Polisa na spotkanie pod chmurką

Firma organizująca imprezę masową, na którą wstęp jest płatny, musi obowiązkowo wykupić OC.

Publikacja: 01.05.2017 07:47

Organizator imprezy powinien zabezpieczyć się odpowiednią polisą OC

Organizator imprezy powinien zabezpieczyć się odpowiednią polisą OC

Foto: Fotolia

Pożar w sali, w której odbywa się impreza, zawalenie się dachu, uszkodzenia oka uczestnika przez petardę – możliwości wyrządzenia szkód podczas różnego rodzaju imprez są w zasadzie nieograniczone, a  im więcej osób w nich uczestniczy, tym większe niebezpieczeństwo, że dojdzie do jakiegoś nieszczęścia.

Organizator musi nie tylko tak zorganizować imprezę, żeby była udana, ale odpowiada także za jej bezpieczeństwo. Ma on obowiązek zagwarantowania bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, zapewnienia porządku oraz zabezpieczenia jej pod kątem medycznym, przeciwpożarowym i sanitarnym.

Organizacja imprez wiąże się przy tym się z powstaniem rozmaitych ryzyk, które nie są objęte zakresem odpowiedzialności standardowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, które posiada firma, dlatego ważne jest wykupienie odrębnej polisy. Jeżeli impreza masowa jest odpłatna, to organizator musi kupić polisę OC oraz ubezpieczyć imprezę najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Jednak nie każda impreza, w której uczestniczy dużo ludzi, jest masowa w rozumieniu przepisów. Żeby za taką ja uznać, muszą być spełnione określone warunki.

Przepisy mówią, że impreza masowa to impreza artystyczno-rozrywkowa czy sportowa, w tym mecze piłki nożnej, z wyjątkiem tych organizowanych:

– w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,

– w szkołach i placówkach oświatowych, przygotowanych przez osoby nimi zarządzające,

– w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, dla sportowców niepełnosprawnych,

a także sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej na terenie otwartym i imprez zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników.

Drugim wymogiem jest to, żeby w imprezie uczestniczyła określona liczba uczestników. W stosunku do różnego typu liczba ta jest inna.

Wysokość sumy gwarancyjnej (czyli górnego limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela) jest ustalana w oparciu o rodzaj imprezy (artystyczno-rozrywkowa, sportowa), miejsce jej odbycia (stadion, obiekt nie będący budynkiem, hala sportowa) liczbę uczestników oraz charakter ryzyka (zwykły, podwyższony).

Przykładowo: dla imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej mającej się odbyć w hali sportowej lub w innym budynku, jeżeli liczba miejsc wynosi nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1 tys, – minimalna wysokość sumy gwarancyjnej to równowartość w złotych kwoty 10 000 euro, a dla imprezy sportowej organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie nie będącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc wynosi nie mniej niż 1 tys. i nie więcej niż 2 tys., będzie to 30 000 euro.

Wyliczona zgodnie z przepisami suma gwarancyjna może okazać się niewystarczająca i konieczne będzie jej podniesienie. Przy ustalaniu, czy jest ona adekwatna do ryzyka, trzeba brać pod uwagę najgorszy scenariusz losowy, jaki może się wydarzyć podczas przeprowadzenia imprezy, czyli np. pożar czy wybuch paniki skutkujący stratowaniem uczestników.

Wprawdzie szkody, które powstają podczas imprez, z reguły nie są poważne i wynikają z rozmaitych kontuzji i uszkodzeń ciała uczestników, jak np. potknięcie się o niezabezpieczone elementy czy uszkodzenie przedmiotów należących do uczestników, ale jeśli organizator będzie miał pecha i dojdzie do poważnego zdarzenia, to bez polisy na odpowiednio wysoką sumę może nie być w stanie pokryć strat, co finalnie może skończyć się bankructwem.

O ile w przypadku szkód w mieniu odszkodowanie najczęściej nie jest wysokie, to inaczej jest w razie szkód na osobie, czyli takich, gdy kto został ranny (albo zginął). Wówczas organizator musi pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, niezdolności do pracy, zadośćuczynienia za krzywdę czy nawet płacić przez lata rentę, a koszty tego mogą być gigantyczne.

Polisa OC chroni z jednej strony poszkodowanych, zapewniając im rekompensatę w razie szkód, a z drugiej – majątek osoby ubezpieczonej przed stratami polegającymi na wypłacaniu odszkodowań innym osobom.

Wystąpienie szkody liczonej w setkach tysięcy złotych może zaburzyć płynność finansową organizatora imprezy, prowadząc niekiedy do bankructwa, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z niedużym przedsiębiorstwem.

Polisa chroni od szkód wyrządzonych w następstwie działania czy zaniechania organizatora. Oznacza to, że między tym działaniem czy zaniechaniem a szkodą musi być związek przyczynowy. Np. organizator ponosi odpowiedzialności, gdy szkoda powstała na skutek niedokonania niezbędnych przeglądów czy zaniedbania sprawdzenia stanu dachu, który zawalił się podczas imprezy.

W przypadku nieodpłatnych imprez masowych (mogą to być np. niebiletowane imprezy na świeżym powietrzu, imprezy pracownicze) oraz takich, których przepisy nie uznają za masowe, zakup polisy OC jest dobrowolny. Wtedy umowę zawiera się na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) wybranego towarzystwa.

Ubezpieczenie imprez masowych nie chroni uczestników w przypadku szkód, które wyrządzą oni sobie nawzajem. W tej sytuacji odpowiada ich sprawca. Polisa obowiązkowa nie obejmuje również szkód wyrządzonych wykonawcom czy innych osobom zaangażowanym w organizację imprezy, w polisie dobrowolnej natomiast można ochronę rozszerzyć na wypadek takich zdarzeń. ©?

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: regina.skibinska-rp.pl

Pożar w sali, w której odbywa się impreza, zawalenie się dachu, uszkodzenia oka uczestnika przez petardę – możliwości wyrządzenia szkód podczas różnego rodzaju imprez są w zasadzie nieograniczone, a  im więcej osób w nich uczestniczy, tym większe niebezpieczeństwo, że dojdzie do jakiegoś nieszczęścia.

Organizator musi nie tylko tak zorganizować imprezę, żeby była udana, ale odpowiada także za jej bezpieczeństwo. Ma on obowiązek zagwarantowania bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, zapewnienia porządku oraz zabezpieczenia jej pod kątem medycznym, przeciwpożarowym i sanitarnym.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy