W 2017 r. 22 procent korespondencji kierowanej przez pasażerów stanowiły skargi dotyczące higieny, komfortu i jakości obsługi. W tej kategorii mieszczą się m.in. przypadki awarii klimatyzacji lub ogrzewania w pociągach, nieczynnych lub brudnych toalet, a także niewłaściwego zachowania konduktorów czy pracowników kas biletowych.

Na niesatysfakcjonujący rozkład jazdy poskarżyło się 19 procent podróżnych. A 17 procent zgłoszeń dotyczyło odmowy wypłacenia odszkodowań za opóźnienia pociągów czy nieuwzględnienia odwołań od wezwań do zapłaty wystawionych przez kontrolerów.

Zbyt długie kolejki do kas, za mało czynnych okienek czy niewłaściwe godziny ich otwarcia były tematem 13 procent uwag. W tej kategorii coraz więcej zastrzeżeń obejmuje działanie internetowych systemów sprzedaży i aplikacji mobilnych. W zgłoszeniach dotyczących informacji pasażerskiej i oznakowania pociągów (14 proc.) podróżni opisywali przypadki nieprawidłowości czy rozbieżności między informacjami podawanymi przez megafony, a wyświetlanymi na tablicach. Dostrzeżono również błędy lub nieaktualne treści na tablicach kierunkowych pociągów.

Najczęściej wybieraną formą komunikacji z Urzędem jest poczta elektroniczna. W 2017 r. tą drogą przesłano 819 zgłoszeń. Popularną formą przesyłania skarg był również formularz kontaktowy na stronie internetowej Urzędu – 140 zgłoszeń. Pocztą tradycyjną dotarło do Urzędu 68 skarg, za pośrednictwem e-PUAP – 6, a jedna osoba wniosła skargę osobiście.

W Urzędzie Transportu Kolejowego istnieje też infolinia: 22 460 40 80. Dyżurujący tam pracownicy informują pasażerów o przysługujących im prawach. W ubiegłym roku udzielono 1063 porad, z czego 117 zakończyło się złożeniem skargi na przedsiębiorstwa kolejowe.