Niskie odsetki częściowo spłacane przez państwo

Obsługa zadłużenia zaczyna się po dwóch latach od ukończeniu studiów

Publikacja: 06.08.2016 06:00

Niskie odsetki częściowo spłacane przez państwo

Foto: 123rf.com

Już od 15 sierpnia do 20 października studenci oraz doktoranci, a także – to nowość – osoby ubiegające się o przyjęcie na studia (potem trzeba będzie potwierdzić status studenta), mogą składać w bankach wnioski o udzielenie kredytów studenckich. Oprocentowanie jest bardzo niskie, wynosi teraz niecałe 0,9 proc. w skali roku. Co więcej, odsetki naliczane podczas studiów oraz w czasie dwuletniej karencji w spłacie po studiach pokrywa budżet państwa. Warunkiem ubiegania się o kredyt jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25. roku życia.

Wniosek składa się w jednym z banków; może to być PKO BP, Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), SGB-Bank (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). Należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia, dokumenty wymagane do poręczenia kredytu, oświadczenie o liczbie członków rodziny, oświadczenia lub zaświadczenia o dochodach z poprzedniego roku.

W nadchodzącym roku akademickim miesięczna rata kredytu studenckiego może wynosić: 600 zł (podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (podwyższona), 400 zł (obniżona). We wniosku należy wskazać, o jaką kwotę nam chodzi (potem można zmienić decyzję).

Student musi spełnić kryterium dochodowe. W roku akademickim 2016/2017 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu wynosi 2500 zł.

Bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu i zadecyduje, czy przyzna finansowanie. Jeśli odmówi, student może złożyć wniosek w innym banku do 30 listopada 2016 r. Umowy kredytowe mogą być zawierane do 31 grudnia 2016 r.

Kto ma kłopoty z zabezpieczeniem kredytu, może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez sześć lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez cztery. Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od ukończenia studiów. Liczba rat spłaty stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniej karencji odsetki spłacane są przez budżet państwa. Natomiast w okresie spłaty kredytu odsetki są regulowane przez kredytobiorcę. Wynoszą połowę stopy redyskontowej weksli NBP. Stopa ta znajduje się obecnie na poziomie 1,75 proc.

Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej, może wnioskować o okresowe zawieszenie spłaty, a w sytuacjach skrajnych – nawet o umorzenie. Natomiast prymusi mogą liczyć na umorzenie 20 proc. kredytu.

Z danych wynika, że w ciągu 17 lat funkcjonowania systemu banki udzieliły kredytów blisko 391 tys. studentów.

—b.ż.

Już od 15 sierpnia do 20 października studenci oraz doktoranci, a także – to nowość – osoby ubiegające się o przyjęcie na studia (potem trzeba będzie potwierdzić status studenta), mogą składać w bankach wnioski o udzielenie kredytów studenckich. Oprocentowanie jest bardzo niskie, wynosi teraz niecałe 0,9 proc. w skali roku. Co więcej, odsetki naliczane podczas studiów oraz w czasie dwuletniej karencji w spłacie po studiach pokrywa budżet państwa. Warunkiem ubiegania się o kredyt jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25. roku życia.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Planowanie Wydatków
Zyski banków rosną, ale premier Tusk zapowiedział wakacje kredytowe
Planowanie Wydatków
Połowa Polaków jeszcze nie kupiła prezentów
Planowanie Wydatków
ZBP: budżet na dopłaty do „kredytu 2 proc.” zbliża się do wyczerpania
Planowanie Wydatków
Kupowanie bez płacenia zostanie uregulowane. Część zapisów budzi wątpliwości
Planowanie Wydatków
Wyczerpują się pieniądze na kredyt 2%. Co w tym bałaganie mają zrobić Polacy?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu