Część banków twierdzi, że absolutnie nie, niektóre nie zabierają stanowiska w tej sprawie.

- Ocenę zdolności kredytowej dokonujemy przede wszystkim w oparciu o wysokość dochodów wnioskodawców oraz ich miesięcznych obciążeń – mówi Paweł Jurek, rzecznik Pekao SA.

Informacje o wakacjach kredytowych w BIK

Pan Tomasz dwa lata temu zaciągnął ponad pół miliona złotych kredytu hipotecznego w BNP Paribas na zakup domu na warszawskiej Białołęce. Uprawia wolny zawód i ma wysokie dochody. Jak każdy może zawiesić raty w ramach z wakacji kredytowych to jednak nie skorzysta z tej propozycji.

Dlaczego? – W przyszłości będę chciał jeszcze zaciągnąć kredyt, a skorzystanie z zawieszenia rat obniży mi ocenę kredytową – tłumaczy czytelnik.

29 lipca weszły w życie przepisy dotyczące ustawowych wakacji kredytowych.

Pozwalają one na zawieszenie spłaty ośmiu rat kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania w złotówkach na własne potrzeby kredytobiorcy.  

W ramach tego rozwiązania można zawiesić osiem rat kredytu hipotecznego: cztery w tym i cztery w przyszłym roku. Zostaną one przeniesione na koniec okresu kredytowania, a okres spłaty kredytu zostanie wydłużony o raty, których nie spłaciłeś w ramach zawieszenia rat.

Czytaj więcej

Wakacje kredytowe rządowe a bankowe. Różnice w odpoczynku od rat

Wakacje kredytowe nie przysługują kredytom indeksowanym lub denominowanym do waluty innej niż złoty. Umowa kredytowa musi być podpisana przed 1 lipca 2022 roku natomiast  termin zakończenia okresu kredytowania musi przypadać co najmniej sześć miesięcy od tej daty.

Po złożeniu wniosku przez klienta o zawieszenie spłaty rat banki przekażą do BIK informację o wakacjach kredytowych klientów. Osoby, które z nich skorzystają mogą to samodzielnie sprawdzić w raporcie BIK.

Przy kredycie aktualnie objętym wakacjami kredytowymi znajduje się adnotacja: Ustawowe zawieszenie spłaty – kredyt hipoteczny. A po upływie okresu zawieszenia rat pojawi się informacja: Zakończone ustawowe zawieszenie spłaty – kredyt hipoteczny.

Banki mają siedem dni na przekazanie do BIK informacji o tym, że klient korzysta z ustawowych wakacji kredytowych. Dopiero po przekazaniu tych danych do BIK informacja o zawieszeniu spłaty będzie widoczna w raportach poszczególnych osób.

Jak dużo takich informacji wpłynęło do tej pory do BIK? Na razie nie wiadomo. - Takie informację będziemy przekazywać w przyszłym tygodniu – podało nam Biuro Informacji Kredytowej.

Czytaj więcej

Wniosek o wakacje kredytowe. Kiedy najlepiej złożyć

Ale bez wpływy na zdolność kredytową?

Jak bank podchodzą do ustawowych wakacji kredytowych? Czy skorzystanie z nich obniży ocenę kredytową klientów w przyszłości?

Joanna Nagierska z Alior Banku podaje, że bank informuje BIK o każdej zmianie statusu rachunku, o ile taka zmiana jest przez BIK ewidencjonowana.

- Korzystanie przez klienta lub nie z wakacji kredytowych nie wpływa zarówno na ocenę jego zdolności kredytowej, jak i na wydanie decyzji kredytowej – zapewnia Joanna Nagierska.

Paweł Jurek, rzecznik Pekao SA podaje, że oceny zdolności kredytowej jego bank dokonuje przede wszystkim w oparciu o wysokość dochodów wnioskodawców oraz ich miesięcznych obciążeń.

- Skorzystanie z zawieszenia spłaty kredytu w ramach rządowych wakacji kredytowych nie wpływa na ewentualne przyszłe decyzje kredytowe. Aktualnie obowiązujące uregulowania wymagają, aby banki przekazywały informację o zawieszeniu spłaty kredytu hipotecznego do Biura Informacji Kredytowej S.A – mówi Paweł Jurek.

Czytaj więcej

Poszedł prosić o wakacje kredytowe. Kosztowały tyle, co rata

Także Krzysztof Kurek z Banku Millennium zapewnia, że wpis w BIK o skorzystaniu przez klienta z ustawowych wakacji kredytowych nie będzie mieć wpływu na ocenę jego zdolności kredytowej.

Małgorzata Witkowska, z PKO BP mówi, że informacja o skorzystaniu z rządowych wakacji kredytowych jest przekazywana przez bank do BIK, nie jest jednak w PKO Banku Polskim traktowana jak zaległość w spłacie kredytu i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.

- W przypadku chęci zaciągnięcia nowego kredytu zdolność kredytowa oceniana jest indywidualnie i jest uzależniona od cech klienta, transakcji, sytuacji makroekonomicznej, zgodnie z zaleceniami nadzoru itp. – wylicza Małgorzata Witkowska.

Jednak już ING Bank Śląski takich deklaracji nie składa. - Bank przekazuje do BIK informacje o zawieszeniu spłaty kredytu – poinformowała nas jedynie Magdalena Ostrowska, z jego biura prasowego.

A BNP Paribas nie odpowiedział na pytania. - W dalszym ciągu dysponujemy ograniczonymi zasobami personalnymi ze względu na końcówkę sezonu urlopowego – poinformował bank.