Mała firma może wyrządzić dużą szkodę

Polisa OC pozwala przerzucić na towarzystwo odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Publikacja: 03.06.2017 11:36

Mała firma może wyrządzić dużą szkodę

Foto: 123RF

Dwie hurtownie sąsiadowały ze sobą. W jednej z nich wybuchł pożar, gdyż instalacja elektryczna była w złym stanie technicznym. Spaliła się nie tylko ta hurtownia, w której rozprzestrzenił się ogień, ale też ta obok. Winowajca miał ubezpieczenie OC działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną 200 tys. zł. Tymczasem hurtownia, która spłonęła, była warta aż 1 mln zł. Sprawcą szkody była spółka cywilna, właściciel firmy nie mógł się odciąć od tych roszczeń, więc 800 tys. zł musiał zapłacić z prywatnego majątku.

W laboratorium średniej wielkości firmy doszło wybuchu. Ranna została osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło, w wypadku straciła jedno oko. Przedsiębiorca nie tylko wypłacił jednorazowe odszkodowanie w kwocie 80 tys. zł, ale musi płacić poszkodowanemu rentę do końca życia.

– Firmy powinny się ubezpieczać. Zmieniający się świat powoduje, że przedsiębiorstwa narażone są na coraz więcej ryzyk natury politycznej, prawnej czy technologicznej i dotyczy to nie tylko dużych firm, ale też małych, a nawet zwłaszcza małych, które mogą zniknąć z rynku pod wpływem różnych zdarzeń – podkreśla Rafał Mańkowski, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Podstawową sprawą jest ubezpieczenie OC działalności gospodarczej. Polisy OC kojarzą się głównie z prowadzeniem pojazdów, tymczasem wiążą się one nie tylko nie tylko z komunikacją, ale polegają na tym, że ubezpieczyciel przejmuje od klienta odpowiedzialność finansową za szkody, które ten może wyrządzić. Z takim zagrożeniem powinna się liczyć praktycznie każda firma, nawet ta, która nie ma majątku. A wyplata odszkodowania może nie tylko doprowadzić do bankructwa firmy, ale też obciążyć prywatny majątek osób przedsiębiorców. Ubezpieczenie jest szczególnie ważne dla przedsięwzięć dysponujących niewielkim majątkiem, dla których wypłata wysokiego odszkodowania może mieć najpoważniejsze konsekwencje.

Ubezpieczenie OC w z tytułu działalności gospodarczej zabezpiecza firmę przed roszczeniami osób trzecich, jeśli wyrządzi ona szkodę. Jeśli przedsiębiorca ma tę polisę, to zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej.

– Różne szkody mogą się zdarzyć, tutaj nasza wyobraźnia może być ograniczona, a świadomość poszkodowanych jest coraz wyższa – tłumaczy Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor Departamentu ds. Produktu i Underwritingu Link4.

Nie wystarczy dowolne ubezpieczenie. Podstawową sprawą jest to, żeby wysokość sumy gwarancyjnej wystarczyła na pokrycie ewentualnych strat.

– Zazwyczaj suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC jest zaskakująco niska. Większość firm kupuje polisę na sumę do 100 tys. zł. Ta kwota to górny limit odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w przypadku szkody. Jeżeli klient ma polisę na 100 tys. zł a szkoda wyniesie 200 tys. zł, to „brakujące” 100 tys. przedsiębiorca będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni – wyjaśnia Paweł Żmudzki, dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych w PZU.

Ubezpieczyciele deklarują, że często wypłacają odszkodowania z OC firmy powyżej 100 tys. zł i zalecają, żeby ta suma była odpowiednio wysoka. Z drugiej strony każda firma powinna brać pod uwagę ryzyko związane z jej działalnością. Inne wiąże się z prowadzeniem firmy informatycznej, a inne niewielkiego warzywniaka.

Drugą istotną sprawą jest zakres ochrony, który w podstawowym zakresie może okazać się niewystarczający np. ze względu na wyłączenia, np. w przypadku odpowiedzialności za produkt. Firmy, które handlują towarami, w pewnym zakresie odpowiadają za nie tak jak producent. Wiele produktów pochodzi z dalekich zakątków świata i nie zawsze udaje się ustalić, kto re realnie wytworzył, a tym bardziej wyegzekwować od niego odszkodowania. A może zdarzyć się, że produkt wyrządzi szkodę, np. zabawka wyprodukowana w Chinach okaże się niebezpieczna dla dziecka. Może też dojść do szkód związanych z wynajmem biura, wyrządzonych pracownikom czy spowodowanych za granicą. Każda firma ma inne zapotrzebowanie, gdyż inne ryzyka wiążą się z jej działalnością.

– Warto rozszerzyć podstawowe ubezpieczenie OC o dodatkowe klauzule, np. OC za produkt czy za szkody wyrządzone pracownikom. Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę, żeby ubezpieczenie w pełnym zakresie pokrywało ich działalność – radzi Paweł Żmudzki. ©?

Dwie hurtownie sąsiadowały ze sobą. W jednej z nich wybuchł pożar, gdyż instalacja elektryczna była w złym stanie technicznym. Spaliła się nie tylko ta hurtownia, w której rozprzestrzenił się ogień, ale też ta obok. Winowajca miał ubezpieczenie OC działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną 200 tys. zł. Tymczasem hurtownia, która spłonęła, była warta aż 1 mln zł. Sprawcą szkody była spółka cywilna, właściciel firmy nie mógł się odciąć od tych roszczeń, więc 800 tys. zł musiał zapłacić z prywatnego majątku.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Polisy i ubezpieczenia
Link4 zwiera szyki z kolejnym bankiem