Jaka może być waloryzacja

Waloryzacji podlegają składki emerytalne gromadzone na indywidualnych kontach w ZUS oraz wypłacane świadczenia.

Publikacja: 15.07.2015 21:00

Pierwsza waloryzacja kwotowa była przeprowadzona w 2012 r. Kolejna kwotowo-procentowa w marcu tego r

Pierwsza waloryzacja kwotowa była przeprowadzona w 2012 r. Kolejna kwotowo-procentowa w marcu tego roku.

Foto: Bloomberg

Trzeba pamiętać, że są dwa rodzaje waloryzacji: składek i świadczeń. Od obu z nich zależy wysokość tzw. nowej emerytury. Najpierw waloryzowane są bowiem składki zgromadzone na koncie w ZUS. Natomiast po osiągnięciu wieku emerytalnego i przyznaniu świadczenia waloryzacji podlega wypłacana emerytura. Celem waloryzacji świadczeń (także tych przyznanych na starych zasadach) jest utrzymanie ich realnej wartości. Kluczowym wyzwaniem przy ustalaniu zasad waloryzacji jest pogarszająca się kondycja systemów emerytalnych z powodu zmieniającej się demografii. Każde państwo dostosowuje zasady waloryzacji do specyfiki swoich systemów emerytalnych i do kondycji gospodarki. I tak w wielu państwach europejskich najmocniej dotkniętych kryzysem zadłużenia publicznego zamrożono czasowo waloryzację albo uzależniono możliwość jej przeprowadzenia od wzrostu gospodarczego.

Równie ważna jest stabilność przepisów dotyczących waloryzacji oraz zastosowanie takich jej reguł, aby możliwe było utrzymanie siły nabywczej świadczeń. Według standardów światowych zalecane jest powiązanie waloryzacji składek ze wzrostem wynagrodzeń, a waloryzacji świadczeń – z inflacją.

Korzystniejsze zasady

Należy przyznać, że polskie zasady waloryzacji są korzystne. Waloryzacja składek zapisywanych na kontach emerytalnych zależy właśnie od wzrostu wynagrodzeń (składki są waloryzowane wzrostem nominalnego przypisu składek w FUS), a dodatkowo waloryzacja ta nie może być ujemna. Natomiast dzisiejsza waloryzacja świadczeń jest powiązana z inflacją i dodatkowo powiększona o 20 proc. wzrostu płac w roku poprzednim.

To nie wszystko. Okazjonalnie rząd wprowadzał hojniejszą waloryzację, jeśli stan finansów publicznych na to pozwalał, ponieważ waloryzacja – obok wieku emerytalnego – jest stosunkowo najbardziej elastyczną częścią systemu emerytalnego. I tak w ostatnich latach stosowana była waloryzacja kwotowa i mieszana, czyli kwotowo-procentowa. Jest ona hojniejsza niż ta obliczana według zasad procentowych.

Pierwsza waloryzacja kwotowa była przeprowadzona w 2012 r. Kolejna kwotowo-procentowa w marcu tego roku. Wzrost świadczeń zależał od waloryzacji procentowej, ale zagwarantowano konkretną kwotę podwyżki. Emeryci otrzymali albo 36 zł, albo podwyżkę świadczenia o 0,68 proc., w zależności od tego, która wielkość była wyższa. Rząd podjął decyzję o waloryzacji kwotowo-procentowej ze względu na utrzymujący się niski wzrost cen. Okazało się, że zdecydowana większość osób skorzystała z waloryzacji kwotowej.

Złudzenie niskich kosztów

Kwota otrzymana w wyniku waloryzacji przez konkretnego emeryta jest niewielka, ale suma tych kwot stanowi poważne obciążenie dla budżetu. Po pierwsze dlatego, że waloryzacja dotyczy 5 milionów emerytów, po drugie, bo odnosi się również do wielu innych świadczeń, m.in. do rent z tytułu niezdolności do pracy czy rodzinnych.

I co najważniejsze, waloryzacja ma charakter kumulatywny. Z roku na rok kumulują się efekty wcześniejszych waloryzacji. Tegoroczna waloryzacja zwiększa wydatki państwa nie tylko w tym roku, ale też w każdym następnym. Wskaźnik waloryzacji działa jak procent składany. W kolejnych latach mnoży się kolejnymi wskaźnikami waloryzacji coraz to wyższą podstawę świadczenia.

Z tego powodu wszelkie zmiany waloryzacji wymagają dużej rozwagi w liczeniu długookresowych skutków dla finansów publicznych.

Cykl edukacyjny „Czego nie wiesz o ubezpieczeniach społecznych” przygotowano we współpracy z ZUS

Kolejny odcinek cyklu „Czego nie wiesz o ubezpieczeniach społecznych” ukaże się 23 lipca 2015 r.

Wskaźnik procentowy

Waloryzacja ma wiele zalet, ale także ogromną wadę – nie jest prosta ani zrozumiała. Na przykład waloryzacja emerytur wskaźnikiem 100,68 proc. oznacza, że świadczenie podwyższa się o 0,68 proc.

Trzeba pamiętać, że są dwa rodzaje waloryzacji: składek i świadczeń. Od obu z nich zależy wysokość tzw. nowej emerytury. Najpierw waloryzowane są bowiem składki zgromadzone na koncie w ZUS. Natomiast po osiągnięciu wieku emerytalnego i przyznaniu świadczenia waloryzacji podlega wypłacana emerytura. Celem waloryzacji świadczeń (także tych przyznanych na starych zasadach) jest utrzymanie ich realnej wartości. Kluczowym wyzwaniem przy ustalaniu zasad waloryzacji jest pogarszająca się kondycja systemów emerytalnych z powodu zmieniającej się demografii. Każde państwo dostosowuje zasady waloryzacji do specyfiki swoich systemów emerytalnych i do kondycji gospodarki. I tak w wielu państwach europejskich najmocniej dotkniętych kryzysem zadłużenia publicznego zamrożono czasowo waloryzację albo uzależniono możliwość jej przeprowadzenia od wzrostu gospodarczego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Polisy i ubezpieczenia
Link4 zwiera szyki z kolejnym bankiem