Oszczędności Polaków w PPK rosną. PFR podał dane za grudzień

Wartość aktywów netto funduszy w ramach pracowniczych planów kapitałowych wzrosła na koniec roku do 11,96 mld zł

Publikacja: 18.01.2023 15:30

Oszczędności Polaków w PPK rosną. PFR podał dane za grudzień

Foto: Adobe Stock

Jak informuje PFR Portal PPK grudzień to kolejny miesiąc dynamicznego wzrostu wartości aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty. W porównaniu m/m zanotowano wzrost WAN o 459 mln złotych, co daje w sumie blisko 12 mld zł.

W grudniu do programu przystąpiło kolejne 20 tys. nowych uczestników PPK. W sumie w programie uczestniczy już 2,52 mln pracowników (partycypacja 34,6 proc.), dla których prowadzone jest 2,86 mln rachunków PPK. Partycypacja wyraźnie rośnie w przedsiębiorstwach, które jako pierwsze wdrażały PPK – w firmach zatrudniających ponad 250 osób wynosi 52,2 proc.

Czytaj więcej

PPK ruszyły do odrabiania strat

Wzrost widać zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, choć nadal istnieje wyraźna dysproporcja między tymi sektorami. Średni koszt zarządzania funduszami przez instytucje finansowe oferujące prowadzenie PPK pozostał bez zmian i kształtuje się na poziomie 0,346 proc., a zatem dużo niżej niż wartość dopuszczona ustawą. Zysk uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD wynosi od 89 proc. do 99 proc.

Poprzedni rok zaczynaliśmy z liczbą nieco ponad 2,27 mln uczestników, 2,48 mln aktywnych rachunków oraz partycypacją na poziomie 30,8 proc. Wraz z jego końcem widoczny jest wzrost wszystkich tych parametrów. Liczba uczestników wzrosła do niemal 2,52 mln, tj. o prawie 244 tys. (+10,76 proc. r/r), liczba aktywnych rachunków wzrosła do ponad 2,86 mln, tj. o ponad 382 tys. (+15,42 proc. r/r). Partycypacja w programie zwiększyła się do 34,6 proc., tj. o 3,8 punktu procentowego (+12,34 proc. r/r).

Stale zwiększa się liczba uczestników PPK będących cudzoziemcami. Na początku 2022 roku takich uczestników było 77 tys., obecnie jest ich niemal 111 tys. Jest to wzrost aż o 44 proc. licząc rok do roku. Największą liczbę obcokrajowców uczestniczących w PPK stanowią obywatele Ukrainy. Na początku 2022 roku takich uczestników było 51 tys., obecnie jest ich niemal 75 tys. (+46 proc. r/r), widoczna jest także większa dynamika wzrostu w drugiej połowie roku.

Czytaj więcej

Najlepsze fundusze inwestycyjne. Ranking TFI "Rz" 2022

Pomimo zawirowań na rynkach finansowych, mających wpływ na wyniki osiągane przez fundusze zdefiniowanej daty zarządzające środkami zgromadzonymi w programie, uczestnicy PPK miniony rok mogą uznać za udany. Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 roku, w zależności od grupy FZD, znajduje się średnio od 7 396 zł do 7 817 zł, a więc od 3 474 zł do 3 897 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK.

W każdym z ostatnich 12 miesięcy uczestnicy PPK wpłacali do programu średnio ponad 508 mln złotych. W tym samym okresie wypłaty: w przypadku poważnego zachorowania, na wkład własny, po 60 r.ż. oraz zwroty wynosiły w sumie średnio 53 mln zł. Oznacza to, że suma tych wypłat z programu stanowiła miesięcznie jedynie nieco ponad 10 proc. wpłat.

Wyraźnie wyższa wartość wpłat w marcu wynika ze zaewidencjonowania dopłaty rocznej, na rachunkach uczestników PPK, którzy nabyli do niej prawo. Przypominamy, że przysługuje ona w wysokości 240 zł tym uczestnikom PPK, których wpłaty na rachunek/rachunki PPK w danym roku wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Warunkiem otrzymania dopłaty rocznej dla osób, które na swój wniosek obniżyły finansowaną przez siebie wpłatę podstawową do PPK, są wpłaty w wysokości co najmniej 25 proc. kwoty obliczonej wg. powyższych zasad. Pomimo przejściowo gorszego okresu w 2022 roku, WAN na jego koniec wyniósł niemal 12 mld złotych, co oznacza wzrost o 4,28 mld (+55,82 proc. r/r).

Jak informuje PFR Portal PPK grudzień to kolejny miesiąc dynamicznego wzrostu wartości aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty. W porównaniu m/m zanotowano wzrost WAN o 459 mln złotych, co daje w sumie blisko 12 mld zł.

W grudniu do programu przystąpiło kolejne 20 tys. nowych uczestników PPK. W sumie w programie uczestniczy już 2,52 mln pracowników (partycypacja 34,6 proc.), dla których prowadzone jest 2,86 mln rachunków PPK. Partycypacja wyraźnie rośnie w przedsiębiorstwach, które jako pierwsze wdrażały PPK – w firmach zatrudniających ponad 250 osób wynosi 52,2 proc.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
OSZCZĘDZANIE
5 lat z PPK. Kto nie przystępuje, robi sobie krzywdę?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
OSZCZĘDZANIE
IKZE już nie tak korzystne dla zarabiających mniej po zmianach Polskiego Ładu
OSZCZĘDZANIE
PPK ruszyły do odrabiania strat
OSZCZĘDZANIE
Limity wpłat na IKE i IKZE w 2023 roku. Wstępne wyliczenia
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
OSZCZĘDZANIE
Na kontach pracowników w PPK przybywa pieniędzy. Wartość aktywów rośnie lawinowo