Wyższe kary za brak OC

Kierowcy bez polisy OC zapłacą kary o 6 proc. wyższe niż obecnie. Właściciel samochodu osobowego musi liczyć się z grzywną 3,7 tys. zł, a ciężarówki – 5,55 tys. zł.

Publikacja: 03.11.2015 14:30

Wyższe kary za brak OC

Foto: Bloomberg

Brak OC wśród kierowców na polskich drogach to coraz częstszy problem na naszych drogach. Dlaczego kierowcy decydują się na jazdę bez ubezpieczenia? Jak czytamy w najnowszym raporcie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, najczęstszą przyczyną braku OC jest nasza własna nieterminowość w opłacaniu składki i związana z tym utrata świadczenia ze względu na niedopełnienie warunków umowy. Eksperci zwracają uwagę, że nasza niedbałość może nas sporo kosztować.

– Warto zapłacić te dwieście czy trzysta złotych kolejnej raty składki za OC niż ‚wpadać w pułapkę’ rozwiązania umowy ubezpieczenia. Zgodnie bowiem z przepisami, polisa OC nie przedłuża się automatycznie, gdy właściciel pojazdu nie uregulował pełnej składki – zwraca uwagę Hubert Stoklas, wiceprezes UFG. – Szczególnie, że od nowego roku rosną również kary za brak tego ubezpieczenia, a i sam Fundusz – udoskonalając własne narzędzia analityczne oraz informatyczne – coraz skuteczniej identyfikuje właścicieli pojazdów bez OC – podkreśla.

Opracowanie UFG pokazuje też, że w 33 proc. wykrytych przypadków braku OC – powodem jest wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu. Polisa poprzedniego właściciela auta ważna bowiem jest tylko do końca okresu na jaki została zawarta i nie przedłuża się automatycznie. Inne powody to: wykupienie OC już po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce (13 proc.) czy przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie (11 proc.). Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na ważności ubezpieczenia, przede wszystkim przy: płaceniu za polisę w ratach czy przy zakupie używanego pojazdu.

Warto przy tym pamiętać o kilku podstawowych sprawach związanych z OC. Pierwszą z nich jest to, że tylko po opłaceniu wszystkich rat składki za OC, polisa ta zostaje przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy (oczywiście pod warunkiem, że nie została wypowiedziana). Brak którejkolwiek z rat powoduje, że ubezpieczenie to wygasa z upływem okresu na który zostało wykupione. Po drugie nabywca pojazdu może korzystać z OC zbywcy, tylko do końca okresu który widnieje na polisie. Po tej dacie ubezpieczenie to wygasa, a nowy właściciel musi wykupić własne OC. Po trzecie OC należy wykupić w dniu pierwszej rejestracji pojazdu, ale nie później niż w chwili wprowadzenia go do ruchu. Ostatnią z rzeczy, na jaką zwracają uwagę eksperci, to obowiązek posiadania ważnego OC mają wszyscy właściciele pojazdów – tak długo jak pojazd jest zarejestrowany – bez względu na jego stan techniczny i tego czy jest on aktualnie użytkowany.

O ostatnim z tych punktów musi pamiętać każdy kierowca, gdyż od 2006 r. wzrosną sankcje za brak OC. Wysokość opłat karnych ustalana jest w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Podstawowa kara dla auta osobowego to dwukrotność tego wynagrodzenia w danym roku; z kolei dla ciężarówek – trzykrotność. Przy braku polisy tylko przez kilka dni sankcja jest niższa. Gdy przerwa nie przekracza 3 dni – 20 proc., a do 14 dni – 50 proc. kary podstawowej.

Nie są to małe pieniądze. Kierowca samochodu osobowego, złapany bez OC które wygasło powyżej 14 dni, zapłaci 3 700 zł wobec 3500 zł obecnie. W przypadku samochodu ciężarowego mówimy tutaj o kwocie 5 550 zł wobec 5 250 zł.

Z szacunków UFG wynika, że około 1 procent pojazdów poruszających się po polskich drogach może nie mieć obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warto pamiętać, że polisa OC chroni posiadacza pojazdu i kierowcę przed koniecznością oddawania z własnej kieszeni odszkodowania dla ofiar wypadku spowodowanego nieubezpieczonym pojazdem. Świadczenia te wypłaca ofiarom Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie występuje z tzw. regresem (zwrot wypłaconych kwot) do sprawcy wypadku i nieubezpieczonego posiadacza.

Brak OC wśród kierowców na polskich drogach to coraz częstszy problem na naszych drogach. Dlaczego kierowcy decydują się na jazdę bez ubezpieczenia? Jak czytamy w najnowszym raporcie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, najczęstszą przyczyną braku OC jest nasza własna nieterminowość w opłacaniu składki i związana z tym utrata świadczenia ze względu na niedopełnienie warunków umowy. Eksperci zwracają uwagę, że nasza niedbałość może nas sporo kosztować.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Polisy i ubezpieczenia
Link4 zwiera szyki z kolejnym bankiem