W najnowszym badaniu przeprowadzonym na rzecz poradnika „Zarządzanie własnymi finansami” Santander Consumer Bank zapytał Polaków o to, co jest dla nich najbardziej istotne przy wyborze produktu kredytowego. Największe znaczenie dla większości badanych miała możliwość spłaty w stałych, równych kwotach co miesiąc (30 proc.). Tę odpowiedź często wskazywali mężczyźni (34 proc. w porównaniu do 27 proc. kobiet) oraz osoby w wieku 40-49 i 50-59 lat (w obu przypadkach powyżej 40 proc.). W następnej kolejności ankietowani wybierali opcję samodzielnego ustalenia wysokości comiesięcznej spłaty kredytu przy podpisywaniu umowy (29 proc.). Ta cecha miała największe znaczenie dla najmłodszych badanych w wieku 18-29 lat (54 proc.), co może być związane z tym, że z racji wieku osiągają oni mniejsze dochody, więc chcieliby mieć możliwość dostosowania do nich bankowych produktów.

– Duże znaczenie dla respondentów badania miała także możliwość wykorzystania pieniędzy na dowolne wydatki, bez ograniczeń – komentuje Agata Krawczyk, kierownik Zespołu Produktów Kartowych z Santander Consumer Banku. – Wskazała ją co czwarta osoba (23 proc.). Po tych odpowiedziach da się zauważyć, że oczekiwania potencjalnych klientów nie są wygórowane, przeważająca część chciałaby jedynie większej sprawczości i elastyczności, jeśli chodzi o produkty kredytowe – dodaje. Zwraca przy tym uwagę na kartę ratalną swojego banku. Umożliwia ona klientom zakup wybranego towaru w dowolnym miejscu i możliwość jego spłaty w stałych, równych kwotach, bez konieczności każdorazowego podpisywania wniosków o udzielenie kredytu ratalnego i szukania sklepu, który mógłby go zaoferować. Dodatkowo klient może sam wybrać kwotę, którą będzie w stanie spłacać co miesiąc. – Jesteśmy przekonani, że w ciągu najbliższych lat będzie pojawiać się coraz więcej podobnych produktów kredytowych, ukierunkowanych na możliwie maksymalne dopasowanie się do możliwości i potrzeb każdego potencjalnego klienta – dodaje.

Czytaj więcej

Kredyt. KNF zaostrzyła warunki. Zdolność kredytowa Polaków spada

Ankietowani często odpowiadali również, że przy wyborze produktu kredytowego istotna jest możliwość podpisania umowy przez internet (17 proc.). Co ciekawe, było to istotne zwłaszcza dla osób po 40. roku życia (38 proc.). Może to wiązać się z faktem, że wiele osób w tym wieku ma większą ilość zobowiązań niż młodsze grupy wiekowe czy seniorzy, i w związku z tym czuje silniejszą potrzebę oszczędzania czasu.