Samochód sprzedajemy bez AC

Planuję sprzedać czteroletni samochód. Auto ma nie tylko ubezpieczenie OC, ale także autocasco.

Publikacja: 04.06.2017 06:15

Samochód sprzedajemy bez AC

Foto: Fotolia

Zdecydowałem się na polisę z szerokim zakresem ochrony, więc jej cena nie była niska. Czy mam szansę na zwrot pieniędzy za niewykorzystaną ochronę? A może – tak jak to jest w przypadku ubezpieczenia OC – powinienem sprzedać samochód razem z polisą AC? – pyta czytelnik.

Z dobrowolnym ubezpieczeniem autocasco przy sprzedaży auta jest inaczej niż z obowiązkowym OC. W ubezpieczeniu OC chodzi nie tylko o ochronę majątku ubezpieczonego (w razie spowodowania wypadku nie będzie musiał z własnej kieszeni pokrywać kosztów odszkodowania), ale głównie o zapewnienie ochrony poszkodowanemu (żeby poniesione przez niego straty zostały zrekompensowane niezależnie od możliwości finansowych sprawcy). Natomiast autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym zapewniającym ochronę tylko właścicielowi samochodu w takim zakresie, jaki został przez niego wybrany.

Umowa ubezpieczenia autocasco nie przechodzi na nabywcę samochodu, ale rozwiązuje się automatycznie z chwilą sprzedaży pojazdu. Dotychczasowy właściciel auta, który chce otrzymać zwrot składki za AC, powinien wystąpić do swojego ubezpieczyciela z odpowiednim wnioskiem. Towarzystwo zwróci składkę za niewykorzystany okres, czyli za czas od sprzedaży auta do końca okresu, na jaki umowa została zawarta, ale nie w każdej sytuacji. Zwrot według tej zasady nastąpi tylko wtedy, gdy w okresie obowiązywania danej polisy AC nie zostało wypłacone z niej żadne odszkodowanie.

Natomiast jeśli ktoś likwidował szkodę z autocasco, to otrzyma zwrot składki proporcjonalny do niewykorzystanej sumy ubezpieczenia. Gdyby więc zostało wypłacone odszkodowanie za szkodę całkowitą, może się zdarzyć tak, że zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w ogóle nie będzie; kluczowe znaczenie mają tutaj zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).

Jeśli nowy właściciel samochodu będzie chciał kontynuować dotychczasową umowę autocasco, może sprawdzić, czy dane towarzystwo przewiduje taką opcję. Informacje na ten temat oraz o ewentualnych rozliczeniach w takiej sytuacji znajdują się w OWU.

W przypadku OC regulacje prawne są proste: przy sprzedaży auta sprzedawca musi przekazać nabywcy umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Poza tym powinien poinformować towarzystwo o fakcie sprzedaży oraz podać dane nabywcy. Umowa ulega rozwiązaniu dopiero po upływie okresu, na jaki została zawarta. ©?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ubezpieczeń, prosimy przysyłać je pocztą elektroniczną na adres:

r.skibinska@rp.pl lub b.zulawnik@rp.pl.

Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć.

Zdecydowałem się na polisę z szerokim zakresem ochrony, więc jej cena nie była niska. Czy mam szansę na zwrot pieniędzy za niewykorzystaną ochronę? A może – tak jak to jest w przypadku ubezpieczenia OC – powinienem sprzedać samochód razem z polisą AC? – pyta czytelnik.

Z dobrowolnym ubezpieczeniem autocasco przy sprzedaży auta jest inaczej niż z obowiązkowym OC. W ubezpieczeniu OC chodzi nie tylko o ochronę majątku ubezpieczonego (w razie spowodowania wypadku nie będzie musiał z własnej kieszeni pokrywać kosztów odszkodowania), ale głównie o zapewnienie ochrony poszkodowanemu (żeby poniesione przez niego straty zostały zrekompensowane niezależnie od możliwości finansowych sprawcy). Natomiast autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym zapewniającym ochronę tylko właścicielowi samochodu w takim zakresie, jaki został przez niego wybrany.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją