Z opublikowanej ustawy budżetowej wynika, że w 2023 r. przeciętne średnie wynagrodzenie brutto wyniesie 6935 zł. To właśnie ono jest podstawą do wyliczania limitów wpłat na konta IKE i IKZE w danym roku.

W przypadku konta IKE mowa jest o trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. W 2023 r. będzie to więc dawało 20 805 zł. W tym roku limit wpłat wynosi 17 766 zł.

Czytaj więcej

Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy

W przypadku kont IKZE pojawiają się dwa mnożniki. Podstawowy wynosi x1,2, co daje limit wpłat na poziomie 8322 zł w 2023 r. Tradycyjnie więcej będą mogli wpłacić samozatrudnieni. W tym przypadku mnożnik wynosi x1,8 co daje kwotę 12 483 zł. Dla porównania w 2022 r. limit wpłat „dla wszystkich” na IKZE wynosi 7106,4 zł, zaś dl samozatrudnionych jest to 10 659,60 zł.