Wsparcie w trudnych chwilach

Zmieniająca się suma ubezpieczenia to jedno z nowych rozwiązań.

Publikacja: 20.05.2017 12:57

Świadczenia z polisy zapewniają pomoc w razie choroby czy wypadku

Świadczenia z polisy zapewniają pomoc w razie choroby czy wypadku

Foto: Fotolia

Badanie przeprowadzone przez Nationale-Nederlanden wspólnie z GfK pokazuje, że tylko co czwarty Polak ma indywidualne ubezpieczenie na życie. Momentem, kiedy ludzie zaczynają myśleć o zakupie takiej polisy, jest często założenie rodziny.

Większa elastyczność

Zdaniem przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych, zainteresowanie ubezpieczeniami ochronnymi w Polsce rośnie.

– Jest to fakt potwierdzony skalą sprzedaży. Jesteśmy coraz bardziej świadomi rosnących zagrożeń oraz potencjalnych finansowych skutków choroby, kontuzji czy długotrwałych problemów ze zdrowiem – mówi Marek Piętka, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w życiowej Warcie.

Oferta towarzystw wyraźnie się zmienia. Staje się bardziej zróżnicowana i elastyczna.

Na rynku pojawiają się zarówno polisy proste, zapewniające wypłatę świadczenia np. tylko w razie wypadku czy śmierci, które można kupić przy minimum formalności, nawet przez internet, a także ubezpieczenia modułowe.

W przypadku tych drugich klient zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową sobie i swojej rodzinie. Ochronę taką można zbudować z elementów, które są najbardziej potrzebne. Na przykład singiel ubezpieczy się głównie na wypadek niezdolności do pracy i inwalidztwa, natomiast dobrze zarabiający ojciec trojga dzieci – na wypadek swojej śmierci.

Celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie pomocy finansowej ubezpieczonemu lub jego najbliższym w najtrudniejszych momentach życia. Do takich zaliczyć można poważną chorobę czy wypadek, który doprowadził do trwałego inwalidztwa.

Potrzeby zmieniają się z wiekiem

– W tych sytuacjach bardzo często koszty i zobowiązania finansowe rosną, a możliwości zarobkowania maleją lub wręcz znikają. Dobre polisy zapewniają wtedy zwolnienie z obowiązku opłacania składek przy jednoczesnym zachowaniu ochrony ubezpieczeniowej – wyjaśnia Borys Kowalski, dyrektor aktuarialny w Pramerica Życie.

Jak dodaje, niektóre produkty ubezpieczeniowe są tak skonstruowane, że klient, który poważnie zachorował, a diagnoza stanu jego zdrowia wskazuje na chorobę śmiertelną, może otrzymać świadczenie z polisy zaraz po diagnozie.

Potrzeby klientów wraz z wiekiem zmieniają się. Maleją zobowiązania finansowe, które często są powodem zakupu polisy na życie, a rosną wydatki związane z opieką medyczną. Dlatego w ofertach towarzystw pojawił się mechanizm malejącej sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci i jednocześnie rosnącej sumy ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby. To odpowiedź na zmiany w życiu klientów.

Innym rozwiązaniem, jak mówi Borys Kowalski, jest nietypowa forma opłacania składek. Można je płacić przez nieokreślony czas, ale też przez 10, 15, 20 lat bądź do 60., 65., 70. roku życia. We wszystkich tych przypadkach ochrona ubezpieczeniowa może trwać przez całe życie ubezpieczonego.

Dodatkowe usługi w pakiecie

Ubezpieczyciele coraz chętniej dokładają do polis na życie dodatkowe elementy. Często są to ubezpieczenia zdrowotne, np. takie zapewniające pomoc finansową na wypadek nowotworu. – Polisy ochronne są rozbudowywane o użyteczne usługi – mówi Ewa Paradowska, starszy menedżer ds. produktu w Axa Życie. – Zapewniają one ubezpieczonemu, w razie choroby czy obrażeń ciała, pomoc w powrocie do zdrowia i odzyskaniu sprawności.

Świadczenia polegają m.in. na organizacji i pokryciu kosztów konsultacji lekarskich, rehabilitacji czy badań. Dzięki temu klienci nie muszą czekać w długich kolejkach w placówkach publicznej służby zdrowia, a szybkie rozpoczęcie leczenia czy rehabilitacji daje lepsze efekty. Ułatwia to również monitorowanie efektów leczenia. ©?

