Czy to było włamanie? Niekoniecznie

Mamy ubezpieczenie domu łącznie z garażem i przedmiotami, które w nim przechowujemy. Złodziej dostał się do garażu i ukradł znajdujące się tam rzeczy. Zgłosiliśmy kradzież ubezpieczycielowi.

Publikacja: 18.03.2017 07:16

Towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania, gdyż złodziej dostał się do środka przez okno otwarte w pozycji uchylnej. Nie wiedzieliśmy, że z tej pozycji da się otworzyć z zewnątrz okno tak, aby złodziej mógł wejść (szpara wynosi 20–25 cm). Czy decyzja ubezpieczyciela była prawidłowa? – pyta czytelnik.

Kluczowe znaczenie ma to, jakie zapisy znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) dołączonych do polisy. Jest tam podane, za jakie szkody towarzystwo odpowiada oraz w jakich sytuacjach nie wypłaci odszkodowania. Co ważne, w OWU znajdziemy też definicje pojęć użytych przez ubezpieczyciela. Różnią się one niekiedy od potocznego znaczenia słów. I tak właśnie jest w przypadku ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których zawarł pan umowę.

Pana ubezpieczenie obejmuje kradzież z włamaniem i kradzież zwykłą zdefiniowaną w OWU.

Co to jest kradzież z włamaniem według definicji towarzystwa? Jest to zabór ubezpieczonych stałych elementów wykończeniowych, ruchomości domowych lub materiałów budowlanych z wnętrza budynku/lokalu. Żeby można było uznać, że doszło do włamania, sprawca musiał usunąć lub zniszczyć zabezpieczenia przy użyciu narzędzi lub siły. Co więcej, muszą być widoczne ślady włamania. Jakie? Na przykład ślady otwarcia zamka jakimś narzędziem czy podrobionym kluczem. Albo widać ślady włamania (przy użyciu narzędzi lub siły) do innego pomieszczenia, w którym były klucze, użyte następnie do otworzenia np. domu czy garażu.

Natomiast kradzież zwykła w rozumieniu OWU, na podstawie których zawarł pan umowę ubezpieczenia, to zabór stałych elementów wykończeniowych lub elementów instalacji zamontowanych (w sposób uniemożliwiający odłączenie bez uszkodzenia lub bez użycia narzędzi) na zewnątrz budynku/lokalu. To samo dotyczy elementów działki, w tym elementów ogrodzenia (bramy, furtki, skrzynki na listy, elementy instalacji domofonowej, wideofonowej, siłowniki i napędy bram, inne przedmioty trwale związane z ogrodzeniem).

Kradzież przedmiotów z garażu, do którego złodziej dostał się przez uchylone okno, nie mieści się w tych definicjach. A ubezpieczyciel zastrzegł, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jeśli nie zostały spełnione przesłanki pozwalające uznać, że doszło do kradzieży z włamaniem lub kradzieży zwykłej według definicji zawartej w OWU. Zatem odmowa wypłaty odszkodowania była uzasadniona.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ubezpieczeń, prosimy przysyłać je pocztą elektroniczną na adres: r.skibinska@rp.pl lub b.zulawnik@rp.pl. Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć.

Towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania, gdyż złodziej dostał się do środka przez okno otwarte w pozycji uchylnej. Nie wiedzieliśmy, że z tej pozycji da się otworzyć z zewnątrz okno tak, aby złodziej mógł wejść (szpara wynosi 20–25 cm). Czy decyzja ubezpieczyciela była prawidłowa? – pyta czytelnik.

Kluczowe znaczenie ma to, jakie zapisy znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) dołączonych do polisy. Jest tam podane, za jakie szkody towarzystwo odpowiada oraz w jakich sytuacjach nie wypłaci odszkodowania. Co ważne, w OWU znajdziemy też definicje pojęć użytych przez ubezpieczyciela. Różnią się one niekiedy od potocznego znaczenia słów. I tak właśnie jest w przypadku ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których zawarł pan umowę.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją