Niskie odsetki częściowo spłacane przez państwo

Obsługa zadłużenia zaczyna się po dwóch latach od ukończeniu studiów

Publikacja: 06.08.2016 06:00

Niskie odsetki częściowo spłacane przez państwo

Foto: 123rf.com

Już od 15 sierpnia do 20 października studenci oraz doktoranci, a także – to nowość – osoby ubiegające się o przyjęcie na studia (potem trzeba będzie potwierdzić status studenta), mogą składać w bankach wnioski o udzielenie kredytów studenckich. Oprocentowanie jest bardzo niskie, wynosi teraz niecałe 0,9 proc. w skali roku. Co więcej, odsetki naliczane podczas studiów oraz w czasie dwuletniej karencji w spłacie po studiach pokrywa budżet państwa. Warunkiem ubiegania się o kredyt jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25. roku życia.

Wniosek składa się w jednym z banków; może to być PKO BP, Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), SGB-Bank (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). Należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia, dokumenty wymagane do poręczenia kredytu, oświadczenie o liczbie członków rodziny, oświadczenia lub zaświadczenia o dochodach z poprzedniego roku.

W nadchodzącym roku akademickim miesięczna rata kredytu studenckiego może wynosić: 600 zł (podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (podwyższona), 400 zł (obniżona). We wniosku należy wskazać, o jaką kwotę nam chodzi (potem można zmienić decyzję).

Student musi spełnić kryterium dochodowe. W roku akademickim 2016/2017 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu wynosi 2500 zł.

Bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu i zadecyduje, czy przyzna finansowanie. Jeśli odmówi, student może złożyć wniosek w innym banku do 30 listopada 2016 r. Umowy kredytowe mogą być zawierane do 31 grudnia 2016 r.

Kto ma kłopoty z zabezpieczeniem kredytu, może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez sześć lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez cztery. Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od ukończenia studiów. Liczba rat spłaty stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniej karencji odsetki spłacane są przez budżet państwa. Natomiast w okresie spłaty kredytu odsetki są regulowane przez kredytobiorcę. Wynoszą połowę stopy redyskontowej weksli NBP. Stopa ta znajduje się obecnie na poziomie 1,75 proc.

Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej, może wnioskować o okresowe zawieszenie spłaty, a w sytuacjach skrajnych – nawet o umorzenie. Natomiast prymusi mogą liczyć na umorzenie 20 proc. kredytu.

Z danych wynika, że w ciągu 17 lat funkcjonowania systemu banki udzieliły kredytów blisko 391 tys. studentów.

—b.ż.

Już od 15 sierpnia do 20 października studenci oraz doktoranci, a także – to nowość – osoby ubiegające się o przyjęcie na studia (potem trzeba będzie potwierdzić status studenta), mogą składać w bankach wnioski o udzielenie kredytów studenckich. Oprocentowanie jest bardzo niskie, wynosi teraz niecałe 0,9 proc. w skali roku. Co więcej, odsetki naliczane podczas studiów oraz w czasie dwuletniej karencji w spłacie po studiach pokrywa budżet państwa. Warunkiem ubiegania się o kredyt jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25. roku życia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Planowanie Wydatków
BLIK wypiera płatności zbliżeniowe
Planowanie Wydatków
Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca
Planowanie Wydatków
Jakie zasady „mieszkania na start”? Jest projekt ustawy nowego kredytu
Planowanie Wydatków
"Mieszkanie na start" zastąpi "bezpieczny kredyt 2%": kto się załapie, a kto nie
Planowanie Wydatków
Koniec przyjmowania wniosków o „kredyt 2 proc.”. Rząd zapowiada zmiany
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?