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: r.skibinska@rp.pl

Nowości w ofercie towarzystw

– Prudential ma w ofercie polisę Pewny Kapitał – terminowe ubezpieczenie ochronne z częścią oszczędnościową i gwarancją wypłaty świadczenia w wysokości co najmniej wpłaconych składek. Umowę można zawrzeć na okres od 7 do 25 lat (do 80. roku życia). W przypadku dożycia do końca okresu ubezpieczenia wypłacana jest wyższa z kwot: albo gwarantowana suma ubezpieczenia wraz z przyznanymi premiami rocznymi i premią końcową, albo (jeśli skorzystano z opcji gwarantowanego świadczenia w wysokości wpłaconych składek) – suma wszystkich wpłaconych składek.

– Warta wprowadziła ostatnio zmiany w polisie Warta Ochrona. Nowe ubezpieczenie przeznaczone jest praktycznie dla każdego w wieku od 18 do 65 lat. Ochroną mogą być objęci zarówno single, jak i pary w związkach formalnych czy nieformalnych oraz dzieci w wieku od roku do 18 lat. Klient może dowolnie wybrać rodzaje ryzyka objęte ochroną, wysokość świadczeń oraz formę płatności (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie). Każdy ubezpieczony może w ramach jednej polisy być objęty innym zakresem ochrony. Możliwe są wysokie sumy ubezpieczenia. Klient może zdecydować się nawet na 600 tys. zł w przypadku ubezpieczenia zdrowia, 1 mln zł – na wypadek trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia. W opcji: śmierć ubezpieczonego nie ma limitu sumy ubezpieczenia.

– Generali ma w ofercie ubezpieczenie indywidualne na życie z szerokim wyborem pakietów ochronnych. W ich skład wchodzą dobrane odpowiednio umowy dodatkowe. W ostatnim czasie ubezpieczyciel wprowadził trzy nowe pakiety:

>Ubezpiecz zdrowie w razie nowotworu,

>Ubezpiecz zdrowie w razie zawału lub udaru,

>Ubezpiecz skutki niezdolności do pracy specjalistycznej.

– Axa wprowadziła nowe usługi w polisie Plan Ochronny:

>usługi assistance, z których można korzystać do limitu 6 tys. zł (m.in. pielęgniarskie, transport medyczny, rehabilitacja, wizyty lekarzy niespecjalistów, pomoc domowa);

>serwisy medyczne (np. 30 konsultacji lekarzy specjalistów);

>świadczenia NNW pod nazwą Axa Medi, można wybrać do 20 świadczeń, są wśród nich tomografia, pakiet zleconych badań ambulatoryjnych czy pakiet 40 zabiegów rehabilitacyjnych.

– Oferta produktowa Allianz w ostatnim czasie koncentruje się na zapewnieniu ochrony rodzinom z dziećmi. Plan Pełnej Ochrony to tradycyjne ubezpieczenie na życie. Do umowy głównej można dołączyć umowy dodatkowe na wypadek takich zdarzeń jak: poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu wskutek choroby lub wypadku, operacja bądź uszkodzenie ciała w następstwie wypadku, konieczność leczenia za granicą. W przypadku poważnego zachorowania dziecka towarzystwo gwarantuje wypłatę świadczenia nawet do 300 tys. zł.

– Aviva wprowadziła do oferty proste, terminowe ubezpieczenie na życie Smart Life, dostępne dla nowych klientów całkowicie online. Polisę mogą wykupić klienci w wieku od 18 do 49 lat. Do wyboru jest jedna z czterech sum ubezpieczenia: 25 tys., 50 tys., 75 tys. lub 100 tys. zł. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na pięć lat na podstawie prostej ankiety medycznej. Składka przez cały okres ubezpieczenia jest stała. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy od podpisania umowy wybrana suma ubezpieczenia zostanie wypłacona tylko w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Badanie przeprowadzone przez Nationale-Nederlanden wspólnie z GfK pokazuje, że tylko co czwarty Polak ma indywidualne ubezpieczenie na życie. Momentem, kiedy ludzie zaczynają myśleć o zakupie takiej polisy, jest często założenie rodziny.

Większa elastyczność

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Polisy i ubezpieczenia
Link4 zwiera szyki z kolejnym bankiem