Pieniądze na leczenie i opiekę

Polisy na wypadek zachorowania na nowotwór

Publikacja: 26.02.2017 12:10

Polisy obejmują nie tylko pomoc finansową, ale także usługi assistance potrzebne choremu

Polisy obejmują nie tylko pomoc finansową, ale także usługi assistance potrzebne choremu

Foto: 123 rf

Coraz więcej towarzystw oferuje ubezpieczenia na wypadek nowotworów. I coraz więcej osób pyta o takie polisy.

– Co roku diagnozę, że został wykryty nowotwór, słyszy ponad 150 tysięcy Polaków. Z danych Krajowej Rady Ludności wynika, że w 2025 r. liczba zachorowań wzrośnie do ok. 175 tys. rocznie – mówi Marek Piętka, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w Warcie.

Polacy mają świadomość, że w razie choroby świadczenia otrzymane w ramach opieki medycznej finansowanej przez NFZ mogą okazać się niewystarczające. Nie wszystkie terapie są refundowane. Do tego chorzy często szukają pomocy za granicą, co kosztuje majątek.

Nie zawsze oddzielny produkt

W niektórych towarzystwach onkopolisy można kupić łącznie z innymi ubezpieczeniami, w innych – dostępne są jako samodzielny produkt. Niekiedy do zawarcia umowy wystarczy oświadczenie klienta, ale niektóre firmy wymagają wypełnienia ankiety medycznej czy nawet przeprowadzenia badań lekarskich. Zawsze nie opłaca się podawanie nieprawdy, gdyż może to skutkować odmową wypłaty świadczenia.

Na cenę ubezpieczenia wpływa wybrany wariant ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia, wiek ubezpieczonego, często także informacja o stanie zdrowia czy historia chorób nowotworowych w rodzinie. Generalnie im osoba młodsza, tym polisa tańsza. A po 65. roku życia na ogół umowy nie można już zawrzeć; wyjątkiem jest oferta Uniqi, tu umowę można odnawiać do 70. roku życia.

Kiedy towarzystwo nie pomoże

Każdy ubezpieczyciel inaczej ustala zakres ochrony. Polisa może obejmować tylko wybrane nowotwory złośliwe, albo – w najszerszym zakresie – oprócz nowotworów złośliwych także niezłośliwe i raka in situ. Przed zawarciem umowy warto więc sprawdzić listę chorób. Po diagnozie może się okazać, że mimo regularnego opłacania składek nie mamy ochrony.

Towarzystwa przeważnie przewidują okres karencji. Jest to określony w umowie czas, po upływie którego polisa zaczyna działać. Karencja najczęściej wynosi trzy miesiące. Ubezpieczyciele wyłączają też swoją odpowiedzialność za choroby zdiagnozowane przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.

Najczęściej nie możemy też liczyć na świadczenia, gdy nowotwór jest następstwem zakażenia wirusem HIV albo skażenia toksycznego, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego. Często w ogólnych warunkach ubezpieczenia wymienione są także nowotwory, które są wyłączone spod ochrony. Na przykład rodzina chorego nie dostanie pieniędzy, gdy raka zdiagnozowano po śmierci osoby objętej ubezpieczeniem.

Świadczenie oraz pomoc

W ramach polisy na wypadek nowotworu chory otrzymuje pieniądze po diagnozie. W zależności od towarzystwa może to być 100 proc. sumy ubezpieczenia albo mniej; w tym drugim przypadku dalsza część świadczeń pieniężnych jest wypłacana w kolejnych etapach choroby.

Przydatnym dla chorego świadczeniem jest druga opinia medyczna. Jest to możliwość skonsultowania diagnozy u uznanych światowych specjalistów. Ubezpieczenia zawierają też pakiety usług assistance potrzebnych osobie chorej. Może to być pomoc w umawianiu wizyt u lekarzy, dostawa leków, transport do szpitala, opieka nad dziećmi czy wsparcie psychologa.

