapewnia, że bank informuje klienta o negatywnej decyzji po weryfikacji złożonego wniosku. – Informację przekazuje albo doradca przyjmujący wniosek w oddziale banku lub na infolinii albo klient otrzymuje informację w systemie bankowości internetowej, jeśli wniosek był złożony za pośrednictwem tego kanału – podkreśla przedstawicielka ING Banku Śląskiego.

Bank Pekao SA podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po ocenie zdolności kredytowej klienta.

– Jeśli w ocenie banku klient posiada zdolność kredytową na kwotę niższą niż wnioskowana, bank proponuje obniżenie kwoty limitu – mówi Paweł Jurek, rzecznik banku.

Warto sprawdzić: Specjalne naklejki na karty płatnicze to zły pomysł

Przyznaje, że w przypadku braku zdolności kredytowej lub znalezienia klienta w bazach ewidencji klientów negatywnych – wniosek kredytowy otrzymuje odmowną decyzję dotyczącą możliwości udzielenia limitu kredytowego.

– W takim przypadku bank informuje klienta o braku możliwości wydania karty – dodaje rzecznik Pekao SA.

– O odmowie przyznania kredytu informujemy klienta zawsze – na wskazany przez klienta we wniosku adres mailowy wysyłamy informacje o podjętej decyzji. Poza tym przekazujemy informację poprzez aplikację mobilną czy komunikat w systemie transakcyjnym – zapewnia Kinga Wojciechowska-Rulka z mBanku.

Warto sprawdzić: Bank za przelew z karty kredytowej policzy dużą opłatę

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Oszczędności
Od 2016 roku lokaty przynosiły realne straty, ale to może się zmienić
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Oszczędności
Polacy starają się oszczędzać, ale oni tego nie robią
Oszczędności
Coraz więcej młodych Polaków oszczędza. W co lokują pieniądze?
Oszczędności
Jak oszczędzają Niemcy. Gdzie trzymają pieniądze
Oszczędności
Gotówka i Biuro Rzeczy Znalezionych. Znalazca może zostać opodatkowany
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli