Bezpieczny kredyt hipoteczny 2 proc. w Sejmie. Warunki programu

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe w połowie marca. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejm kontynuuje prace nad projektem Pierwsze Mieszkanie. Ustawa umożliwi Polakom pozyskanie kredytu z rządową dopłatą na zakup pierwszego mieszkania.

Aktualizacja: 12.04.2023 16:41 Publikacja: 12.04.2023 14:49

Bezpieczny kredyt hipoteczny 2 proc. w Sejmie. Warunki programu

Foto: Adobe Stock

Oprocentowanie kredytu ma wynieść 2 proc. plus marża banku, a dopłaty mają być datowane przez 10 lat. Projekt umożliwia założenie Konta Mieszkaniowego. Do projektu został dodany zakaz cesji umów deweloperskich. Program ma wejść w życie 1 lipca 2023 roku.

Dla kogo kredyty 2 proc.?

O Bezpieczny Kredyt 2 proc. będą mogły ubiegać się osoby w wieku do 45 lat — w przypadku małżeństwa lub partnerów z dzieckiem warunek będzie musiała spełniać jedna osoba. Jest to kredyt na pierwsze mieszkanie czy dom, więc osoby te nie mogą mieć prawa własności lokalu lub domu, nie może im przysługiwać także spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Maksymalna wartość kredytu w przypadku singla wynosi 500 tys. zł, zaś dla małżeństw lub rodziców z dzieckiem - 600 tys. zł, a wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W projekcie nie ma żadnego limitu ceny za metr kwadratowy czy maksymalnego metrażu nieruchomości.

Warunkiem uzyskania kredytu, jest także posiadanie wymaganej przez bank zdolności kredytowej adekwatnej do kwoty zadłużenia.

Czytaj więcej

Kredyty hipoteczne wracają do łask

2 proc. plus marża banku

Oprocentowanie kredytu przez pierwsze 10 lat spłaty będzie stałe i wyniesie 2 proc. plus marża banku. Do kosztów kredytu należy także doliczyć prowizję bankową, jeśli będzie pobierana. Kredyty będzie spłacanych w ratach malejących.

Po dziesięciu latach, oprocentowanie kredytu będzie zgodne z oprocentowanie rynkowym. To czy w związku ze zmianą oprocentowania wzrośnie rata kredytu, będzie zależało od kilku czynników. Przede wszystkim okres kredytowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę) oraz aktualny poziom stóp procentowych.

W sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciąża nadmiernie domowy budżet, ustawa przewiduje możliwość skorzystania z wydłużonego okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat.

Różnicę między oprocentowaniem rynkowym (liczonym jako średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących) a stawką 2 proc., pokrywać będą dopłaty rządowe pokrywane ze środków utworzonego w BGK Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Cel kredytu 2 proc.

Środki z kredytu będzie można przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Ponadto będzie można pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej lub wydatki związane z budową domu, jego wykończeniem, a także zakupem działki.

Natomiast bezpieczny kredyt nie zostanie udzielony osobie na nabycie części udziałów w przepisach.

Czytaj więcej

Mocny wzrost zdolności kredytowej Polaków. Ułatwienia zaczynają działać

Utrata prawa do dopłaty

Korzystając z kredytu 2 proc., trzeba wiedzieć o kilku czynnikach, które mogą przyczynić się do utraty dofinansowania. Jednym z nich jest zmiana oprocentowania stałego na zmienne. Do zakupionego na kredyty domu lub mieszkania trzeba się wprowadzić w ciągu dwóch lat. Czas ten jest liczony od zgłoszenia zakończenia budowy domu lub nabycia prawa własności. Oprócz tego dopłaty utraci również kredytobiorca, w stosunku do którego ogłoszono upadłość.

Utrata dopłaty nastąpi również, kiedy do kredytowanej nieruchomości wprowadzi się osoba, która nie jest kredytobiorcą, ale prowadziła z kredytobiorcą gospodarstwo domowe w okresie 12 miesięcy przed udzieleniem finansowania. Dopłatę stracą też rodzice, którzy przed wprowadzeniem się do kredytowanej nieruchomości, nie prowadzili wspólnie gospodarstwa domowego.

Utrata nastąpi też wtedy, gdy stroną umowy kredytowej przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielenia kredytu jako jedyny spełniał warunek 45 lat z wyjątkiem sytuacji, gdy zdarzenie nastąpiło w wyniku śmierci kredytobiorcy.

Do utraty doprowadzi także udostępnienie nieruchomości osobie, która nie jest kredytobiorcą, czyli np. nie będzie można tego mieszkania wynajmować.

Konto Mieszkaniowe

Projekt wprowadza też specjalne konto oszczędnościowe. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Cesja umowy

W ustawie wprowadzono całkowity zakaz cesji umowy rezerwacyjnej, a możliwość cedowania umowy deweloperskiej została ograniczona do przypadków cesji jednego lokalu mieszkalnego dokonywanej przez nabywcę, który w okresie trzech lat poprzedzających jej dokonanie, nie dokonał podobnej cesji innej umowy deweloperskiej. Wyjątek od tej reguły stanowią cesje na rzecz osób najbliższych. Ponadto umowa cesji ma być wyłącznie w formie aktu notarialnego.

Czytaj więcej

Kogo stać dziś na budowę domu

Podatek od zakupu hurtowego

W przyjętych przepisach znalazł się zapis ograniczający hurtowy skup mieszkań, będzie dotyczyło każdego kolejnego mieszkania powyżej piątego. Aby nie podpadać pod zapisy ustawy, będzie można zakupić lokal mieszkalny raz na 12 miesięcy. Zakup każdego kolejnego mieszkania w danym roku będzie wiązał się z obowiązkiem odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6 proc.

Waloryzacja czynszu

Projekt umożliwia też waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start. Chodzi o dopłaty realizowane z Funduszu Dopłat BGK za pośrednictwem gmin, które przystąpiły do programu. Z dopłat mogą korzystać m.in. najemcy osiedli PFR Nieruchomości.

Przepisy dotyczące kredytu z dopłatą i konta mieszkaniowego mają wejść w życie 1 lipca br., natomiast zmiany w zakresie umów rezerwacyjnych i deweloperskich po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Policzmy różnicę w kredytach

Kredyty 30 letni, raty malejące, marża banku 2 punkty proc., WIBOR6M – 6,95 proc., kwota kredytu 500 tys. zł.

Oprocentowanie rynkowe (WIBOR + marża banku) – 8,95 proc.

Oprocentowanie preferencyjne (2 proc. + marża banku) – 4,00 proc.

Rata pierwsza przy oprocentowaniu rynkowym – 5 118 zł

Rata pierwsza Kredyty 2 proc. – 3 056 zł

Różnica – 2 062 zł

120 rata przy oprocentowaniu rynkowym – 3 885 zł

120 rata pierwsza kredyty 2 proc. – 2 505 zł

Różnica – 1 380 zł

Rata kredytu po 10 latach wzrośnie do 3 875 zł (o ok. 1370 zł)

(przy założeniu niezmienności oprocentowania kredytu)

Planowanie Wydatków
Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Planowanie Wydatków
Jakie zasady „mieszkania na start”? Jest projekt ustawy nowego kredytu
Planowanie Wydatków
"Mieszkanie na start" zastąpi "bezpieczny kredyt 2%": kto się załapie, a kto nie
Planowanie Wydatków
Koniec przyjmowania wniosków o „kredyt 2 proc.”. Rząd zapowiada zmiany
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Planowanie Wydatków
Zyski banków rosną, ale premier Tusk zapowiedział wakacje kredytowe