Przeważnie ubezpieczyciele stosują zasadę, że każdy rodzaj ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych traktowany jest oddzielnie, tym bardziej że OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a AC dobrowolnym. Z tego punktu widzenia zarówno długość okresu posiadania polisy, jak i szkody zgłoszone z danego ubezpieczenia mogą dotyczyć tylko konkretnej polisy OC lub autocasco. Kierowca ma osobno kalkulowane zniżki w OC i w AC. Zatem szkoda likwidowana z polisy OC może pozbawić (albo zmniejszyć) tylko zniżki w OC. Natomiast zniżka w AC ulegnie pomniejszeniu dopiero po zgłoszeniu szkody z autocasco.

Jeżeli więc mamy zdarzenie, w którym z pana winy został uszkodzony inny pojazd, to odszkodowanie wypłacone z ubezpieczenia OC wpłynie negatywnie na posiadane przez pana zniżki bonus malus w OC (zniżka zostanie zmniejszona bądź składka wzrośnie). Ale utrata zniżek bonus malus w ubezpieczeniu OC nie przekłada się na poziom zniżek w ubezpieczeniu AC. Natomiast jeżeli będzie pan chciał sfinansować naprawę swojego samochodu z autocasco (jak pan pisze, w wyniku tej samej stłuczki pojazd został nieco uszkodzony), wówczas wypłata odszkodowania z AC poskutkuje utratą zniżek bonus malus również w tym ubezpieczeniu.

Zdarza się, że towarzystwo na podstawie historii ubezpieczenia OC przyznaje zniżki w AC pomimo braku historii w tej polisie, ale nie działa to w drugą stronę, czyli szkody likwidowane z OC nie mają przełożenia na składki w autocasco.