Trudne czasy dla branży ubezpieczeń na życie

Spadkowa tendencja w sprzedaży polis na życie widoczna jest od początku ubiegłego roku.

Publikacja: 19.02.2017 19:38

Trudne czasy dla branży ubezpieczeń na życie

Foto: Bloomberg

Składka przypisana sektora ubezpieczeń na koniec III kwartału 2016 r. wyniosła 40,7 mld zł i o 0,18 mld zł była niższa niż w analogicznym okresie 2015 r. – podała Komisja Nadzoru Finansowego w „Raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartale”.

Z opracowania wynika, że ubezpieczyciele uzyskali po trzech kwartałach 2016 r. przychody w wysokości 54,25 mld zł. W strukturze przychodów dominuje składka przypisana brutto (75,03 proc. przychodów ogółem), przychody z lokat (10,12 proc.) oraz niezrealizowane zyski z lokat (4,61 proc.).

Raport pokazuje spadki w ubezpieczeniach na życie. Na koniec III kwartału 2016 r. składka przypisana brutto wyniosła tu 17,81 mld zł i była niższa o 14,48 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.

Nie jest zaskoczeniem, że największy spadek składki przypisanej brutto – o 2,25 mld zł, czyli 22,83 proc. – widać w ubezpieczenia na życie związane z UFK. Ubezpieczenia te, zwane niepoprawnie polisolokatami, cieszyły się w ostatnich latach złą sławą z powodu licznych nieprawidłowości przy ich sprzedaży.

– Tendencja spadkowa obserwowana jest od początku 2016 r. Przyczyną spadku składki przypisanej jest mniejsza popularność tego typu ubezpieczeń wśród klientów zakładów ubezpieczeń, jak też zwiększone wymogi zarówno ustawowe, jak i nadzorcze (wynikające z wydanych przez KNF rekomendacji) obowiązujące zakłady ubezpieczeń oferujące tego rodzaju produkty – mówi Jacek Barszczewski, rzecznik prasowy KNF.

Mimo tego składki z polis z UFK przeważały w strukturze ubezpieczeń życiowych, stanowiąc 42,70 proc. składki całego działu.

Spadek dał się też zauważyć w ubezpieczeniach na życie, gdzie przypis składki był niższy o 0,83 mld zł (o 12,33 proc.) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W tych ubezpieczeniach składki spadły z 6,73 mld zł do 5,90 mld zł. Dla ubezpieczycieli oznacza to konieczność zmodyfikowania oferty i większych starań o pozyskanie klientów.

Urosła natomiast składka zebrana z ubezpieczeń działu II (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe). W tym dziale składka przypisana brutto była wyższa o 14,15 proc. i wyniosła 22,89 mld zł. W dużej mierze odpowiadają za to rosnące ceny komunikacyjnego ubezpieczenia OC.

W ciągu roku największy ubezpieczyciel odebrał konkurencji kawałek tortu. W rynku ubezpieczeń na życie udział PZU Życie wzrósł w III kw. 2016 r. do 33,67 proc. z 29,14 rok wcześniej, w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych udział PZU zwiększył się zaś z 31,18 do 33,3 proc.

Składka przypisana sektora ubezpieczeń na koniec III kwartału 2016 r. wyniosła 40,7 mld zł i o 0,18 mld zł była niższa niż w analogicznym okresie 2015 r. – podała Komisja Nadzoru Finansowego w „Raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartale”.

Z opracowania wynika, że ubezpieczyciele uzyskali po trzech kwartałach 2016 r. przychody w wysokości 54,25 mld zł. W strukturze przychodów dominuje składka przypisana brutto (75,03 proc. przychodów ogółem), przychody z lokat (10,12 proc.) oraz niezrealizowane zyski z lokat (4,61 proc.).

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą