Dodatek do emerytury w zamian za przekazanie prawa własności

Co trzeba wiedzieć przed podpisaniem umowy o rentę dożywotnią.

Publikacja: 05.08.2017 11:20

Dodatek do emerytury w zamian za przekazanie prawa własności

Foto: 123rf.com

Osoby, które ukończyły 60 lat i są właścicielami nieruchomości (domu lub mieszkania), mogą podpisać umowę z funduszem hipotecznym w sprawie comiesięcznej dożywotniej renty. Jest ona wypłacana po przekazaniu instytucji finansowej prawa własności do nieruchomości.

Z programu mogą skorzystać zarówno właściciele mieszkań hipotecznych, domów, jak i własnościowych mieszkań spółdzielczych. Obciążenie mieszkania kredytem lub pożyczką nie musi być przeszkodą; każdy przypadek rozpatrywany jest oddzielnie.

Wysokość świadczeń zależy od wielu czynników, głównie od wieku danej osoby, płci oraz wartości nieruchomości. Rozpiętość kwot jest duża, tak samo jak różne są ceny nieruchomości – zależnie od lokalizacji i standardu mieszkania czy domu.

Według Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych średnia wysokość takiej dożywotniej renty w Polsce wynosi 1000 zł miesięcznie. Ale w Warszawie, Gdańsku i innych dużych miastach zdarzają się klienci otrzymujący miesięcznie 2500 – 6000 zł. Ważne, żeby potencjalny klient zapoznał się z konkretnymi wyliczeniami przed podpisaniem umowy i dopiero na tej podstawie podjął decyzję.

Po notarialnym podpisaniu dokumentu prawo własności przechodzi na instytucję wypłacającą rentę, ale prawo do dysponowania nieruchomością fundusz lub bank otrzymuje dopiero po śmierci wcześniejszego właściciela; ten ma prawo dożywotnio mieszkać w mieszkaniu czy domu objętym umową.

Oczywiście umowę można rozwiązać w czasie jej obowiązywania, ale należy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Najczęściej wiąże się to z koniecznością zwrócenia otrzymanej kwoty wraz z odsetkami, kosztami poniesionymi przez daną instytucję i innymi opłatami zawartymi w umowie. Fundusze hipoteczne zwykle ubezpieczają nieruchomość, płacą podatek od nieruchomości czy za wieczyste użytkowanie gruntu.

Istnieje możliwość wynajęcia nieruchomości lokatorom. Wówczas umowa najmu podpisywana jest między trzema stronami: seniorem, lokatorem i funduszem hipotecznym.

Na polskim rynku funkcjonuje w zasadzie tylko dożywotnia renta. Pod koniec 2014 r. weszła w życie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, ale w praktyce rozwiązanie to nie działa.

Z usług funduszy hipotecznych skorzystało w Polsce dotąd zaledwie ok. 500 osób, podczas gdy w Wielkiej Brytanii – 400 tys., a w USA blisko 1 mln (dane Equity Release Council). Potencjał jest duży, ponieważ w Polsce jest ok. 9 mln emerytów, ponad 2,4 mln z nich posiada mieszkania własnościowe, a ponad 800 tys. – własnościowe spółdzielcze.

Osoby, które ukończyły 60 lat i są właścicielami nieruchomości (domu lub mieszkania), mogą podpisać umowę z funduszem hipotecznym w sprawie comiesięcznej dożywotniej renty. Jest ona wypłacana po przekazaniu instytucji finansowej prawa własności do nieruchomości.

Z programu mogą skorzystać zarówno właściciele mieszkań hipotecznych, domów, jak i własnościowych mieszkań spółdzielczych. Obciążenie mieszkania kredytem lub pożyczką nie musi być przeszkodą; każdy przypadek rozpatrywany jest oddzielnie.

Pozostało 80% artykułu
Planowanie Wydatków
Mieszkania mocno drożeją. Nie tylko przez kredyt 2%
Planowanie Wydatków
Bezpieczny kredyt 2%. Na decyzję banku czasem trzeba się naczekać
Planowanie Wydatków
Kredyty hipoteczne bez wsparcia wciąż popularne, ale nie we wszystkich bankach
Planowanie Wydatków
„Bezpieczny Kredyt 2%” rozchwytywany. Przekroczył oczekiwania
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Planowanie Wydatków
O kredyt hipoteczny coraz łatwiej
Planowanie Wydatków
O hipotekę łatwiej wszystkim. Nie tylko wnioskującym o Bezpieczny Kredyt 2%