Polisy na wypadek nowotworu

– Nationale-Nederlanden: Polisa na Wypadek Nowotworu ONA i ON; umowa dodatkowa dla osób w wieku od 18 do 61 lat; wpływ na wysokość składki mają: wiek ubezpieczonego, okres i suma ubezpieczenia, wariant ochrony, wyniki badań i historia chorób w rodzinie; przed zawarciem umowy wypełniana jest ankieta medyczna; po stwierdzeniu nowotworu złośliwego chory otrzymuje do 40 proc. sumy ubezpieczenia; dalsze świadczenia wypłacane są w zależności od postępów choroby i zastosowanych metod leczenia; łącznie chory może liczyć na kwotę do 150 proc. sumy ubezpieczenia; do tego dochodzi pakiet assistance i tzw. powtórna opinia medyczna; przykładowa składka dla mężczyzny 40-letniego (zdrowy w momencie podpisywania umowy), w wariancie rozszerzonym, z sumą ubezpieczenia 100 tys. zł, wynosi 89 zł mies.; kobieta 30-letnia (pozostałe parametry takie same) zapłaci 24 zł.

– Warta: samodzielna polisa Sposób na Raka dla osób do 60. roku życia; obejmuje nowotwory złośliwe w stadium inwazyjnym i przedinwazyjnym; składka zależy od wybranej opcji, sumy ubezpieczenia oraz wieku ubezpieczonego; po zdiagnozowaniu nowotworu złośliwego chory otrzymuje sumę ubezpieczenia; do tego dochodzi pakiet assistance oraz tzw. druga opinia medyczna; umowa jest zawierana na pięć lat; osoba 30-letnia za polisę z opcję rozszerzoną i sumą ubezpieczenia 100 tys. zł zapłaci ok. 75 zł mies.; świadczenia z polisy mogą wynieść do 250 proc. sumy ubezpieczenia.

– Axa: Pomoc na Raka, dla osób w wieku 18 – 60 lat, polisa dostępna łącznie z ubezpieczeniem na życie; składka zależy od wieku ubezpieczonego i wysokości świadczeń, wynosi od kilkunastu do kilkuset złotych miesięcznie; ubezpieczony otrzymuje ochronę na wypadek większości nowotworów złośliwych, niezłośliwego guza mózgu lub raka in situ; pieniądze należą się z powodu: rozpoznania nowotworu, leczenia operacyjnego, chemio- i radioterapii; przysługuje też comiesięczna renta przez okres 12 miesięcy; do tego dochodzą konsultacje lekarskie i pakiet assistance.

– AIG: Triumf, dla osób w wieku 20 – 59 lat, u których nie zdiagnozowano dotąd nowotworu złośliwego; klient otrzymuje świadczenie z tytułu pierwszej diagnozy nowotworu złośliwego; osoba w wieku 40 lat kupująca polisę z najpełniejszym zakresem ochrony, z sumą ubezpieczenia 70 tys. zł, zapłaci składkę 75,60 zł mies.; na wysokość składki wpływa wiek, suma ubezpieczenia i wybrany wariant polisy.

– BZ WBK-Aviva: samodzielne ubezpieczenie Onkopolisa dla osób od 18 do 60 lat (ochrona ubezpieczeniowa może trwać do 65. roku życia); klient składa oświadczenie o stanie zdrowia; polisa zapewnia świadczenie w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia po rozpoznaniu nowotworu złośliwego (rodzaje wymienione w warunkach ubezpieczenia) oraz 20 proc. sumy po diagnozie nowotworu in situ; do tego dochodzi pakiet assistance i medyczna pomoc profilaktyczna; przykładowa składka roczna dla klienta w wieku 35 lat, przy sumie ubezpieczenia 80 tys. zł, w pierwszym roku polisowym wynosi 511 zł.

Coraz więcej towarzystw oferuje ubezpieczenia na wypadek nowotworów. I coraz więcej osób pyta o takie polisy.

– Co roku diagnozę, że został wykryty nowotwór, słyszy ponad 150 tysięcy Polaków. Z danych Krajowej Rady Ludności wynika, że w 2025 r. liczba zachorowań wzrośnie do ok. 175 tys. rocznie – mówi Marek Piętka, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w Warcie.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży