Z ubezpieczenia OC albo z własnej kieszeni

Właściciel domu odpowiada za wypadki na przylegającym do posesji chodniku

Publikacja: 07.02.2016 12:53

Z ubezpieczenia OC albo z własnej kieszeni

Foto: materiały prasowe

Zimą właściciel domu ma dodatkowe obowiązki. Musi oczyszczać chodnik i schody ze śniegu oraz lodu, odśnieżać dach, usuwać sople. Jeżeli tego nie zrobi i ucierpi człowiek przechodzący obok nieruchomości, właściciel domu będzie musiał wypłacić odszkodowanie. Z roszczeniem będzie mógł do niego wystąpić także właściciel samochodu uszkodzonego przez spadające sople. Zimą takie szkody nie należą do rzadkości.

Jak mówi Kamila Gogół z Ergo Hestii, najczęściej zdarzają się złamania nóg lub rąk po poślizgnięciu się na nieodśnieżonym chodniku czy śliskich schodach. Gdy tylko pojawi się stan zagrożenia, właściciel lub zarządca nieruchomości powinien niezwłocznie zareagować.

– Jeżeli stanu zagrożenia nie można szybko usunąć, wymagane jest podjęcie działań doraźnych. Można na przykład odgrodzić taśmami fragment chodnika, tak aby spadający śnieg lub lód nie spowodowały szkód – wyjaśnia Michał Gajewski z Uniqa.

Dotkliwe konsekwencje

Warto dokumentować wszystkie prace związane z odśnieżaniem. Można to robić na przykład w formie rejestru, w którym odnotowujemy częstotliwość i zakres czynności.

– Nieodśnieżenie chodnika może spowodować, że właściciel domu dostanie kilkaset złotych mandatu. Kara ta nie zamyka listy finansowych konsekwencji. Jeśli na nieuprzątniętym chodniku przechodzień złamie rękę lub nogę, ma prawo żądać rekompensaty od właściciela budynku. Ten natomiast, jeśli nie jest ubezpieczony, musi ją wypłacić z własnej kieszeni – wyjaśnia Anna Materny z Gothaer.

Wysokość odszkodowania zależy od rozmiarów szkody. W przypadku złamania ręki lub nogi może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. Rekompensata obejmuje bowiem nie tylko uszczerbek na zdrowiu, ale także koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu nowej odzieży, itp.

Poszkodowany ma również prawo wystąpić o wyrównanie korzyści, które go ominęły w związku z wypadkiem (np. utrata zarobku z powodu niewykonania zlecenia). W skrajnych przypadkach (np. śmierć) może należeć się zadośćuczynienie dla bliskich.

Rekomendowana suma gwarancyjna

Jeżeli mamy polisę OC w życiu prywatnym, odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel. Spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe powinny z kolei mieć ubezpieczenie OC z tytułu posiadania mienia.

Limitem odpowiedzialności towarzystwa jest suma gwarancyjna. Nie może być ona zbyt niska. Na przykład jeśli ubezpieczymy się na sumę 20 tys. zł, a szkoda wyniesie 30 tys. zł, ubezpieczyciel wypłaci 20 tys., a resztę będziemy musieli wyłożyć z własnej kieszeni.

– Rekomendujemy, aby suma gwarancyjna wybierana przez właściciela nieruchomości była nie mniejsza niż 50 tys. zł, ponieważ szkoda może dotyczyć uszczerbku na zdrowiu – mówi Marta Kroczewska z Proamy.

Skutki umyślnego działania

– Około 70 proc. klientów wykupujących polisy mieszkaniowe Cztery Kąty w Gothaer decyduje się dodatkowo na OC, ale niestety wybierane są stosunkowo niskie sumy gwarancyjne. To często powoduje, że ubezpieczyciel pokrywa tylko część zobowiązań finansowych, a pozostałą część właściciel domu jest zmuszony pokryć z własnych środków – wskazuje Anna Materny.

Wykupienie polisy odpowiedzialności cywilnej nie zwalnia z obowiązku utrzymania chodnika czy schodów w należytym stanie.

Niewypełnienie tego obowiązku jest traktowane jako umyślne wyrządzenie szkody; jeżeli ubezpieczony przestał dbać o stan chodnika, to godził się na to, że ktoś może złamać np. nogę. W takiej sytuacji towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania.

Przydatne Informacje znajdziesz na: rf.gov.pl

Jak dochodzić odszkodowania

Załóżmy, że poślizgnęliśmy się na nieodśnieżonym chodniku i chcemy wystąpić o odszkodowanie. Jak tłumaczy Agnieszka Rosa z PZU, w takiej sytuacji, w myśl ogólnej zasady wynikającej z art. 6 Kodeksu cywilnego, powinniśmy udowodnić, że:

– doszło do szkody; może to być szkoda w postaci obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, ale może również dotyczyć zniszczenia rzeczy, np. ubrania czy samochodu;

– osoba zobowiązana do utrzymania chodnika albo schodów w należytym stanie (w tym do odśnieżania) ponosi winę, czyli można jej przypisać nieprawidłowe zachowanie polegające np. na nieusunięciu śniegu czy lodu z chodnika; obowiązek dbania o stan chodnika spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości; oczywiście nie musi on wykonywać prac osobiście, może je zlecić osobie trzeciej;

– szkoda jest następstwem zawinionego działania (bądź zaniechania) osoby odpowiedzialnej za utrzymanie chodnika w należytym stanie; poszkodowany musi wykazać, że złamał np. nogę z powodu poślizgnięcia się na konkretnej nieodśnieżonej czy oblodzonej powierzchni.

Przypisanie winy za przyczynienie się do wypadku z powodu niedopełnienia obowiązków nie jest automatyczne. Zawsze trzeba ocenić konkretną sytuację. Na przykład w czasie intensywnych opadów śniegu trudno oczekiwać, że chodnik przez cały czas będzie odśnieżony.

Opinia

Ewa Dołowy, biuro ubezpieczeń mieszkaniowych i rolnych TUiR Warta

Gdy poszkodowany zgłasza się z roszczeniem do towarzystwa, w którym właściciel domu wykupił polisę OC, ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować go o tym, jakie dokumenty będą potrzebne do ustalenia odpowiedzialności. Rodzaj dokumentów zależy od charakteru zdarzenia i jego skutków.

W każdym razie gdybyśmy np. się poślizgnęli na oblodzonym chodniku, powinniśmy zapamiętać adres miejsca zdarzenia. Dobrze jest zrobić zdjęcia tego miejsca; w ten sposób udokumentujemy stan chodnika. Jeśli byli świadkowie, najlepiej poprosić ich o dane kontaktowe. Jeżeli musieliśmy skorzystać z pomocy lekarskiej, warto zadbać o potwierdzenie tego faktu.

Warta oferuje ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w ramach polis mieszkaniowych. Nie ponosi odpowiedzialności m.in. za szkody umyślnie zawinione przez ubezpieczonego. Nie zwraca kosztów nałożonych grzywien, kar administracyjnych lub innych o charakterze pieniężnym.

Zimą właściciel domu ma dodatkowe obowiązki. Musi oczyszczać chodnik i schody ze śniegu oraz lodu, odśnieżać dach, usuwać sople. Jeżeli tego nie zrobi i ucierpi człowiek przechodzący obok nieruchomości, właściciel domu będzie musiał wypłacić odszkodowanie. Z roszczeniem będzie mógł do niego wystąpić także właściciel samochodu uszkodzonego przez spadające sople. Zimą takie szkody nie należą do rzadkości.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Polisy i ubezpieczenia
Link4 zwiera szyki z kolejnym bankiem