Portret zadłużonego Polaka

Jako najczęstszy powód niespłacania swoich zadłużeń Polacy wymieniają zbyt niskie dochody. Jak rodacy radzą sobie z zalegającymi długami?

Publikacja: 04.10.2017 14:53

Portret zadłużonego Polaka

Foto: Fotolia

Grupa Lindorff postanowiła przyjrzeć się, jakie są najczęstsze powody wpadania Polaków w długi oraz ich sposoby z radzeniem sobie z zaległymi zobowiązaniami. Problem nie jest obcy w naszym społeczeństwie, ponieważ ok. 40 proc. Polaków deklaruje, że ma doświadczenia związane z zadłużeniami. Wyniki badania zleconego przez Lindorff zostały przedstawione w raporcie pt. „Sytuacja materialna Polaków”.

Jakie są powody zadłużeń Polaków?

Ankietowani, którzy przyznali się do teraźniejszych lub wcześniejszych problemów z długami, przyznali, że najczęstszym powodem przeterminowania i niespłacenia zobowiązań w terminie są zbyt małe dochody – tę odpowiedź wybrało 33 proc. badanych. Kolejną ważną przyczyną, na którą powołało się 31 proc. respondentów, okazała się utrata pracy. Z kolei 18 proc. badanych usprawiedliwiło swoje zaległe zobowiązania utratą źródła finansowania innego niż dochód z pracy. Znacznie rzadziej wymieniali oni takie czynniki, jak wypadek losowy, nieszczęście w rodzinie czy chorobę, a także nieumiejętne zarządzanie pieniędzmi (ok. 10 proc. ankietowanych w obydwu przypadkach). Natomiast 6 proc. osób wskazało, że to rozwód przyczynił się do ich problemów ze spłatą zadłużenia.

Wyniki przedstawiają się nieco inaczej, jeśli uwzględnimy różnicę płci. Okazało się, że to mężczyźni najczęściej wpadają w długi przez zbyt niskie dochody (aż 37 proc. z nich), natomiast wśród kobiet odpowiedzi tej udzieliło 29 proc. respondentek. Główną przyczyną niespłaconych długów wśród pań z kolei jest utrata pracy (30 proc. respondentek). Tej odpowiedzi udzielił niemal ten sam odsetek mężczyzn (31 proc. z nich). Więcej kobiet od mężczyzn natomiast wskazało na wypadki losowe i nieszczęścia w rodzinie (17 proc. kobiet, 6 proc. mężczyzn), natomiast panowie częściej przyznawali się do nieumiejętnego zarządzania wydatkami (11 proc. mężczyzn, 9 proc. kobiet).

Jak zauważają autorzy badania, fakt, że dla większości badanych (zwłaszcza mężczyzn) zbyt niskie dochody są wytłumaczeniem nieregulowania zobowiązań, może prowadzić do mało pozytywnej konkluzji – że Polacy często nie dostrzegają swoich braków w umiejętnościach zarządzania domowymi finansami.

Czego oczekują Polacy?

Ankietowanych zapytano również, jak reagują na kontakt windykacyjny, kiedy mają zaległe zobowiązanie. Większość badanych wybrała którąś z tych dwóch odpowiedzi: albo oczekują propozycji rozwiązania problemu (38 proc. respondentów), albo próbują negocjować (36 proc. respondentów). Zaledwie 8 proc. ankietowanych unika kontaktu, z kolei 6 proc. czeka, aż dług się przedawni.

Do kogo sięgają po pomoc?

Respondenci zapytani o to, jakich form pomocy szukają, gdy zmagają się z przeterminowanymi długami, najczęściej odpowiedzieli, że zasięgają porady u innych (24 proc. ankietowanych) bądź rozmowy i wsparcia (również) 24 proc. ankietowanych). 20 proc. badanych z kolei oczekuje w trudnej sytuacji podpisania ugody z firmą zarządzającą wierzytelnościami, natomiast 16 proc. respondentów w chwili problemów finansowych zaciąga kolejne zobowiązanie.

Jak piszą autorzy badania, dzisiejsze praktyki oraz narzędzia udostępniane przez firmy zarządzające wierzytelnościami oferują wiele różnych sposobów na zindywidualizowanie spłaty zobowiązania. Proces ten, dotychczas kojarzony z dużym obciążeniem psychicznym, dziś nie musi się już niczym różnić od wygodnego płacenia rachunków w internecie. W raporcie wskazano na dwie kategorie sposobów spłaty zobowiązania: bezpośredni kontakt z wierzycielem oraz samodzielna spłata w sieci. Ta pierwsza jest dobra w przypadkach, kiedy samodzielne stworzenie planu spłaty zobowiązania sprawia nam kłopot, z kolei druga jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które wolą same przeanalizować swój budżet i zasugerować komfortową dla nas wysokość raty, a także czują się niekomfortowo przy bezpośrednim kontakcie z negocjatorem.

Grupa Lindorff postanowiła przyjrzeć się, jakie są najczęstsze powody wpadania Polaków w długi oraz ich sposoby z radzeniem sobie z zaległymi zobowiązaniami. Problem nie jest obcy w naszym społeczeństwie, ponieważ ok. 40 proc. Polaków deklaruje, że ma doświadczenia związane z zadłużeniami. Wyniki badania zleconego przez Lindorff zostały przedstawione w raporcie pt. „Sytuacja materialna Polaków”.

Jakie są powody zadłużeń Polaków?

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Planowanie Wydatków
BLIK wypiera płatności zbliżeniowe
Planowanie Wydatków
Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca
Planowanie Wydatków
Jakie zasady „mieszkania na start”? Jest projekt ustawy nowego kredytu
Planowanie Wydatków
"Mieszkanie na start" zastąpi "bezpieczny kredyt 2%": kto się załapie, a kto nie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Planowanie Wydatków
Koniec przyjmowania wniosków o „kredyt 2 proc.”. Rząd zapowiada zmiany
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał