Oszczędności Polaków w PPK rosną. PFR podał dane za grudzień

Wartość aktywów netto funduszy w ramach pracowniczych planów kapitałowych wzrosła na koniec roku do 11,96 mld zł

Publikacja: 18.01.2023 15:30

Oszczędności Polaków w PPK rosną. PFR podał dane za grudzień

Foto: Adobe Stock

Jak informuje PFR Portal PPK grudzień to kolejny miesiąc dynamicznego wzrostu wartości aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty. W porównaniu m/m zanotowano wzrost WAN o 459 mln złotych, co daje w sumie blisko 12 mld zł.

W grudniu do programu przystąpiło kolejne 20 tys. nowych uczestników PPK. W sumie w programie uczestniczy już 2,52 mln pracowników (partycypacja 34,6 proc.), dla których prowadzone jest 2,86 mln rachunków PPK. Partycypacja wyraźnie rośnie w przedsiębiorstwach, które jako pierwsze wdrażały PPK – w firmach zatrudniających ponad 250 osób wynosi 52,2 proc.

Czytaj więcej

PPK ruszyły do odrabiania strat

Wzrost widać zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, choć nadal istnieje wyraźna dysproporcja między tymi sektorami. Średni koszt zarządzania funduszami przez instytucje finansowe oferujące prowadzenie PPK pozostał bez zmian i kształtuje się na poziomie 0,346 proc., a zatem dużo niżej niż wartość dopuszczona ustawą. Zysk uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD wynosi od 89 proc. do 99 proc.

Poprzedni rok zaczynaliśmy z liczbą nieco ponad 2,27 mln uczestników, 2,48 mln aktywnych rachunków oraz partycypacją na poziomie 30,8 proc. Wraz z jego końcem widoczny jest wzrost wszystkich tych parametrów. Liczba uczestników wzrosła do niemal 2,52 mln, tj. o prawie 244 tys. (+10,76 proc. r/r), liczba aktywnych rachunków wzrosła do ponad 2,86 mln, tj. o ponad 382 tys. (+15,42 proc. r/r). Partycypacja w programie zwiększyła się do 34,6 proc., tj. o 3,8 punktu procentowego (+12,34 proc. r/r).

Stale zwiększa się liczba uczestników PPK będących cudzoziemcami. Na początku 2022 roku takich uczestników było 77 tys., obecnie jest ich niemal 111 tys. Jest to wzrost aż o 44 proc. licząc rok do roku. Największą liczbę obcokrajowców uczestniczących w PPK stanowią obywatele Ukrainy. Na początku 2022 roku takich uczestników było 51 tys., obecnie jest ich niemal 75 tys. (+46 proc. r/r), widoczna jest także większa dynamika wzrostu w drugiej połowie roku.

Czytaj więcej

Najlepsze fundusze inwestycyjne. Ranking TFI "Rz" 2022

Pomimo zawirowań na rynkach finansowych, mających wpływ na wyniki osiągane przez fundusze zdefiniowanej daty zarządzające środkami zgromadzonymi w programie, uczestnicy PPK miniony rok mogą uznać za udany. Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 roku, w zależności od grupy FZD, znajduje się średnio od 7 396 zł do 7 817 zł, a więc od 3 474 zł do 3 897 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK.

W każdym z ostatnich 12 miesięcy uczestnicy PPK wpłacali do programu średnio ponad 508 mln złotych. W tym samym okresie wypłaty: w przypadku poważnego zachorowania, na wkład własny, po 60 r.ż. oraz zwroty wynosiły w sumie średnio 53 mln zł. Oznacza to, że suma tych wypłat z programu stanowiła miesięcznie jedynie nieco ponad 10 proc. wpłat.

Wyraźnie wyższa wartość wpłat w marcu wynika ze zaewidencjonowania dopłaty rocznej, na rachunkach uczestników PPK, którzy nabyli do niej prawo. Przypominamy, że przysługuje ona w wysokości 240 zł tym uczestnikom PPK, których wpłaty na rachunek/rachunki PPK w danym roku wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Warunkiem otrzymania dopłaty rocznej dla osób, które na swój wniosek obniżyły finansowaną przez siebie wpłatę podstawową do PPK, są wpłaty w wysokości co najmniej 25 proc. kwoty obliczonej wg. powyższych zasad. Pomimo przejściowo gorszego okresu w 2022 roku, WAN na jego koniec wyniósł niemal 12 mld złotych, co oznacza wzrost o 4,28 mld (+55,82 proc. r/r).

Jak informuje PFR Portal PPK grudzień to kolejny miesiąc dynamicznego wzrostu wartości aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty. W porównaniu m/m zanotowano wzrost WAN o 459 mln złotych, co daje w sumie blisko 12 mld zł.

W grudniu do programu przystąpiło kolejne 20 tys. nowych uczestników PPK. W sumie w programie uczestniczy już 2,52 mln pracowników (partycypacja 34,6 proc.), dla których prowadzone jest 2,86 mln rachunków PPK. Partycypacja wyraźnie rośnie w przedsiębiorstwach, które jako pierwsze wdrażały PPK – w firmach zatrudniających ponad 250 osób wynosi 52,2 proc.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
OSZCZĘDZANIE
5 lat z PPK. Kto nie przystępuje, robi sobie krzywdę?
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
OSZCZĘDZANIE
IKZE już nie tak korzystne dla zarabiających mniej po zmianach Polskiego Ładu
OSZCZĘDZANIE
PPK ruszyły do odrabiania strat
OSZCZĘDZANIE
Limity wpłat na IKE i IKZE w 2023 roku. Wstępne wyliczenia
OSZCZĘDZANIE
Na kontach pracowników w PPK przybywa pieniędzy. Wartość aktywów rośnie lawinowo