Kupno nieruchomości z licytacji komorniczej

Licytacja nieruchomości dokonywana przez komornika jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych.

Publikacja: 20.12.2018 15:40

Kupno nieruchomości z licytacji komorniczej

Foto: Fotorzepa, Tomasz Jodłowski

Osoba, która wzięła udział w licytacji i zaoferowała cenę najwyższą, ma prawo domagać się przeniesienia na nią własności nieruchomości, co zasadniczo powinno nastąpić niezwłocznie po wydaniu przez sąd postanowienia co do przybicia, a także wysłuchania licytanta, który zaoferował cenę najwyższą, i innych uczestników postępowania, a także po wpłacaniu zaoferowanej kwoty. Decydując się jednak na kupno nieruchomości z licytacji komorniczej, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, w tym również tych odnoszących się do warunków formalnych umożliwiających wzięcie udziału w licytacji.

Licytacje komornicze – o czym należy wiedzieć?

Licytacja komornicza nieruchomości zostaje ogłoszona publicznie przez komornika w formie obwieszczenia. W obwieszczeniu tym znajdują się informacje dotyczące nieruchomości wraz ze wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego. Komornik podaje także numer księgi wieczystej. Dzięki temu zainteresowani przystąpieniem do licytacji mogą dokładnie zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi licytowanej nieruchomości. Ponadto podaje sumę oszacowania i cenę wywołania.

Co istotne, obwieszczenie o licytacji zawiera informację na temat wysokości rękojmi, którą licytant ma obowiązek wpłacić ze wskazanym terminie pod rygorem nie dopuszczenia go do licytacji. Warto pamiętać, że wysokość rękojmi to jedna dziesiąta sumy oszacowania wartości nieruchomości. Rękojmię można również złożyć w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny sposób wskazany przez komornika. Należy ją złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

W obwieszczeniu powinna ponadto znaleźć się informacja o tym, w jakim terminie, przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji, wolno będzie oglądać nieruchomość, a także przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji powinno być ogłoszone publicznie, w budynku sądowym i w lokalu gminy (co najmniej na dwa tygodnie przed jej terminem), a także w poczytnym dzienniku na terenie gminy, gdzie jest prowadzona licytacja.

Komornicze licytacje – zasady dotyczące postępowania po zakończeniu licytacji

Po zakończeniu licytacji, a więc po tym, gdy komornik trzy razy obwieści, że dalsze postąpienia nie będą przyjęte, licytacja zostaje zamknięta, a sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o udzieleniu przybicia. Gdy postanowienie to stanie się prawomocne, a licytant, który zaoferował najwyższą cenę spełni wszystkie warunki licytacyjne, sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Postanowienie to, gdy stanie się prawomocne, przenosi własność na nabywcę i jest podstawą do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w księdze wieczystej.

Ponadto na jego podstawie nabywca może być wprowadzony do nieruchomości i może żądać opróżnienia jej pomieszczeń bez potrzeby nadania postanowieniu klauzuli wykonalności. Zanim to postanowienie zostanie jednak wydane, licytant musi zapłacić cenę. Należy to zrobić w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania poprzez złożenie kwoty na rachunek depozytowy Ministra Finansów, oczywiście uprzednio dokonując potrącenia wpłaconej wcześniej rękojmi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin zapłaty ceny może być przedłużony, nie więcej jednak niż do miesiąca. Natomiast jeśli chodzi o rękojmię wpłaconą przez pozostałych licytantów, których oferta nie była najwyższa, zostaje nim niezwłocznie zwrócona po zakończeniu licytacji.

Trzeba również pamiętać, że nabywca nieruchomości od dnia uprawomocnienia się postanowienia o jej nabyciu ponosi wszystkie powtarzające się daniny publiczne, na przykład podatki. Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 971 Kodeksu postępowania cywilnego „nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia nieruchomości ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych”.

Osoba, która wzięła udział w licytacji i zaoferowała cenę najwyższą, ma prawo domagać się przeniesienia na nią własności nieruchomości, co zasadniczo powinno nastąpić niezwłocznie po wydaniu przez sąd postanowienia co do przybicia, a także wysłuchania licytanta, który zaoferował cenę najwyższą, i innych uczestników postępowania, a także po wpłacaniu zaoferowanej kwoty. Decydując się jednak na kupno nieruchomości z licytacji komorniczej, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, w tym również tych odnoszących się do warunków formalnych umożliwiających wzięcie udziału w licytacji.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Planowanie Wydatków
Ile zapłacisz na igrzyskach olimpijskich w Paryżu? Jak można zaoszczędzić?
Planowanie Wydatków
Ile kosztuje wyprawa na piłkarskie Euro 2024? Jak kibic może zaoszczędzić?
Planowanie Wydatków
BLIK wypiera płatności zbliżeniowe
Planowanie Wydatków
Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Planowanie Wydatków
Jakie zasady „mieszkania na start”? Jest projekt ustawy nowego kredytu
Planowanie Wydatków
"Mieszkanie na start" zastąpi "bezpieczny kredyt 2%": kto się załapie, a kto nie